Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utkast til ny MRSA-veileder Hva er nytt? Petter Elstrøm Rådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt Avdeling for infeksjonsovervåking.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utkast til ny MRSA-veileder Hva er nytt? Petter Elstrøm Rådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt Avdeling for infeksjonsovervåking."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utkast til ny MRSA-veileder Hva er nytt? Petter Elstrøm Rådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt Avdeling for infeksjonsovervåking

2 Disposisjon • Forekomst av MRSA i Norge • Mål og prinsipper • Tiltak i sykehus • Tiltak i sykehjem • Tiltak utenfor helseinstitusjoner • Økonomiske forhold

3 MRSA i verden Grundmann H et al. Emergence and resurgence of meticillin-resistant Staphylococcus aureus as a public-health threat. Lancet. 2006 Sep 2;368(9538):874-85

4 MRSA i Norden

5 Insidens per 3. kvartal, 2005 – 2007

6 MRSA i Norge Antall fordelt på diagnose, 1995 – 2006

7 MRSA i Norge Antall fordelt på diagnose, 3. kvartal 1995 – 2007

8 MRSA i Norge Antall i og utenfor helseinstitusjon, 1995 – 2006

9 MRSA i Norge Antall i og utenfor helseinstitusjon, 3. kvartal 1995 - 2007

10 Klinisk bilde ved meldte tilfeller i 2005 og 2006 Klinisk bilde20052006 Bærertilstand198271 Sårinf./abscess Urinveisinf. Pneumoni Osteomyelitt Artritt Meningitt Sepsis Annet/ukjent 215 15 3 2 1 26 273 19 9 1 2 3 23 Totalt460603 Meldte funn av MRSA i blod og spinalvæske 1995 -2006 199519961997199819992000200120022003200420052006 1125324571045 44 % 46 % 90 % 3 % 2 %

11 1.Flere alvorlige MRSA-infeksjoner •Vanskeligere å behandle •Flere komplikasjoner og dødsfall (hos tidligere syke) 2.Endret antibiotikabruk •Førstevalg av AB må ta høyde for MRSA •Økt resistens hos både stafylokokker og andre bakterier 3.Kostbart •Økte utgifter til antibiotika •Økt liggetid Konsekvenser av økt forekomst

12 1.MRSA skal ikke bli endemisk ved norske sykehus eller sykehjem 2.Særlig virulente og spredningsdyktige MRSA- stammer skal ikke bli endemiske i Norge Mål med MRSA-tiltakene

13 •Ikke forsinke nødvendig undersøkelse og behandling •Ikke gå ut over de hjemler man har i lovverket •Ivareta autonomi og integritet •Følge krav i forhold til saksbehandling •Ikke unødig begrense folks liv •Nødvendige tiltak skal være gratis for pasienten(?) Viktige prinsipper

14 Sentrale tiltak • Screening ved innkomst og før arbeid • Isolering av pasienter med MRSA • Arbeidsrestriksjon for personale med MRSA • Sanering av MRSA-positive Tiltak i sykehus

15 Noen detaljer • Utvidede kriterier for screening • I en risikosituasjon siste 12 mnd • Samme husstand/nær kontakt med MRSA-pos. • Helseinstitusjon/helsetjeneste utenfor Norge (inkl. Norden) • Trangboddhet/dårlig hygiene • UFB, asylmottak, fengsel, utenlandske barnehjem • > 3 mnd sammenhengende i utlandet • Tidligere i livet fått påvist MRSA (Vedlegg 2. Flytskjema for screening og isolering) Tiltak i sykehus

16 Noen detaljer • Prøvetaking • Prøve fra svelg • Kun ett prøvesett • Oppfølging etter sanering • Kontroll etter 7, 14 og 21 dager, og etter 3, 6 og 12 mnd. • Når skal arbeidsrestriksjoner oppheves? Tiltak i sykehus

17 Sentrale tiltak • Screening ved innkomst og før arbeid • Tiltak rundt beboer med MRSA • Arbeidsrestriksjon for personale med MRSA • Sanering av MRSA-positive Tiltak i sykehjem

18 Noen detaljer • Høyrisiko-sone i beboerens rom • isoleringstiltak inne på rommet • beboeren kan komme ut av rommet etter stell • Lavrisiko-sone i beboerens enhet/avdeling • nøye etterlevelse av standardtiltakene • mest mulig fast personale • kun teste personale dersom de skal arbeide andre steder Tiltak i sykehjem

19 Noen detaljer • Oppfølging av personalet • Personale med kroniske hudsykdommer bør unngå MRSA • Mest mulig fast personale på enhet med MRSA • Testes for MRSA når man skal arbeide eller innlegges på andre avdelinger eller institusjoner • De som ikke arbeider utenfor enhet med kjent MRSA behøver ikke testes jevnlig – så lenge rutinene følges • Jevnlig testing av de som arbeider i helseinstitusjon og som jevnlig eksponeres for MRSA i annet arbeid eller på fritid Tiltak i sykehjem

20 Sentrale tiltak • Tiltak mot smitte i hjemmet • Beskyttelse av personale • Sanering av MRSA-positive Tiltak i hjemmetjenesten

21 Noen detaljer • Eget arbeidsantrekk. Smittefrakk, hansker og ev. munnbind ved stell • God håndhygiene hos alle. Personalet bør ha med hånddesinf. • Vanlig rengjøring. Bruk eget utstyr som ikke bringes til andre. • Bruker bør ha rene klær og bandasjer og utføre håndhygiene før man går ut • Opplyse om MRSA før bruk av ambulanse og ved henvisning til helseinstitusjoner eller annen helsetjeneste Tiltak i hjemmetjenesten

22 Sentrale tiltak • God informasjon • Unntaksvis: • Smitteoppsporing i hjemmet • Sanering av MRSA-positive Hjemmeboende uten helsetjeneste

23 Noen detaljer • God informasjon med vekt på å dempe smittefrykt • Smitteoppsporing og sanering anbefales når pas/nærkontakt: • har pasientrettet arbeid i helsetjenesten • mottar regelmessig helsetjeneste • er pårørende til pasienter i helseinstitusjoner • er planlagt innlagt • har økt risiko for å bli smittet og/eller for å få alvorlig infeksjon • Smitteoppsporing og sanering kan være aktuelt når det pågår utbrudd eller når stammen er spesielt sykdomsfremkallende Hjemmeboende uten helsetjeneste

24 Noen detaljer • Gravide bør testes dersom mistanke om MRSA og ev. saneres før fødsel • MRSA-pos. i barnehager, skoler og på arbeidsplasser utenfor helsetjenesten: • normalt ingen tiltak • obs ved tegn på infeksjon • dekke til sår og tilstrebe god håndhygiene Hjemmeboende uten helsetjeneste

25 Dekning av utgifter på helseinstitusjon • forhåndsundersøkelse av arbeidstakere* • smitteoppsporing** • smitteverntiltak i institusjonen* • behandling og sanering hos pasienter* • tiltak knyttet til yrkesrelatert smitte, inkl. sanering hos arbeidstakere** *Institusjonen **Folketrygden (med forbehold om korrekt tolkning av lovverket) Økonomiske forhold

26 Utenfor helseinstitusjon dekker folketrygden: • nødvendig undersøkelse • behandling av infeksjon • sanering av bærertilstand (?) • kontroll etter sanering • nødvendige smitteverntiltak i pasientens hjem (?) (med forbehold om endring av og korrekt tolkning av lovverket) Økonomiske forhold

27 www.fhi.no/she/mrsa petter.elstrom@fhi.no


Laste ned ppt "Utkast til ny MRSA-veileder Hva er nytt? Petter Elstrøm Rådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt Avdeling for infeksjonsovervåking."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google