Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Smittevernbistand fra Sykehuset i Vestfold HF 28.11.07 Hygienesykepleier Tone Anundsen tlf 33 34 34 38 Avdeling for smittevern.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Smittevernbistand fra Sykehuset i Vestfold HF 28.11.07 Hygienesykepleier Tone Anundsen tlf 33 34 34 38 Avdeling for smittevern."— Utskrift av presentasjonen:

1 Smittevernbistand fra Sykehuset i Vestfold HF 28.11.07 Hygienesykepleier Tone Anundsen tlf 33 34 34 38 tone.anundsen@siv.no Avdeling for smittevern

2 Bistand 14 kommuner. 36 sykehjem ( Flere planlegger å bygge nye/flere ) Hjemmetjenestesonene i alle kommunene Forespørsler fra andre: Fastleger ( MRSA ) Barnehager ( Utbrudd, oppkast/diare, luftv, ) Bedriftshelesetjenester Legevakter Nytt: Boliger med heldøgns pleie og omsorg, dagkirurgiske klinikker og opptreningsinstitusjoner.

3 Kartlegging Kartlegging 16.06.06 Brev til helse og sosialsjefene Henvist til den nye forskriften av 17.juni 2005 nr 610 ( Erstattet 1996 nr 699 ) 1 kommune var usikker på def. 4 besvarte aldri. Møte hos Fylkeslegen 20.09.06 om definisjon av Boliger med heldøgns pleie og omsorg.

4 Boliger i Vestfold med heldøgns omsorg og pleie Larvik, sentrum 1, Stavern 0, Tjølling 01 Hof1 Andebu3 Lardal0 Tjøme3 Tønsberg1 Horten11 Re Sandefjord Svelvik Sande Nøtterøy9 Stokke6 Holmestrand8 43

5 –Avlastningsbolig –Psykisk utviklingshemmede –Psykiatri –Funksjonshemmede –Multifunksjonshemmede og autisme –Rusmisbrukere –Demente –Erverved skade, trafikkulykker –Enslige mindreårige flyktninger Beboer/brukerkategori i boligene: Kurs for ledere 31.10.07

6 –Psykisk utviklingshemmede –Psykiatri –Funksjonshemmede –Multifunksjonshemmede og autisme –Rusmisbrukere –Demente –Erverved skade, trafikkulykker –Enslige mindreårige flyktninger Beboer/bruker kategori i boligene: Er disse infeksjons- utsatte? Utføres det oppgaver som kan medføre risiko for smitte?

7 Smittevernproblematikk Utbrudd med oppkast/diare ( 10 utbrudd i institusjoner i 2006 ) Blodsmitte ( Hep B,C,Hiv ) Stikkskader, bitt, spytt Resistente bakterier Økning av MRSA og ESBL i Vestfold. Sår, sårinfeksjoner, urinveisinfeksjoner, luftveisinfeksjoner Vanskelig for å ivareta sin egen personlige hygiene Mye ufaglært personell. Personell som arbeider flere steder. Personalet gjør ” alt ”. Stell, pleie, mathåndtering, renhold, vask av tøy og tekstiler

8 Smittevernproblematikk Arbeidsantrekk? Respirator og annet lungefunksjonsutstyr. SVK, VAP, PEG, suprapubis kateter. Brukere rullerer: bolig, sykehus, sykehjem, hjemmetjeneste Hva med fremtiden? Matimport Reisevirksomhet Helsereiser, operasjoner i utlandet Nye mikrober ( Sars ) Resistensutvikling. Sykehuset skriver ut raskere, som medfører flere medisinsk tekniske oppgaver.

9 Boliger med heldøgns omsorg/pleie NYTT! –Befaring i boligene. ROS analyser –Smittevernkontakter, kurs opplæring –Infeksjonsregistrering? –Undervisning/veiledning –Infeksjonskontrollprogram vil de ha nytte av det? Økning av smittevernbistand

10 Infeksjonskontrollprogram hjemmetjenesten 1.1 Generelle smitteforebyggende standardtiltak 2.0 Yrkesbetinget smitte hos helsepersonell 2.1 Gravide og smitterisiko 2.2 Personlig hygiene og arbeidsdrakt 2.3 Håndhygiene hos personalet 2.4 Stikkskade og blodsøl 2.5 Bruk av rene hansker (usterile) 2.6 Tuberkulosekontroll av ansatte 2.7 MRSA ( Meticillinresistente gule stafylokokker ), mistanke eller funn hos personell

11 3.0 Forebygging av luftveisinfeksjoner 3.1 Forebygging av luftveisinfeksjoner. Influensa. 3.2 Forebygging av lungetuberkulose 4.0 Forebygging av urinveisinfeksjoner 4.1 Forebygging av urinveisinfeksjon 4.2 Urinveiskateter, innlegging, stell og prøvetaking 4.3 Ren intermitterende kateterisering (engangskateterisering ) 4.4 Urinprøvetaking Infeksjonskontrollprogram for hjemmetjenesten

12 5.0 Forebygging av sår og tiltak ved sårinfeksjoner 5.1 Forebygging av sår og tiltak ved sårinfeksjoner 5.2 Prøvetaking fra sår 6.0 Forebygging av intravaskulære infeksjoner 6.1 Perifer venekanyle ( veneflon ), innleggelse, stell og bruk 6.2 Sentralt venekateter, administrasjon og stell, observasjon og fjerning 6.3 Veneport, stell og bruk Infeksjonskontrollprogram for hjemmetjenesten

13 7.0 Rengjøring, desinfeksjon og sterilisering 7.1 Fjerning av organisk materiale ( avføring, urin, blod, spytt o.l.) 7.2 Rengjøring av bekken, bøtter til WC stoler og urinflasker 7.3 Rengjøring av tekniske hjelpemidler 7.4 Rengjøring av medisinsk teknisk utstyr 7.5 Desinfeksjon av hud Infeksjonskontrollprogram for hjemmetjenesten

14 8.0 Håndhygiene 8.1 Håndhygiene hos personalet 8.2 Håndhygiene hos bruker og pårørende hvor det er smitte 9.0 Diverse 9.1 Håndtering av legemidler 9.2 Bruk av skoovertrekk 9.3 Resistente bakterier MRSA ( Meticillinresistente gule stafylokokker ) hos en bruker. Funn eller mistanke. 9.4 Håndtering av infeksjonsutbrudd 9.10 Håndtering av smittefarlig avfall Infeksjonskontrollprogram for hjemmetjenesten

15 Hindre at smitte oppstår hos - beboere - personalet - pårørende fordi de er på besøk - miljøet Dersom smitte oppstår, hvordan forebygge at - smitten spres til disse Innfri krav i lover og forskrifter Målsetting:

16 Avtalen med SiV og kommunene gjelder bare institusjonene og hjemmetjenesten. Øke staben med ytterligere 1 hygienesykepleier: – Bistå boligene som gir heldøgns pleie og omsorg – Økt kapasitet til å følge opp hver kommune Ønske om at hyg spl er mer synlig. Flere kurs og mer internundervisning –Ikke så sårbart ved evnt sykefravær Økning av smittevernbistand

17 Pris pr 2007 Kr 2,62 2008 Kr 5,- Diff Pris ved økning av smittevernbistanden

18 Pris i andre fylker… Buskerud: Kr 7,- pr innbygger + kr 25.000,- pr år ( 1 hygienesykepleier ) Helse Bergen: 985,- pr time + reisetid. Hedemark og Oppland: For kommuner som ikke inngår avtale med sykehuset: Kr 10.000,- for infeksjonskontrollprogram 1.000,- for oppdatering av programmet 700,- pr time for konsulentbistand 350,- pr time for reising, + statens km godtgj 500,- for hver nye prosedyre

19 Veien videre: ?


Laste ned ppt "Smittevernbistand fra Sykehuset i Vestfold HF 28.11.07 Hygienesykepleier Tone Anundsen tlf 33 34 34 38 Avdeling for smittevern."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google