Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sylvi Eikrem, hygienesykepleier, UNN Tromsø MRSA i sykehjem og hjemmetjenesten Isolering Arbeidsrutiner Sosial omgang.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sylvi Eikrem, hygienesykepleier, UNN Tromsø MRSA i sykehjem og hjemmetjenesten Isolering Arbeidsrutiner Sosial omgang."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sylvi Eikrem, hygienesykepleier, UNN Tromsø MRSA i sykehjem og hjemmetjenesten Isolering Arbeidsrutiner Sosial omgang

2 2 Sylvi Eikrem Hygienesykepleier Ansvar • I følge Forskrift om smittevern i helseinstitusjoner § 2-1 skal alle helseinstitusjoner ha et infeksjons- kontrollprogram (IKP). • IKP skal inneholde skriftlige rutiner for infeksjonsforebyggende tiltak, blant annet håndtering av MRSA

3 3 Sylvi Eikrem Hygienesykepleier Funn av MRSA • Ta i bruk de nedskrevne rutinene for MRSA • 1. Isolér pasienten med kontaktsmitteregime med tillegg av kirurgisk munnbind • 2. Kartlegg situasjonen – Spredningsrisiko: sår, eksem, infeksjon i hud eller luftveier – Dersom pasienten har delt rom/hatt nærkontakt med andre pasienter, skal han/hun isoleres med mistanke om kolonisering – Helsearbeidere som har hatt direkte kontakt med MRSA-positiv pasient uten bruk av beskyttelsesutstyr, skal ikke jobbe i annen institusjon eller avdeling før negativt svar foreligger

4 4 Isolat • Et komplett kontaktsmitteisolat: – Enerom med eget bad med toalett/dusj og dekontaminator – Forgang med ren og uren sone for av- og påkledning av beskyttelsesutstyr – Kun nødvendig utstyr inne på rommet – Flergangsutstyr må tåle desinfeksjon Sylvi Eikrem Hygienesykepleier

5 5 Alternativt isolat – Enerom – Eget bad som ikke benyttes av andre – Alternativt dostol/bekken på rommet - Hvis ikke forgang, oppbevares rent utstyr i skap, hyller eller tralle rett utenfor inngangsdøren – Beskyttelsesutstyr: • Påkledning i korridor • Avkledning på pasientrom ved døren • Mulighet for håndhygiene

6 6 Sylvi Eikrem Hygienesykepleier Beskyttelses utstyr ved MRSA • Alle som går inn på isolatet, skal bruke: – kirurgisk munnbind – smittefrakk – lateks/nitril hansker • Sko overtrekk skal ikke brukes

7 7 Sylvi Eikrem Hygienesykepleier Smittefrakk • Flergangs/ engangs • Lange ermer med mansjetter. • Brukes ved isoleringssituasjoner og ved fare for tilsøling av arbeidstøy med blod/ andre kroppsvæsker.

8 8 Sylvi Eikrem Hygienesykepleier Munnbind • Kirurgisk munnbind – Brukes i risikosituasjoner – Bruk ikke munnbind utenfor pasientrommet – Skiftes når det er fuktig – Brukes kun én gang – skal ikke legges i lommen eller henge rundt halsen – Utfør alltid håndhygiene rett etter at munnbindet er tatt av

9 9 Sylvi Eikrem Hygienesykepleier Hansker • Hansker – Lateks/nitril hansker til isolerte pasienter – Ingen garanti mot smitteoverføring – kan ha mikroskopiske hull • Husk: – skift hanske mellom urent og rent område hos samme pasient – Kastes etter bruk – Utfør håndhygiene umiddelbart etter bruk av hansker

10 10 Arbeidsrutiner ved isolering • Håndhygiene – Hånddesinfeksjon/håndvask utføres når isolatet forlates • Dokumenter – Pasientens dokumenter skal ikke bringes inn på isolatet • Bestikk/servise – Vanlig bestikk og servise kan brukes – Varmedesinfiseres umiddelbart etter bruk – i oppvaskmaskin eller dekontaminator – Engangsbestikk kan vurderes ved store utbrudd

11 11 Arbeidsrutiner ved isolering • Skittentøy – Behandles som smittetøy – emballeres etter vaskeriets retningslinjer – Skal legges direkte i emballasje/pose på pasientrom • Sengetøy – Håndtering av sengetøy kan lett føre til stor spredning av smittestoff – Unngå unødvendig risting av sengetøyet – rull det forsiktig sammen inne på pasientrommet • Avfall – Følg avfallsrutinene på institusjonen – Eksterne rutiner – Risikoavfall skal emballeres

12 12 Arbeidsrutiner ved isolering • Flergangsartikler – skal helst være rombundet – Bringes ut til desinfeksjonsrom i plastpose dersom det ikke er dekontaminator på isolatet • Daglig rengjøring – Vanlig rengjøring – Daglig desinfeksjon av flater, inventar og berøringspunkter som lysbryter og dørhåndtak • Flekkdesinfeksjon – Utføres umiddelbart ved søl

13 13 Arbeidsrutiner ved isolering • Besøkende – Antall begrenses – Samme retningslinjer for påkledning som personalet – Smittefrakk brukt av besøkende skiftes/kastes etter bruk – Pasient må ha samtykket i besøket • Opphør av isolering – Desinfeksjon med godkjent desinfeksjonsmiddel – Ved rydding og desinfeksjon av rommet bruker personalet det samme beskyttelsesutstyr som ved pågående isolering

14 14 Kan pasienten komme ut av isolatet? • Ja, under forutsetning av at – Pasienten er nydusjet – Rent tøy, ha ren rullestol – Eventuelle bandasjer og bleier skal være nyskiftet og godt festet – Håndhygiene utføres på pasienten rett før isolatet forlates – Info til eventuelt mottakersted (sykehus, poliklinikk, legekontor) – Ikke oppholde seg i felles venterom, tas sist på dagen

15 15 Sosial omgang • Ved langvarig bærerskap må isoleringen revurderes • Informasjon – trygghet • Tiltak relatert til spredningsrisiko • Hvert tilfelle er unikt • Rutiner for screening – hvem/hvor ofte

16 16 Sylvi Eikrem Hygienesykepleier • Begrense kontakten med andre beboere og ansatte • Fast personale som ikke arbeider andre steder • Organisere arbeidet i forhold til risikoen for smitte • Enerom og liten enhet/avdeling • Risiko-soner •Lavrisikosoner •Høyrisikosoner Kronisk bærer- alternative løsninger Ammerudlunden, Oslo

17 17 Sylvi Eikrem Hygienesykepleier • Beboerens rom og bad/toalett • Stell, av- og påkledning,sengereiing,sårskift Begrenset adgang til rommet • Isoleringsprosedyre inne på rommet • Beskyttelsesregler når beboer forlater rommet • Enkel innredning Høyrisikosone

18 18 Sylvi Eikrem Hygienesykepleier •Felles oppholdsrom, spiserom, korridor og pårørenderom • Når beboerne oppholder seg her skal smittefarlige områder på kroppen være dekket • Personalet bruker normalt arbeidsantrekk •Kontakt med pårørende skjer i lavrisiko sone •Innredningen er mer hjemmevennlig •Nøye etterlevelse av standardtiltakene Lavrisiko sone

19 19 Utfordringer • Kronisk bærer – en utfordring • Smitteverntiltak er basert på – Frivillighet – Faglighet – God kommunikasjon – Godt samarbeid


Laste ned ppt "Sylvi Eikrem, hygienesykepleier, UNN Tromsø MRSA i sykehjem og hjemmetjenesten Isolering Arbeidsrutiner Sosial omgang."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google