Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avdeling for smittevern

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avdeling for smittevern"— Utskrift av presentasjonen:

1 Avdeling for smittevern
Smittevernbistand fra Sykehuset i Vestfold HF Hygienesykepleier Tone Anundsen tlf

2 Bistand Nytt: Boliger med heldøgns pleie og omsorg, dagkirurgiske
14 kommuner. 36 sykehjem ( Flere planlegger å bygge nye/flere ) Hjemmetjenestesonene i alle kommunene Forespørsler fra andre: Fastleger ( MRSA ) Barnehager ( Utbrudd, oppkast/diare, luftv, ) Bedriftshelesetjenester Legevakter Nytt: Boliger med heldøgns pleie og omsorg, dagkirurgiske klinikker og opptreningsinstitusjoner.

3 Kartlegging Kartlegging 16.06.06 Brev til helse og sosialsjefene
Henvist til den nye forskriften av 17.juni 2005 nr 610 ( Erstattet 1996 nr 699 ) 1 kommune var usikker på def. 4 besvarte aldri. Møte hos Fylkeslegen om definisjon av Boliger med heldøgns pleie og omsorg.

4 Boliger i Vestfold med heldøgns omsorg og pleie
Larvik, sentrum 1, Stavern 0, Tjølling 0 1 Hof Andebu 3 Lardal Tjøme Tønsberg Horten 11 Re Sandefjord Svelvik Sande Nøtterøy 9 Stokke 6 Holmestrand 8 43

5 Beboer/brukerkategori i boligene:
Kurs for ledere Avlastningsbolig Psykisk utviklingshemmede Psykiatri Funksjonshemmede Multifunksjonshemmede og autisme Rusmisbrukere Demente Erverved skade, trafikkulykker Enslige mindreårige flyktninger

6 Beboer/bruker kategori i boligene:
Psykisk utviklingshemmede Psykiatri Funksjonshemmede Multifunksjonshemmede og autisme Rusmisbrukere Demente Erverved skade, trafikkulykker Enslige mindreårige flyktninger Er disse infeksjons-utsatte? Utføres det oppgaver som kan medføre risiko for smitte?

7 Smittevernproblematikk
Utbrudd med oppkast/diare ( 10 utbrudd i institusjoner i 2006 ) Blodsmitte ( Hep B,C,Hiv ) Stikkskader, bitt, spytt Resistente bakterier Økning av MRSA og ESBL i Vestfold. Sår, sårinfeksjoner, urinveisinfeksjoner, luftveisinfeksjoner Vanskelig for å ivareta sin egen personlige hygiene Mye ufaglært personell. Personell som arbeider flere steder. Personalet gjør ” alt ”. Stell, pleie, mathåndtering, renhold, vask av tøy og tekstiler

8 Smittevernproblematikk
Arbeidsantrekk? Respirator og annet lungefunksjonsutstyr. SVK, VAP, PEG, suprapubis kateter. Brukere rullerer: bolig, sykehus, sykehjem, hjemmetjeneste Hva med fremtiden? Matimport Reisevirksomhet Helsereiser, operasjoner i utlandet Nye mikrober ( Sars ) Resistensutvikling. Sykehuset skriver ut raskere, som medfører flere medisinsk tekniske oppgaver.

9 Økning av smittevernbistand
Boliger med heldøgns omsorg/pleie NYTT! Befaring i boligene. ROS analyser Smittevernkontakter, kurs opplæring Infeksjonsregistrering? Undervisning/veiledning Infeksjonskontrollprogram vil de ha nytte av det?

10 Infeksjonskontrollprogram hjemmetjenesten
1.1 Generelle smitteforebyggende standardtiltak 2.0 Yrkesbetinget smitte hos helsepersonell 2.1 Gravide og smitterisiko 2.2 Personlig hygiene og arbeidsdrakt 2.3 Håndhygiene hos personalet 2.4 Stikkskade og blodsøl 2.5 Bruk av rene hansker (usterile) 2.6 Tuberkulosekontroll av ansatte 2.7 MRSA ( Meticillinresistente gule stafylokokker ), mistanke eller funn hos personell

11 Infeksjonskontrollprogram for hjemmetjenesten
3.0 Forebygging av luftveisinfeksjoner 3.1 Forebygging av luftveisinfeksjoner. Influensa. 3.2 Forebygging av lungetuberkulose 4.0 Forebygging av urinveisinfeksjoner 4.1 Forebygging av urinveisinfeksjon 4.2 Urinveiskateter, innlegging, stell og prøvetaking 4.3 Ren intermitterende kateterisering (engangskateterisering ) 4.4 Urinprøvetaking

12 Infeksjonskontrollprogram for hjemmetjenesten
5.0 Forebygging av sår og tiltak ved sårinfeksjoner 5.1 Forebygging av sår og tiltak ved sårinfeksjoner 5.2 Prøvetaking fra sår 6.0 Forebygging av intravaskulære infeksjoner 6.1 Perifer venekanyle ( veneflon ) , innleggelse, stell og bruk 6.2 Sentralt venekateter, administrasjon og stell, observasjon og fjerning 6.3 Veneport, stell og bruk

13 Infeksjonskontrollprogram for hjemmetjenesten
7.0 Rengjøring, desinfeksjon og sterilisering 7.1 Fjerning av organisk materiale ( avføring, urin, blod, spytt o.l.) 7.2 Rengjøring av bekken, bøtter til WC stoler og urinflasker 7.3 Rengjøring av tekniske hjelpemidler 7.4 Rengjøring av medisinsk teknisk utstyr 7.5 Desinfeksjon av hud

14 Infeksjonskontrollprogram for hjemmetjenesten
8.0 Håndhygiene 8.1 Håndhygiene hos personalet 8.2 Håndhygiene hos bruker og pårørende hvor det er smitte 9.0 Diverse 9.1 Håndtering av legemidler 9.2 Bruk av skoovertrekk 9.3 Resistente bakterier MRSA ( Meticillinresistente gule stafylokokker ) hos en bruker. Funn eller mistanke. 9.4 Håndtering av infeksjonsutbrudd 9.10 Håndtering av smittefarlig avfall

15 Målsetting: Hindre at smitte oppstår hos - beboere - personalet
- pårørende fordi de er på besøk - miljøet Dersom smitte oppstår, hvordan forebygge at - smitten spres til disse Innfri krav i lover og forskrifter

16 Økning av smittevernbistand
Avtalen med SiV og kommunene gjelder bare institusjonene og hjemmetjenesten. Øke staben med ytterligere 1 hygienesykepleier: Bistå boligene som gir heldøgns pleie og omsorg Økt kapasitet til å følge opp hver kommune Ønske om at hyg spl er mer synlig. Flere kurs og mer internundervisning Ikke så sårbart ved evnt sykefravær

17 Pris ved økning av smittevernbistanden
Pris pr Kr 2, Kr 5, Diff

18 Pris i andre fylker… Buskerud: Kr 7,- pr innbygger + kr ,- pr år ( 1 hygienesykepleier ) Helse Bergen: 985,- pr time + reisetid. Hedemark og Oppland: For kommuner som ikke inngår avtale med sykehuset: Kr ,- for infeksjonskontrollprogram 1.000,- for oppdatering av programmet 700,- pr time for konsulentbistand 350,- pr time for reising, + statens km godtgj 500,- for hver nye prosedyre

19 Veien videre: ?


Laste ned ppt "Avdeling for smittevern"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google