Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Sårstell Unni Henriksen Hygienesykepleier Helgelandssykehuset HF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Sårstell Unni Henriksen Hygienesykepleier Helgelandssykehuset HF."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Sårstell Unni Henriksen Hygienesykepleier Helgelandssykehuset HF

2 2 Nasjonal prevalens (%) av sykehusinfeksjoner i helseinstitusjoner for eldre – fordelt på infeksjonstype.  Total prevalens vår 2007 var 6,7 % 52 % 22 % 4 %

3 3 Forebygging  Unngå at sår oppstår  Redusere risiko for at sår/ rifter oppstår under pleie og behandling  Ved sårinfeksjon:  Unngå endogen smitte  Unngå smitteoverføring til andre

4 4 Hvor kommer smitten fra?  Egen mikrobeflora (hud, luftveier, tarmkanal)  Personalets hender og tøy  Forurenset utstyr, salver o.l.  Smittebærere i miljøet

5 5 Sårstell – er et sår et sår? Generelle prinsipper  Ren prosedyre  Rene hender  Beskyttelsesfrakk/ hansker/ evt. munnbind  Tilrettelegge/ planlegge  Håndtering av avfall = god forebygging

6 6 Prosedyrer for sårbehandling Skriftlige prosedyrer for behandling av ulike typer sår  Trykksår  Venøse sår  Arterielle sår  Diabetessår  Infiserte sår Sårjournal: Mål såret, beskrivelse, evt. bilder Sårgruppe/ såransvarlig

7 7 Generell sårbehandling  Vurder hele pas. ikke bare såret  Hva er målet?  Livskvalitet, smerter, sosial isolasjon, sengeleie  Egnet prosedyre i f.h.t. totalvurdering  Vurdere ernæring  Kun anerkjente dokumenterte metoder  Ta mål og bilder  Dokumenter alt du observerer og gjør og begrunn metodevalg  Et behandlingsopplegg bør prøves ut i min. 14 dager før evt. forandring

8 8 Kari Hansen  79 år  Bor i egen leilighet  Diabetes  Infisert sår, påvist gule stafylokokker  Hjemmetjeneste daglig  Hjemmehjelp  Sykepleier til sårskift

9 9 Vurdering og tiltak  Valg av metode for sårbehandling?  Isoleringstiltak?  Hjemme: Ikke isolering  Institusjon: Isolering hvis ukontrollerbar sekresjon; med unntak  Til poliklinikk el.l.: Gi beskjed om infeksjon.  Beskyttelsesutstyr  Ulikt for hjemmehjelp/ hjemmesykepleier?  Smittefrakk og hansker ved sårstell  + munnbind v/fare for sprut  Ellers god håndhygiene  Obs. privat arbeidstøy

10 10 …fortsatt vurdering, tiltak  Håndtering av avfall  I gule sekker/ risikoesker  Undersøk rutinene for lokalt avfallsselskap  Håndtering av tøy  Eksternt/ internt vaskeri?  Generelt: Vaskes på 85º C  Noe tøy tåler ikke høy temp., vaskes så varmt som mulig  På institusjon: Ikke vaskes sammen med annet tøy. Evt. tom maskin, 85º C, etter vask av infisert tøy for desinfeksjon.

11 11 Prosedyrer for:  Opplæring av personalet  Isoleringstiltak  Mengde sekresjon fra sår? Kontrollerbart? Mikrobe?  Beskyttelsesutstyr  Smittefrakk, hansker, munnbind?  Håndhygiene  Før/etter sårstell  Håndtering av avfall  Brukt bandasjemateriell behandles som smitteavfall

12 12 ….. forts. prosedyrer for  Prøvetaking,  Når?  Metode, penselprøve til dyrkning  Dekontaminator; bruk, kontroll, vedlikehold  Engangsutstyr? Rutiner for oppbevaring m.m.  Håndtering av tøy  Vask

13 13 = Infeksjonskontrollprogram

14 14 Resultatet ikke helt som forventet? Prøv igjen!


Laste ned ppt "1 Sårstell Unni Henriksen Hygienesykepleier Helgelandssykehuset HF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google