Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskapsbasert praksis (KBP) litt om trinnene……. ZEVS nettverk 06.05 - 08.05.2013 Anne J. Kittelsen fagutviklingskonsulent.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskapsbasert praksis (KBP) litt om trinnene……. ZEVS nettverk 06.05 - 08.05.2013 Anne J. Kittelsen fagutviklingskonsulent."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kunnskapsbasert praksis (KBP) litt om trinnene……. ZEVS nettverk 06.05 - 08.05.2013 Anne J. Kittelsen fagutviklingskonsulent

2 Hvorfor gjør vi det vi gjør? Og hvilke informasjonskilder bruker vi? Klinisk erfaring Det vi lærte på skolen Råd fra kollega Det vi lærte på kurs Bøker Goggle

3 Hva er KBP i praksis Å utøve kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i den gitte situasjon ( Nortvedt et al. 2012)

4 Hvorfor er det viktig? Sikre pasientene den beste tilgjengelige behandling og pleie Kunne ta de riktige prioriteringer og valg Kunnskapsutvikling mm

5 Konteksten Erfaringsbasert kunnskap Forskningsbasert kunnskap Brukermedvirkning Og Brukerkunnskap KBP Konteksten

6 Metoden

7 Spørsmålformulering

8 PICO P:P:Pasient/problem Hvilken pasientgruppe eller populasjon dreier det seg om? I:I:Intervention Hva er det med denne pasientgruppen du er interessert i? Er det et tiltak som er iverksatt (intervensjon, eksponering)? C:C:Comparison Ønsker du å sammenligne to typer tiltak? I så fall skal det andre tiltaket stå her (f.eks. dagens praksis). O:O:Outcome Hvilke endepunkter er du interessert i?

9 Hvor kan vi søke forskning?

10 Helsebiblioteket

11 Kritisk vurdere

12 Anvende el. Implementere

13 Evaluere

14 Refleksjoner rundt praksis/bevissthet rundt praksis Spør jeg meg hvorfor jeg gjør som jeg gjør i jobben min? Diskuterer jeg med kollegaer hva som er grunnlaget for beslutninger i praksis? Stiller jeg kliniske spørsmål? Starter jeg med å søke etter systematiske oversikter?

15

16

17 KBP – metode for systematisk kvalitetsarbeid Programmet på turen og KBP Erfaringsbasertkunnskap Forskningsbasertkunnskap Brukermedvirkning el. Brukerkunnskap Konteksten

18 Litteratur Monica Nortvedt, Gro Jamtvedt, Birgitte Graverholdt og Liv Merete Reinar: Jobb kunnskapsbasert- en arbeidsbok. (Akribe 2012) Artikler fra Sykepleien: Nr. 16/2001 - Evidensbasert sykepleie, 1. artikkel Nr. 17/2001- Evidnsbasert sykepleie Hvordan komme i gang. ( 2.artikkel) Nr. 18/2001- Styrke og begrensninger ved evidensbasert sykepleie ( 3.artikkel) Nr.12/2002 – Debatt: Evidensbasert praksis Nr.15/2004 – Metodisk mangfold Nr.15/2005 – To tenker bedre enn en Nr. 17/2007 – Gir ny giv Clinical Nurse pecialist, volume 20/ 2006, Strategies to Increase- Research- based Practice Boge, J& Martinsen, K( 2006) ; Kritiske kommentarer til evidensbasert undervisning og praksis - Vård i Norden 2, 2006 s.32- 35


Laste ned ppt "Kunnskapsbasert praksis (KBP) litt om trinnene……. ZEVS nettverk 06.05 - 08.05.2013 Anne J. Kittelsen fagutviklingskonsulent."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google