Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rutiner på desinfeksjonsrom Ragnhild Nicolaisen Regional hygienesykepleier KORSN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rutiner på desinfeksjonsrom Ragnhild Nicolaisen Regional hygienesykepleier KORSN."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rutiner på desinfeksjonsrom Ragnhild Nicolaisen Regional hygienesykepleier KORSN

2 Desinfeksjonsrommet; avdelingens mest utsatte sted for smittespredning

3 Utfordringer på desinfeksjonsrom  Forurenset utstyr og instrumenter håndteres  Ureine tekstiler bringes hit  Avfall håndteres her.  Prøvetaking (urin, fæces)  I tillegg: Vask av klær, snitting av blomster,

4 Utfordringer på desinfeksjonsrommet  Å holde reint og ureint adskilt.  Desinfeksjon av utstyr og rengjøring skal skje etter metoder som sikrer at utstyret trygt kan brukes igjen.  Smittespredning skal forhindres.

5 Å holde reint og ureint adskilt. Merking.

6 Å holde reint og ureint adskilt. Gode rutiner  Ureint utstyr bør settes umiddelbart inn i vaskemaskin eller spyledekontaminator.  Utstyr som er ferdig desinfisert bør settes umiddelbart i skap for reint utstyr.  Reine hender tar i reint utstyr!

7 Varmedesinfisering er førstevalget  Minimum 85 grader  Fuktig varme  NB! Plassering av utstyret. Ikke for mye av gangen og ikke foran vaskearmer og dyser.

8 Spyledekontaminator/ Bekkenspyler  Minimum 85 grader i minimum 1 minutt  Avløp/ beregnet på uttømming  Enkelt vaskeprogram beregnet på bekken, urinflasker,bøtter o.l

9 Instrumenvaskemaskin/ Vaskedekontaminator  Brukes til mer komplisert utstyr.  Vaskefat  Kan ikke brukes til uttømming  Minimum 85 grader i minimum 3 minutter.  Husholdnings vaskemaskin: bruk høyeste temperatur.

10 Kontroll av maskinene  Kontroller siler hver dag og ta bort forurensing  Sjekk at det er nok såpe fra beholder og at det tilføres maskinen.  Sjekk at displayet viser korrekt temperatur.  Kontroll og evt rengjøring av dyser  Sjekk at dysevingene roterer fritt.  Sjekk lekkasje.  Mistanke om feil: kontakt vaktmester/ tekniker

11 Kjemisk desinfeksjon  Bare når utstyret ikke tåler fuktig varme.  Bruk godkjent desinfeksjonsmiddel og følg oppskriften nøye. (Eks Virkon)  Desinfeksjonsmiddel oppbevares i låsbart skap.  Bruk beskyttelsesutstyr: hansker, stellefrakk og munnbind

12 Bruk av beskyttelsesutstyr på desinfeksjonsrommet  Hansker  Munnbind  Stellefrakk Må være tilgjengelig på desinfeksjonsrommet

13 Rengjøring av desinfeksjonsrommet  Daglig rengjøring av arbeidsbenk, håndvask, kraner, dekontaminatorer.  Vaskes med vanlig rengjøringsmiddel.  Flekkdesinfeksjon ved behov med egnet desinfeksjonsmiddel (eks Virkon)  Blanke, rene flater desinfiseres i tillegg med 70% desinfeksjonssprit.


Laste ned ppt "Rutiner på desinfeksjonsrom Ragnhild Nicolaisen Regional hygienesykepleier KORSN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google