Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 MRSA i sykehjem og hjemmetjeneste Isolering Arbeidsrutiner Sosial omgang Unni Henriksen Hygienesykepleier Helgelandssykehuset HF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 MRSA i sykehjem og hjemmetjeneste Isolering Arbeidsrutiner Sosial omgang Unni Henriksen Hygienesykepleier Helgelandssykehuset HF."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 MRSA i sykehjem og hjemmetjeneste Isolering Arbeidsrutiner Sosial omgang Unni Henriksen Hygienesykepleier Helgelandssykehuset HF

2 2 Bedre føre var……. •Behov for isolat i institusjonen •Isoleringstiltak i hjemmetjenesten •Skriftlig retningslinje for isolering •Skriftlig retningslinje for håndtering av MRSA •Skriftlig retningslinje for håndhygiene •Skriftlig retningslinje for desinfeksjon/ valg av desinfeksjonsmiddel

3 3 Funn av MRSA •Ta i bruk de skriftlige retningslinjene •Vurder det enkelte tilfelle: –Spredningsrisiko: Sår, eksem, flassende hudlidelser, infeksjon i hud eller luftveier –Økt sårbarhet hos kontakter/i bomiljøet •Høy risiko for smitte og utvikling av infeksjon hos andre (medpasienter)

4 4 Isolering ved uventet funn av MRSA hos èn pasient. ”Akuttfase”. •Pasient med MRSA Isoleres med kontaktsmitteregime + munnbind •Medpasient De som tidligere har lagt på samme rom/ hatt nærkontakt med MRSA positiv. Isoleres med mistanke om kolonisering. •Helsearbeider som har hatt direkte kontakt med MRSA positiv uten bruk av beskyttelsesutstyr: Skal ikke arbeide i annen avdeling/institusjon før negativt screening- svar foreligger.

5 5 Isolat •Enerom med eget bad m/ toalett og dusj og helst dekontaminator •Forgang- ren/ uren sone for av-/ på- kledning av beskyttelsesutstyr •Enkelt å rengjøre •Tåle desinfeksjonsmidler •Ingenting skal oppbevares på servant •Alle tekstiler bør tåle 85º C

6 6 Alternativt isolat •Enerom •Eget bad som ikke benyttes av andre •Alternativt dostol/ bekken på rommet •Rent utstyr rett utenfor romdøren i skap, hylle eller tralle •Beskyttelsesutstyr: –Påkledning i korridor –Avkledning på pasientrommet ved døren

7 7 Isolering •Kontaktsmitteregime + munnbind •Luftsmitteregime i spesielle tilfeller

8 8 Beskyttelsesutstyr •Smittefrakk: Flergangs/ engangs. Lange ermer med mansjetter. Brukes ved isoleringssituasjoner og fare for tilsøling av arbeidstøy med blod/ andre kroppsvæsker.

9 9 Munnbind •Tas på i risikosituasjoner,og tas av når risikosituasjonen er over. •Bruk ikke munnbind utenom pasientrom, desinfeksjonsrom el.l. •Skiftes når det er fuktig. •Putt aldri munnbindet i lommen. •Brukes kun en gang. •Skal aldri henge rundt halsen.

10 10 Hansker •Latex eller Nitril •Beskytte sterk forurensing av hendene - relatert til arbeidsoppgaver •Ingen garanti mot smitteoverføring - mulige mikroskopiske hull •Kastes umiddelbart etter bruk •Tillegg til håndhygiene, ikke alternativ !!! •Håndhygiene når hanskene tas av

11 11 Isolering: Arbeidsrutiner Prinsippene i/utenfor institusjon er like. •Håndhygiene Alltid hånddesinfeksjon/ håndvask før isolatet forlates. •Dokumenter Bør ikke bringes inn på rommet. •Bestikk/ servise Varmedesinfiseres umiddelbart etter bruk (dekontaminator eller oppvaskmaskin). •Skittentøy Behandles som smittetøy. Emballeres etter vaskeriets retningslinjer. •Avfall Følg avfallshåndbok. Risikoavfall emballeres. Obs. rutiner for mottak eksternt.

12 12 …forts. tiltak. •Flergangsartikler Helst rombundet. Desinfiseres når opphør av isolasjon. Bringes ut til desinfeksjonsrom i plastpose dersom ikke dekontaminator på isolatet. Evt. kjemisk desinfeksjon. •Daglig rengjøring Vanlig rengjøring, men nøye. Flekkdesinfeksjon v/ behov. Utstyret rombundet. •Desinfeksjon Umiddelbar flekkdesinfeksjon ved søl. •Besøkende Antall begrenses. Påkledning etter anbefaling for regimet. Info !!!!!!! •Opphør av isolasjon Desinfeksjon med godkjent desinfeksjonsmiddel.

13 13 •Nydusjet •Rene bandasjer, bleier, tøy, seng. •Sekresjon under kontroll. •Håndhygiene før flytting. •Info til mottakersted. •Vurder bruk av munnbind til pasienten under transport Pasienten ut av isolatet ?

14 14

15 15 Kronisk bærer? Alternative løsninger. •Begrense kontakt med andre beboere og ansatte –Enerom og liten enhet/avdeling –Fast personale som ikke jobber andre steder •Organisere arbeidet i f.h.t. risiko for smitte –Risiko-soner/-situasjoner –Lavrisiko- soner/-situasjoner

16 16 Vurdering: Risikosone-/prosedyrer •Risikosone og risikoprosedyrer Beboerens rom Stell, av- påkledning, sengereiing •Tiltak –Begrenset adgang til rommet –Isoleringsprosedyrer inne på rommet –Rene klær og bandasjer, håndhygiene før rommet forlates

17 17 Risikovurdering: Lavrisiko Lavrisikosone Felles oppholdsrom på enheten •Tiltak –Begrenset adgang til enheten –Hyppig og god håndhygiene- beboer og ansatt –Nøye etterlevelse av standardtiltak –Eget besøksrom –Beboer bør ikke oppholde seg i ansattes rom eller på andre avdelinger eller enheter

18 18 Sosial omgang med MRSA positiv –Ved langvarig bærerskap må isoleringen revurderes. –Informasjon – trygghet –Tiltak relatert til spredningsrisiko –Hvert tilfelle er unikt –Rutiner for screening, hvem/ hvor ofte

19 19 Juridiske forhold –Kronisk bærer – en utfordring –Hvem kan informere til hvem om hva –Tvangsisolering kan kun gjennomføres under visse forutsetninger, og kun på sykehus. –Smitteverntiltak er basert på frivillighet

20 20 En utfordring. Lykke til!


Laste ned ppt "1 MRSA i sykehjem og hjemmetjeneste Isolering Arbeidsrutiner Sosial omgang Unni Henriksen Hygienesykepleier Helgelandssykehuset HF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google