Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MRSA i kommunehelsetjenesten Ny MRSA-veileder Tone Bruun Lege Nasjonalt folkehelseinstitutt Juni 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MRSA i kommunehelsetjenesten Ny MRSA-veileder Tone Bruun Lege Nasjonalt folkehelseinstitutt Juni 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 MRSA i kommunehelsetjenesten Ny MRSA-veileder Tone Bruun Lege Nasjonalt folkehelseinstitutt Juni 2009

2 Disposisjon 1.Epidemiologi 2.Bakgrunn for ny veileder 3.Tiltak på sykehjem 4.Tiltak i hjemmesykepleien 5.Tiltak i øvrige helsetjenester 6.Litt økonomi Juni 2009

3 MRSA i Norge Antall fordelt på diagnose, 1995 – 2008 Juni 2009

4 MRSA i Norden Juni 2009

5 MRSA i Europa EARSS Annual Report 2006. Bilthoven: European Antimicrobial Resistance Surveillance System (EARSS), 2007 Juni 2009

6 Klinisk bilde ved meldte tilfeller i 2005 – 2007 Klinisk bilde200520062007Totalt% Bærertilstand19827124971843,10 Sårinf./abscess Urinveisinf. Pneumoni Osteomyelitt Artritt Meningitt Sepsis Nekrotiserende faciitt Annet/ukjent 215 15 3 2 1 28 273 19 9 1 2 3 32 284 8 7 2 1 4 1 36 772 42 19 5 3 2 8 1 86 46,34 2,52 1,14 0,30 0,18 0,12 0,48 0,06 5,16 Totalt4626125921666100 Meldte funn av MRSA i blod og spinalvæske 1995 -2007 1995199619971998199920002001200220032004200520062007 11253245710454 2,28 % Juni 2009

7 MRSA i Norge Alvorlige infeksjoner meldt til MSIS, 1995 – 2007 Juni 2009

8 MRSA i Norge Antall i og utenfor helseinstitusjon, 1995 – 2008 Juni 2009

9 MRSA-utbrudd i sykehjem i Norge Antall utbrudd og antall smittet i utbruddene, 2003 - 2008 Juni 2009

10 Bakgrunn for ny veileder: Nye utfordringer Juni 2009

11 Bakgrunn for ny veileder •Økende MRSA-forekomst i andre land •Økende forekomst i Norge(?) •Mer MRSA i sykehjem •Mer MRSA utenfor helseinstitusjoner Juni 2009

12 Bakgrunn for ny veileder •Nødvendig helsehjelp forsinkes •Usikkerhet og bekymring blant helsepersonell utenfor sykehus •Unødig engstelse og stigmatisering blant pasienter og pårørende •Alvorlige bivirkninger av tiltakene Juni 2009

13 Bakgrunn for ny veileder Frykter ny dødsbakterie "Dødsbakterie" spiste benet Frykter global katastrofe Ny veileder øker smittefaren Juni 2009

14 Målet med tiltak mot MRSA MRSA skal ikke etablere seg og bli en fast del av bakteriefloraen ved norske sykehus og sykehjem Juni 2009

15 Viktige prinsipper •MRSA skal ikke forsinke nødvendig undersøkelse, behandling eller pleie •Tiltak mot MRSA skal baseres på gyldig samtykke fra pasienten •Tiltak mot MRSA skal ikke gi begrensninger i pasientens liv utover smitteverntiltak ved kontakt med helsetjenesten Juni 2009

16

17 Innhold i MRSA-veilederen 1Innledning 2Mål og strategi Tiltaksdelen: 3Basale smittevernrutiner 4 Sykehus 5 Sykehjem 6 Hjemmesykepleie 7 Øvrig helsetjeneste 8 Rettigheter og plikter Juni 2009

18 Innhold i MRSA-veilederen Bakgrunnsdelen: 9Informasjon om gule stafylokokker 10Kunnskapsgrunnlag 11Sammenligning av nasjonale anbefalinger 12Hovedkonklusjoner Vedlegg: •Forskrift om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere •Rundskriv om forhåndsundersøkelse av arbeidstakere Informasjonsskriv og nyttige skjemaer på www.fhi.no Juni 2009

19 Tiltak i sykehjem

20 Alle som har: • fått påvist MRSA, men senere ikke hatt 3 negative kontrolltester > 12 mnd. sidenSiste 12 mnd. MRSA-prøve ved innleggelse eller pasientrettet arbeid i sykehjem Alle som har: • fått påvist MRSA (selv om senere kontrollprøver har vært negative), eller • bodd i samme husstand som MRSA-positive, eller • hatt nær kontakt med MRSA-positive uten å bruke beskyttelsesutstyr Alle som har vært utenfor Norden og der har: • vært innlagt i helseinstitusjon, eller • fått omfattende undersøkelse eller behandling i en helsetjeneste, eller • arbeidet som helsearbeider, eller • oppholdt seg i barnehjem eller flyktningleir Alle som har sår-/hudinfeksjon, kronisk hudlidelse eller medisinsk utstyr gjennom hud eller slimhinne, og som har: • oppholdt seg sammenhengende i mer enn 6 uker i land utenfor Norden Screening av nye beboere og personale Juni 2009

21 Tiltak i sykehjem Smitteoppsporing •Fremgangsmåte og omfang bestemmes av institusjonsledelsen og sykehjemmets lege i samråd med kommunelegen og ev. smittevernpersonell ved samarbeidende sykehus Juni 2009 3 andre helsetjenester 2 hele/deler av inst. 1 avdeling

22 Tiltak i sykehjem •Enerom for alle MRSA-positive beboere: •Beskyttelsestiltak inne på rommet •Besøkende bruker ikke beskyttelsesutstyr •Fellesrom i enheten: •Basale smittevernrutiner •Beboeren hjelpes til å opprettholde god håndhygiene •Vurder kohortisolering ved flere MRSA-positive Juni 2009

23 Tiltak i sykehjem •Isolering –Langvarig isolering anbefales ikke –Kortvarig isolering kan være aktuelt: •Den første tiden etter at MRSA er mistenkt/oppdaget •Når kjent MRSA-positiv har infeksjon –Beboeren informeres om hensikten med isolering og antatt varighet –Kun anbefalt når beboeren samtykker og er i stand til å samarbeide om smitteverntiltakene Juni 2009

24 Tiltak i sykehjem Arbeidsrestriksjon for personale: •Personale med økt risiko for bærerskap: unngå arbeid med MRSA-pos., ev. ta forholdsregler •Ved smitteoppsporing: fortsette arbeid inntil prøvesvar foreligger •Påvist MRSA: ikke ha pasientkontakt •Institusjonens ledelse/smittevernlege kan oppheve arbeidsforbudet Juni 2009

25 Tiltak i sykehjem Sanering •Anbefales for alle MRSA-positive ansatte •Bør forsøkes hos MRSA-positive pasienter •Fremgangsmåte som før Kontrollprøver •1, 2 og 3 uker etter sanering •3, 6 og 12 mnd. etter sanering Juni 2009

26 Sanering av bærerskap Beboer Personale med risikofaktorer for bærerskap Personale uten risikofaktorer for bærerskap Negativ prøve etter en uke Negativ prøve etter to uker Negativ prøve etter tre uker Arbeidsrestriksjon kan opphøre når sanering er utført. Kontrollprøver tas etter 1, 2 og 3 uker og etter 3, 6 og 12 mnd. Arbeidsrestriksjon opphører når prøver tatt etter 1, 2 og 3 uker er negative. Nye kontroller etter 3, 6 og 12 mnd Smitteverntiltak opphører når prøver tatt etter 1, 2 og 3 uker er negative. Nye kontroller etter 3, 6 og 12 mnd Oppheving av smitteverntiltak Juni 2009

27 Tiltak i sykehjem Alle tiltak rettet mot MRSA oppheves når det foreligger 3 negative prøver tatt med en ukes mellomrom Juni 2009

28 Tiltak i hjemmesykepleien

29 2 Brukere som pos. personale har vært hos Tiltak i hjemmesykepleien •Undersøkelse hvis begrunnet mistanke •Smitteoppsporing •Fremgangsmåte og omfang bestemmes av kommunelegen, i samråd med tjenestens ledelse og med brukerens eller den ansattes fastlege. Juni 2009 1 Personale som har vært hos pos. bruker

30 Tiltak i hjemmesykepleien •Basale smittevernrutiner •Håndhygiene •Hansker, munnbind og beskyttelsesfrakk ved •undersøkelse og behandling •pleie, av- og påkledning •sengereiing og håndtering av brukte tekstiler •rengjøring Juni 2009

31 Tiltak i hjemmesykepleien •Tiltak overfor personale •God informasjon •God organisering av arbeidet •Fast personale uten risikofaktorer •Arbeidsantrekk •MRSA-positive og deres husstand tilbys sanering •Unngå pasientrettet arbeid til sanering er utført •Kun arbeidsrestriksjon ved arbeid i institusjon Juni 2009

32 Personlig smittevernveiledning til bruker •Dekk til sår og tilstreb god håndhygiene •Si i fra om MRSA ved kontakt med annen helsetjeneste, spesielt før innleggelse •Lev livet som vanlig! Juni 2009 Tiltak i hjemmesykepleien

33 Tiltak i øvrige helsetjenester

34 Tiltak i øvrige helsetjenester (fastlege, fysioterapeut…) Tiltak mot spredning på kontoret •Vente i venterom – time sist på dagen •Basale smittevernrutiner •Håndhygiene •Hansker, munnbind, ev. beskyttelsesfrakk •Ved av- og påkledning •Avdekking av bandasje/stell av sår •Renhold/desinfeksjon av flater og utstyr •MRSA-prøve av helsepersonell •Ved begrunnet mistanke om at de er smittet •MRSA-positive tilbys sanering Juni 2009

35 Tiltak hos fastlege Oppfølging av MRSA-pos. pasient •God informasjon •Vurdere smitteoppsporing og sanering •Kan tilbys husstandsmedlemmer/partnere •Er spesielt anbefalt når pasienten eller noen i husstanden: •arbeider i helsetjenesten •er bruker av hjemmesykepleie eller innlagt helseinstitusjon •er planlagt innlagt i helseinstitusjon •har økt risiko for alvorlig stafylokokkinfeksjon Juni 2009

36 Tiltak hos fastlege Personlig smittevernveiledning •Lev livet som vanlig! •Si i fra om MRSA ved kontakt med helsetjeneste Juni 2009

37 Økonomi

38 8.5 Økonomiske forhold •Endring i blåreseptforskriften (1. mars) •Medikamenter på blå resept for behandling av MRSA- infeksjon og for sanering av bærerskap •Utgifter til nødvendig smittevernhjelp •Utenfor helseinstitusjon dekkes utgifter til nødvendig helsehjelp av kommunen •Kommunen bestemmer hvilke tiltak som er nødvendig og som dermed skal dekkes av kommunen Rettigheter og plikter Juni 2009


Laste ned ppt "MRSA i kommunehelsetjenesten Ny MRSA-veileder Tone Bruun Lege Nasjonalt folkehelseinstitutt Juni 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google