Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Mat, måltider og ernæring på sykehjem

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Mat, måltider og ernæring på sykehjem"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Mat, måltider og ernæring på sykehjem
Et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Hedmark, Institutt for sykepleiefag og seks sykehjem i Hedmark: ”Mat, måltider og ernæring på sykehjem - til beboernes helse, glede, trivsel og livslyst” ÅSE: Introduksjon: Navnet på samarbeidsprosjektet mellom Høgskolen i Hedmark, og pr. i dag seks sykehjem i fylket – dvs. seks såkalte ”praksissykehjem” som tar i mot sykepleierstudenter i deres første praksisperiode. Dialog-seminar, Brumunddal april 2008

2 Utvikling av kunnskapsbasert praksis på sykehjem
innenfor området ernæring – gjennom etablering av og arbeid i et sykepleiernettverk ÅSE: Samarbeidsprosjektets undertittel (kommer tilbake til nøkkelordene her) + navn på prosjektveileder og prosjektledere (dvs. at her introduseres dere – men dere behøver ikke si noe her) Prosjektveileder: førsteamanuensis Kari Kvigne Sentral prosjektleder: høgskolelektor Åse Leirvik Prosjektleder i Sør-fylket: Avdelingssykepleier Morten Einarsrud Prosjektleder i Midtfylket: Avdelingssykepleier Frøydis Berg

3 Aksjonsforskningsorientert tilnærming
Å utvikle kunnskap i praksis, for og med praktikerne Å skape endring / forbedring i og for praksis (Se også vedlegg: Prosjektidè og mål) ÅSE: Jeg har her ikke tenkt å si mye om aksjonsforskning, men kort nevne den overordnede tilnærmingen ÅSE videre: Kort om prosjektets overordnede mål + delmål

4 Sykepleiernettverket:
Nettverksgruppe i Sørfylket: Sør-Odal alders- og sykehjem - Roverudhjemmet - Grue alders- og sykehjem Nettverksgruppe i Midtfylket: - Ryslingmoen sykehjem - Moen sykehjem - Stange sykehjem Lokal prosjektleder: Morten Einarsrud ÅSE: Første steg i prosjektet har vært å etablere sykepleiernettverket, som består av disse to nettverksgruppene: Her hadde det vært flott om dere videre overtok: MORTEN: presentere seg, og sykehjemmene / medlemmene i nettverksgruppa i Sør-fylket FRØYDIS: presentere seg, og sykehjemmene / medlemmene i nettverksgruppa i Midtfylket ÅSE: Avslutningsvis få fram at vi har hatt et sentralt nettverksmøte (7/3) – og at det er slik vi kommer til å jobbe videre; med både lokale og sentrale nettverksmøter der deltakerne støtter og utfordrer hverandre i utviklingsprosessene framover. Lokal prosjektleder: Frøydis Berg

5 Nortvedt m.fl. (2007) Å arbeide og undervise kunnskapsbasert
Grunnholdning og prosess Forskningsbasert kunnskap Erfaringsbasert kunnskap Kunnskapsbasert praksis Brukerkunnskap og brukermedvirkning ÅSE: Bare vise dette bildet for å få fram at vårt utgangspunkt er at kunnskapsbasert praksis kan forstås både som en grunnholdning og som en prosess. Kontekst Jamtvedt, 2002 Nortvedt m.fl. (2007) Å arbeide og undervise kunnskapsbasert

6 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Oppstart Vinteren 2007/2008 Refleksjon i fagutøvelsen; Erkjenne og identifisere informasjonsbehov Trinn 1 Våren 2008 Sette ut i praksis Formulere spørsmål Trinn 5 Vinteren/våren 2009 Vurdere kunnskapen opp mot erfaring, verdier og preferanser Søke etter litteratur - lete! ÅSE: Vise denne igjen for å få fram framdriftsplanen i prosjektet. Nå er vi i Trinn 1! Trinn 2 Sommeren/høsten 2008 Trinn 3 og 4 Høsten/vinteren 2008 Kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

7 Refleksjon over egen praksis
Trinn 1 (Våren 2008) Refleksjon over egen praksis identifisere og velge utviklingsområde innen juni 2008 ÅSE: Ved det sentrale nettverksmøtet ble det bestemt at nettverksmedlemmene nå jobber videre ved ”sine” sykehjem for å skape refleksjon over egen praksis innenfor området mat, måltider og ernæring. I løpet av våren blir det ved det enkelte sykehjem / den enkelte avdeling valgt ut et konkret utviklingsområde. Dette skal være klart i løpet av juni. Ved det sentrale nettverksmøtet 7/3 fikk nettverksmedlemmene også en første opplæring av bibliotekar for å søke på vitenskapelige artikler. Dette også ment som et bidrag til refleksjon over egen praksis.

8 Nettverksmedlemmene Sykepleierstudentene
Trinn 1 forts. ”Endringsagenter” Nettverksmedlemmene Hvordan involvere de ansatte på sykehjemmet? Sykepleierstudentene involveres bl.a. gjennom - et observasjonsskjema skriftlig studentoppgave Brukerperspektivet Støtte i nettverksgruppa - og av prosjektlederne Skrive logg ÅSE: (her må dere også svært gjerne bidra!) På det sentrale nettverksmøtet kom det fram at den største utfordringen for nettverksmedlemmene (som også kan betegnes som ”endringsagenter”) synes å være: Hvordan involvere / engasjere de øvrige ansatte på sykehjemmet? Mht. dette er det ulike utfordringer - og løsninger ved de ulike sykehjemmene. Tanken er at nettverksmedlemmene skal finne støtte til dette i nettverksgruppa – og av oss Fordi dette vil bli ulikt fra sykehjem til sykehjem (avdeling til avdeling) vil medlemmene bli bedt om å føre en enkel logg mht dokumentasjonene av utviklingsprosessene (jfr. aksjonsforskning) Sykepleierstudentenes bidrag inn i prosjektet vil – i tillegg til deres engasjement mht ulike tiltak knyttet til mat, måltider og ernæring underveis i sin praksisperiode- i denne fasen hvor man skal identifisere og velge et utviklingsområde innen mat, måltider og ernæring, være knyttet til et observasjonsskjema, og en skriftlig studentoppgave i forbindelse med sin praksisperiode i avdelingen. FRØYDIS: Flott om du her sier LITT om obs.skjemaet MORTEN: Flott om du sier LITT om hvordan dere tenker i Sør vedr. dette obs.skjemaet ÅSE: Helt kort til slutt også om å få inn brukerperspektivet (fra pårørende?) i denne fasen med å identifisere og velge utviklingsområde

9 består av mange vanndråper
Kraften i en foss består av mange vanndråper som jobber sammen (Ukjent) ÅSE: Trekke trådene til aksjonsforskning: En praksisnær forskning, veien blir til mens vi går, alles stemmer viktig …. underveis i utviklingsprosessen


Laste ned ppt "”Mat, måltider og ernæring på sykehjem"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google