Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sykehushygieniske tiltak og beskyttelse av helsepersonell mot SARS Fagkonferanse om SARS 6. mai 2003 Bjørn G. Iversen Folkehelseinstituttet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sykehushygieniske tiltak og beskyttelse av helsepersonell mot SARS Fagkonferanse om SARS 6. mai 2003 Bjørn G. Iversen Folkehelseinstituttet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sykehushygieniske tiltak og beskyttelse av helsepersonell mot SARS Fagkonferanse om SARS 6. mai 2003 Bjørn G. Iversen Folkehelseinstituttet

2

3 Også nosokomial infeksjon •Mange helsearbeidere smittet –Hongkong: >20% av smittede helsearbeidere •Mange pårørende og medpasienter smittet

4 ROS - risiko- og sårbarhetsanalyse •Når er pasienten mest smittsom? •Hvilke prosedyrer er mest risikable? •Hvilke tiltak er mest betydningsfulle?

5 Smittemåter •Nærdråpesmitte: JA •Direkte kontakt: JA •Indirekte kontakt: JA, sannsynligvis •Fekal-oral smitte: JA, sannsynligvis •Luftbåren smitte: NEI, men vi tar høyde for det

6 Smitteførende materialer •Kroppsvæsker –Luftveissekret –urin –blod (?) •Avføring

7 Smittsomhet •I inkubasjonsfasen –lite sannsynlig •Under sykdom –JA, men sannsynligvis varierende •Etter sykdom –Usikkert hvor lenge •Asymptomatiske: lite sannsynlig

8 Høyrisikosituasjoner •All manipulering med luftveier –Bronkoskopi, gastroskopi –Intubering, forstøverapparater –Bronkioalveolær skylling (BAL) •Lungefysioterapi •Hosting, nysing

9 Mottak i sykehus •Kirurgisk munnbind på pasienten •Ikke vente i fellesarealer

10 Pasientplassering •Enerom med forgang, eget toalett og eget skyllerom (med dekontaminator) •Dersom luftsmitteisolat (undretrykksventilert) er tilgjengelig, bruk dette

11 Smitteregime •Kontakt-, dråpe-, og luftsmitteregime pluss øyebeskyttelse •Begrens antall personer (helsearbeidere og pårørende) til et minimum –Grundig opplæring av alle er viktig •Minst mulig flytting av pasienten, i så fall kirurgisk munnbind

12 Utstyr og avfall •Engangsutstyr der det er mulig •Flergangsutstyr varmedesinfiseres •Sengetøy og pasienttekstiler er smittetøy •Avfall er smitteavfall

13 Håndhygiene •Grundig håndhygiene –før og etter all pasientkontakt –etter alle aktiviteter som kan føre til kontaminering –etter hanskebruk –før isolatet forlates •Ikke synlig skitne hender desinfiseres med alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel •Synlig skitne hender vaskes med såpe og vann

14 Personlig beskyttelsesutstyr •Åndedrettsvern (P3-maske), evt. kirurgisk munnbind •Hansker •Øyebeskyttelse eller visir •Smittefrakk (gjerne engangs) •Engangs plastforkle ved fare for tilsøling av biologisk materiale •Fottøy?

15 Rengjøring og desinfeksjon •Rombundet utstyr •Daglig rengjøring uten desinfeksjon •Flekkdesinfeksjon ved tilsølte flater •Ved opphør av isolering desinfisering av alle berøringsflater, evt. hele gulv- og veggflaten hvis mye søl

16 Oppsummering •Isolering av pasienten •Dråpe- og kontaktsmitte viktigst –Hender, øyne, munn •Håndhygiene kan ikke understrekes nok •Opplæring av personale og pårørende •Obs høyrisikosituasjoner med manipulering av luftveier


Laste ned ppt "Sykehushygieniske tiltak og beskyttelse av helsepersonell mot SARS Fagkonferanse om SARS 6. mai 2003 Bjørn G. Iversen Folkehelseinstituttet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google