Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er Kunnskapsbasert praksis og hvordan kan vi få til? Onsdag den 11.04.2012 Professor Monica W. Nortvedt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er Kunnskapsbasert praksis og hvordan kan vi få til? Onsdag den 11.04.2012 Professor Monica W. Nortvedt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er Kunnskapsbasert praksis og hvordan kan vi få til? Onsdag den 11.04.2012 Professor Monica W. Nortvedt

2 Hva skal jeg snakke om? •Presentasjon av Senter for kunnskapsbasert praksis (KBP) •Hvordan vi jobber for å tilrettelegge for en KBP •Eksempel på hvordan vi går frem ved implementering i sykehus

3

4 Nasjonal kvalitetsstrategi

5 Utvikling av klinisk praksis LårhalsbruddOperasjon Frisk Rehabilitering Finnes retningslinjer for ernæring, men ikke implementert Videreutdanning i KBP Master KBP PhD KBP Mye forskning, i front internasjonalt Er praksis i tråd med god forskning clinical audit Uoversiktlig, mange studier, skrive systematisk oversikt Kunnskapshull Videreutdanning i KBP Master KBP PhD KBP Master KBP PhD KBP Master / PhD klinisk fysioterapi Og sykepleie Master / PhD klinisk fysioterapi Og sykepleie

6 Stort behov for helsefaglig forskning

7 Uforsvarlig Her bør det brukes ressurser for å sikre faglig forsvarlighet og være innefor regelveret. Forsvarlig Her brukes det resurser til å sikre en drift som ikke er uforsvarlig, men vi vet ikke om den er i tråd med faglige veiledere og ”God praksis” God praksis Kunnskapsbasert praksis Her er det avsatt ressurser og etablert en arbeidsform som sikrer en helsetjeneste som er i henhold til ”God praksis ” Uhensiktsmessig ressursbruk Vi bruker for mye ressurser i forhold til nytteverdi for pasientene og driften. I noen tilfeller kan vi ha for høgt ressursbruk fordi vi ikke har definerer ”god praksis” og ressursene brukes uhensiktsmessig. Faglig forsvarlighet – god praksis •Lov og forskrift •Økonomiske rammer •Brukerkrav og forventninger •Ansattes forventninger

8 Som pasient •Ikke tilfeldig behandling •Ikke unødvendige undersøkelser •Ikke påføres infeksjoner eller andre unødvendige komplikasjoner

9 Nesten ikke til å tro •20% av alle pasienter opplever å få feilbehandling i alle land som er undersøkt •Overført til Norge: –Ca 1000-2000 dødsfall –Ca 15.000 varige skader BMJ 2005, PE Hjort 2007

10 •30-40 prosent av pasientene får ikke behandling i henhold til vitenskapelig dokumentasjon •20-25 prosent av all behandling er unødvendig, eller kan være skadelig Schuster, McGlynn, Brook (1998). Grol R (2001).

11 Dagens medisin 26.11.2009 Prosedyrer for hvordan behandling skal gjennomføres, skal være nedfelt skriftlig på hver enkelt avdeling.

12 Hva er realiteten? • 38.115 prosedyrer i 30 helseforetak • Noen fagprosedyrer hadde referanser som ikke hadde noe med innholdet å gjøre •Mange sykehus hadde helt ulike prosedyrer på de ulike avdelingene - for samme behandling • Mange hadde ikke oppdateringsrutiner, og veldig få hadde rutiner for hvordan de skal lage fagprosedyrer • Det har ikke vært noen delekultur for fagprosedyrer i sykehusene Borgen K. Dagens Medisin 26.11.09

13 Hva er nytt? •Helsearbeidere har alltid vært opptatt av å holde seg oppdatert.

14

15

16 HJELP! Dyktige bibliotekarer ;-)

17 enkeltstudier

18

19 Systematisk oversikt resultater fra flere studier Alle relevante enkeltstudier Resultater som kan sammenlignes

20 Ulike måter å lese forskning Holde deg orientert For å få svar på et konkret spørsmål fra praksis

21

22 Kunnskapspyramiden

23

24

25

26 Trinn IV – Kritisk vurdere

27 Dette kan læres ;-)

28 Trinn V - Anvende

29 Å utøve kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i den gitte situasjonen. Nortvedt MW, Jamtvedt G, Graverholdt B, Reinar LM, 2007

30 Forskningsbasert kunnskap Erfaringsbasert kunnskap Brukerkunnskap og brukermedvirkning Kunnskapsbasert praksis Kontekst Jamtvedt, kunnskapssenteret.no

31 Ta velinnformerte beslutninger •Brukeren/pasienten •Fagutøveren •Ledelsen •Politikeren

32 Forsking skal bidra inn i tjenestene for gi oss mer kunnskap Redde liv, kurere sykdom, bedre funksjon, bedre livskvalitet bedre mestring …. Forskning må gjøres tilgjengelig for brukeren

33 Strategisk forskningsprogram for kunnskapsbasert praksis innen helsefag Monica W. Nortvedt (Fagl./adm) Delprogram 1 Implementering av en kunnskapsbasert helsefaglig praksis i HelseVest Professor Monica W. Nortvedt Delprogram 2 Psykososial helse og livskvalitet - forsking for å fremme en kunnskapsbasert helsefaglig praksis i HelseVest. Professor Berit Rokne/ 1. amanuensis Marit Graue Styringsgruppe /referansegruppe Strategisk forskningsprogram for kunnskapsbasert praksis innen helsefag

34 DiaFoto Telemedisinsk oppfølging av diabetesrelaterte fotsår ­ et samhandlingsprosjekt mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten Marjolein M. Iversen Post doc, Helse Stavanger/ førsteamanuensis HiB

35 Safe Surgery Implementering av kirurgiske sjekklister ­Et samarbeidsprosjekt mellom flere sykehus nasjonalt og internasjonalt Arvid Steinar Haugen Ph.d. kandidat, Helse Bergen

36 Bedre hjelp til akutt syke sykehjems- pasienter - et samhandlingsprosjekt ­ Birgitte Graverholt Ph.d. kandidat, HiB, Løvåsen undervisningssykehjem, Helse Bergen

37 • Undervisningssykehjem OUS, Radiumhospitalet Helse Bergen Nordlandssykehuset Samarbeider med

38 Prosjekt Nordlandssykehuset 2011 – 2014 Kunnskapsbasert praksis for pasientsikkerhet og kvalitet

39 Overordnet mål Innen 2014 skal Nordlandssykehuset være kjent for å ha en medisinsk og helsefaglig praksis som er kunnskapsbasert.

40 Ledelsesforankring 23456781 ”makttung” ”fagtung” Klinikker 18 enheter Ressurspersoner Totalt gis det kompetanseheving av 65 ressurspersoner 2 personer fra hver inkludert enhet 2 – 3 leger fra hver klinikk 4 ressurspersoner fordeles i samarbeid med SKB dyktig ressursperson

41 Fire ressurspersoner velges av avdelings- /enhetsleder og to ressursleger velges på klinikknivå Klinikksjef Enhetsleder

42 Ressurspersoner ved NLSH

43 Trinn i implementeringen av KBP ved NLSH Sak til ledergruppen Seminar for 18 enhetsledere Utvelgelse av ressurspersoner Kompetanseheving av ressurspersoner (ca 65) Kompetanseoverføring til resten av de 18 enhetenes ansatte gjennom ressurspersonene (ca 900) Trinnvis overføring til resten av enhetene ved NLSH (ca 3000) Evaluering

44 Seminar etter videreutdanning OUS •Trenger neutropene leukemipasienter å isoleres for å unngå infeksjon? v/ Anja Rolandsson •Skal pasienter med osteogent sarkom ha drikkerestriksjoner under høydose Methorexat behandling? V/ Lotta Våde •Når skal intravenøs preoperativ antibiotikaprofylakse administreres for å gi optimal effekt? V/ Ragnhild Fossum •Reduseres antall kateterassosierte urinveisinfeksjoner ved å vaske med Klorhexidin før kateterisering? v/ Arnhild Fredriksen

45 Kunnskapsbasert praksis har bidratt til at forskningsbasert kunnskap er blitt lettere tilgjengelig og forståelig for utøvende helsepersonell, og har bidratt til at kunnskapen kan understøtte beslutninger.

46 Du trenger ikke å være dårlig for å jobbe systematisk for å bli bedre KULTURENDRING


Laste ned ppt "Hva er Kunnskapsbasert praksis og hvordan kan vi få til? Onsdag den 11.04.2012 Professor Monica W. Nortvedt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google