Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www,kunnskapsbasert.no Hva er en kunnskapsbasert praksis? Professor Monica W. Nortvedt Senter for kunnskapsbasert praksis Avdeling for helse- og sosialfag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www,kunnskapsbasert.no Hva er en kunnskapsbasert praksis? Professor Monica W. Nortvedt Senter for kunnskapsbasert praksis Avdeling for helse- og sosialfag."— Utskrift av presentasjonen:

1 www,kunnskapsbasert.no Hva er en kunnskapsbasert praksis? Professor Monica W. Nortvedt Senter for kunnskapsbasert praksis Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Bergen 28.10.2008

2 www,kunnskapsbasert.no Hva forbinder dere med kunnskapsbasert praksis?

3 www,kunnskapsbasert.no Hva skal jeg snakke om? Litt om Senter for kunnskapsbasert praksis Hva er kunnskapsbasert praksis? Hva baserer vi våre avgjørelser på? Hva må du kunne for å komme i gang?

4 www,kunnskapsbasert.no www.kunnskapsbasert.no

5 www,kunnskapsbasert.no HOVEDMÅL til Senter for kunnskapsbasert praksis Stimulere til økt bruk av resultater fra forskning og fagutvikling blant undervisningspersonell, studenter og helsepersonell Bidra i prosjekter som har som mål å fremme bruk av forskningsbasert kunnskap og iverksette kunnskapsbasert praksis i undervisning og yrkesutøvelse Bidra til økt formidling av resultater fra forskning og fagutvikling via fagtidsskrift, internett, media, konferanser og oppsummeringer.

6 www,kunnskapsbasert.no Forskning utviklingsarbeid St. melding nr 20 (2004/05) Vilje til forskning (side 147) FoU

7 www,kunnskapsbasert.no Hva baserer sykepleiere sin praksis på?

8 www,kunnskapsbasert.no Hva baserer sykepleiere sin praksis på? 1 informasjon fra den enkelte pasient 2personlige erfaring 3sykepleierskolen 4internundervisning 5prosedyrebøker 6andre sykepleiere 7leger 8ny terapi som blir forordnet 9intuisjon 10det som har virket i alle år 11bøker 12sykepleie fagtidsskrift 13slik som jeg alltid har gjort det 14lege fagtidsskrift 15artikler publisert i vitenskapelige sykepleietidsskrift 16media Estabrooks CA

9 www,kunnskapsbasert.no Som pasient Møtt med respekt Ikke tilfeldig hvilken behandling en får Ikke utsettes for unødvendige undersøkelser Ikke påføres infeksjoner eller andre unødvendige komplikasjoner

10 www,kunnskapsbasert.no Som sykepleier Gjør alt en kan for å gi det beste tilbudet til pasientene

11 www,kunnskapsbasert.no Nesten ikke til å tro 20% av alle pasienter opplever å få feilbehandling i alle land som er undersøkt Overført til Norge: –2000 dødsfall –15.000 varige skader BMJ 2005, PE Hjort 2007

12 www,kunnskapsbasert.no Gjelder det Norge? Praksis har stor variasjon (stell av sår) 39% av feilbehandlingene fører til sykehusinfeksjon (A-hus) 40-50% kan forebygges Screening av inneliggende pasienter på ernæringsstatus (HUS) Hofteoperasjoner variasjon på 10 dager

13 www,kunnskapsbasert.no 30-40 prosent av pasientene får ikke behandling i henhold til vitenskapelig dokumentasjon 20-25 prosent av all behandling er unødvendig, eller kan være skadelig Schuster, McGlynn, Brook (1998). Grol R (2001).

14 www,kunnskapsbasert.no Jeg skal snakke om Trinnene i kunnskapsbasert praksis

15 www,kunnskapsbasert.no Evidence Based Practice Evidence Based Medicine Evidence Based Nursing Evidence Based Physiotherapy Evidence Based Mental Health Evidence Based Social Care Evidence Based Library and Information Practice

16 www,kunnskapsbasert.no

17

18

19 Diskusjon Finn eksempler der du vet at praksis varierer.

20 www,kunnskapsbasert.no

21 KjernespørsmålKunnskapForetrukket studiedesign Hvordan oppleves det? Hvorfor virker det? Opplevelse - erfaringKvalitative metoder Hvor mange har et helseproblem? Prevalens -forekomstTverrsnittstudie Hvorfor får noen dette problemet, mens andre holder seg friske? Årsak - etiologiKohortstudie Kasus-kontrollstudie Hvordan kan vi avgjøre om noen har dette problemet? DiagnostikkTverrsnittstudie (med en gullstandard) Hvordan går det med den som har problemet? Prognose - sykdomsforløp Kohortstudie Hva kan vi gjøre for å forebygge eller behandle problemet? Effekt av tiltakRandomisert kontrollert studie

22 www,kunnskapsbasert.no

23 Systematisk oversikt resultater fra flere studier Alle relevante enkeltstudier Resultater som kan sammenlignes

24 www,kunnskapsbasert.no CASE Haynes B. Of studies, syntheses, synopses, summaries, and systems: the "5S" evolution of information services for evidence-based healthcare decisions. Evidence Based Nursing, 2007; 10(1): 6-7.

25 www,kunnskapsbasert.no

26

27

28

29 Sjekklister kan brukes Kan du stole på resultatene? Setter metodedelen av artikkelen under lupen. Hva er resultatene? De sentrale hovedfunnene i studien skal komme klart frem. Kan resultatene brukes i din praksis? Her trenger du din fagekspertise.

30 www,kunnskapsbasert.no

31 Å utøve kunnskapsbasert sykepleie er å ta sykepleiefaglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og pasientens ønsker og behov i den gitte situasjonen. Nortvedt MW, Jamtvedt G, Graverholdt B, Reinar LM, 2007

32 www,kunnskapsbasert.no Forskningsbasert kunnskap Erfaringsbasert kunnskap Brukerkunnskap og brukermedvirkning Kunnskapsbasert praksis Kontekst Gro Jamtvedt 2003 kunnskapssenteret.no

33 www,kunnskapsbasert.no 40% information 60% interpretation

34 www,kunnskapsbasert.no Forskningsbasert kunnskap Erfaringsbasert kunnskap Brukerkunnskap og brukermedvirkning Kunnskapsbasert praksis Kontekst Jamtvedt m.fl.2004

35 www,kunnskapsbasert.no Forskningsbasert kunnskap Forskning kan kun hjelpe når vi står overfor forskbare problemstillinger

36 www,kunnskapsbasert.no Forskning skal blant annet bidra til: At vi forstår bedre At vi vet hva som virker

37 www,kunnskapsbasert.no Kunnskapsbasert praksis Erfaringsbasert kunnskap

38 www,kunnskapsbasert.no Erfaringsbasert kunnskap - praksiskunnskap clinical expertise can be seen as the ability to integrate research evidence and patients circumstances and preferences to help patients arrive at optimal descision Guyatt 2004 Er dere eksperter?

39 www,kunnskapsbasert.no Kunnskapsbasert praksis Brukerkunnskap og brukermedvirkning

40 www,kunnskapsbasert.no Trenger vi det?

41 www,kunnskapsbasert.no Trenger vi det? Lov om universiteter og høgskoler Lov om helseforetak LOV 1999-07-02 nr 64: lov om helsepersonell Pasientene forventer at vi er oppdatert

42 www,kunnskapsbasert.no forskning erfaring

43 www,kunnskapsbasert.no Diskusjon Finn eksempler der du har måttet endre praksis til tross for at du hadde erfaring med at det var bra.

44 www,kunnskapsbasert.no Hindringer Nortvedt, Jamtvedt, Graverholt, Reinar 2007 Egenskaper ved: forskningen (motstridende resultater, svarer ikke på spørsmål) sykepleieren ( manglende metode/engelskkunnskap organisasjonen (manglende kultur for endring) profesjonen (manglende samarbeid mellom akademia og praksis)

45 www,kunnskapsbasert.no Hvordan få det til? Flere systematiske Cochrane-oversikter har oppsummert det som er dokumentert av virkemidler for å fremme en kunnskapsbasert praksis. EPOC gruppen i Cochrane- samarbeidet. For å få til endringer i praksis, bør det være system og rutiner for hvordan endringer skal kunne gjennomføres. Endringer bør tilpasses de lokale utfordringene og barrierene. LEDELSE Grimshaw, Thomas, MacLennan et al. (2004)

46 www,kunnskapsbasert.no

47

48 Eksempel fra praksis Tømningsdager på sykehjem Meget høyt forbruk av avføringsmidler

49 www,kunnskapsbasert.no http://www.rnao.org

50 www,kunnskapsbasert.no Øvsttunheimen sykehjem, Bergen Ledelse – avd.sykepleier Gretha Pettersen Ingen har tømningsdager Ingen bruker avføringsmidler

51 www,kunnskapsbasert.no Økte muligheter til å utvikle vårt eget fag ved å basere vår praksis på best tilgjengelig kunnskap Mulighet for større påvirkning av tilbudet pasientene skal få Større samarbeid mellom de som driver med forskning og de som skal bruke den Forskningen vil bli mer praktisk rettet Pasientene vil få et bedret tilbud Oppsummering


Laste ned ppt "Www,kunnskapsbasert.no Hva er en kunnskapsbasert praksis? Professor Monica W. Nortvedt Senter for kunnskapsbasert praksis Avdeling for helse- og sosialfag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google