Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjonskilder HiO, Veks I Lillebeth Larun, Sosial- og helsedirektoratet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjonskilder HiO, Veks I Lillebeth Larun, Sosial- og helsedirektoratet"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Informasjonskilder HiO, Veks I Lillebeth Larun, Sosial- og helsedirektoratet Lillebeth.larun@shdir.no

3 Scenario •Det er september og høstvær! •Du er student ved HiO og skal skrive en prosjektoppgave •Du har bestemt deg for et tema som du brenner for,- og problemstillingen er klar •Selv om du kjenner tema ganske godt føler du behov for noe mer informasjon før du setter i gang med prosjektet og skrivingen •Hva gjør du for å skaffe deg informasjon?

4 Kunnskapskilder

5 Hvorfor gjør vi det vi gjør? •Vi gjør det vi lærte på skolen •Vi gjør det vi har erfaring for virker •Vi gjør det vi lærte på kurs el.l. •Vi følger råd fra ekspert eller medstudent •Vi gjør det som står i bøker, oppslagsverk eller et tidsskrift Jamtvedt G, Røsberg A 1999

6 Fordeler og ulemper ved ulike kilder

7

8

9 Vi har et oppdateringsproblem! •Informasjonsmengden kan bli uhåndterlig •En god løsning er å bruke oversiktsartikler (reviews) som har samlet all forskningsbasert kunnskap om et avgrenset område

10 Vi har behov for kunnskap om: •Utbredelse/forekomst •Etiologi (årsaksforhold) •Måleinstrumenter, tester og diagnostikk •Effekt av forebygging, behandling og rehabilitering •Prognose •Erfaringer, opplevelser og holdninger

11 Kjernespørsmål i helsetjenesten •Hvor mange har en spesiell plage …. •Hvorfor får noen …… •Hvordan kan vi avgjøre om noen … •Hva kan vi gjøre … •Hvordan går det …… •Hvordan oppleves det ….

12 Databaser •Generelle: –Medline –AMED –CINAHL •Spesielle: –PsycLit –SPORTDiscus •Databaser som bare inkluderer spesielle studiedesign: –Cochrane Library, Best Evidence –PEDro

13

14

15 God fagutøvelse Forutsetter blant annet at man: •Erkjenner informasjonsbehov •Stiller spørsmål •Søker etter informasjon •Kritisk viurderer det man har funnat •Integrerer informasjonen med erfaring, verdier og preferanser ( både egen og brukers) og overfører dette til praksis

16 The Cochrane Collaboration En internasjonal organisasjon som har som mål å støtte folk i å ta gode beslutninger om helse ved å forberede, vedlikeholde og sikre tilgjengeligheten av systematiske oversikter over nytte og risiko ved helsetjenestetiltak http://hiru.mcmaster/ca/cochrane) (

17

18 Kunnskapsbasert praksis •Formulerer et presist spørsmål •Finne forskningsbasert kunnskap •Kritisk vurdere kunnskapen •Integrere gyldig og anvendbar kunnskap med erfaring og brukerens preferanser og overføre dette til praksis •Evaluerer egen praksis

19 Hvilke faglige spørsmål har du?

20 Å formulerer et godt spørsmål

21 Vi har behov for ulike studiedesign •Tverrsnittsstudier (utbredelse/forekomst) •Kohort og case-controlstudie (etiologi/årsaker) •Tverrsnittsstudier (tester og diagnostikk) •Intervensjonsstudier- RCT,CT (effekt av tiltak) •Kohortstudier (prognose) •Kvalitativ forskning (erfaringer, opplevelser og holdninger)

22 Cochrane Library •CL er den beste kilden for å finne systematiske oversikter og randomiserte kontrollerte studier •Oppdateres 4 ganger i året •Finnes i flere versjoner: –Internett –CD-ROM •Består av flere deldatabaser

23 Evidence-based practice Is about; TOOLS not RULES

24 Hva er begrunnelsene for vår kliniske praksis? •at akutte ryggpasienter får råd om ro og sengeleie…………... •at slagpasienten må kunne sitte stabilt før han kan trene på å gå…….. •at PEP-behandling løser atelektaser •at spedbarn forblir flate i bakhodet hvis de ligger for mye på ryggen…….

25 Det finnes ulike kunnskapskilder som kan begrunne praksis…. Theory/ Basic Research Applied Research Clinical experience EMPIRICAL EVIDENCE

26 Evidence-based physiotherapy •“At each clinical encounter physiotherapists will combine expert clinical skills with current best evidence, and place these in a context meaningful to the client” Sue Lord 2001


Laste ned ppt "Informasjonskilder HiO, Veks I Lillebeth Larun, Sosial- og helsedirektoratet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google