Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MWN 2007 Integrering av informasjonskompetanse i undervisningen ved HiB sett fra faglig ståsted Monica W. Nortvedt Lena V. Nordheim Senter for kunnskapsbasert.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MWN 2007 Integrering av informasjonskompetanse i undervisningen ved HiB sett fra faglig ståsted Monica W. Nortvedt Lena V. Nordheim Senter for kunnskapsbasert."— Utskrift av presentasjonen:

1 MWN 2007 Integrering av informasjonskompetanse i undervisningen ved HiB sett fra faglig ståsted Monica W. Nortvedt Lena V. Nordheim Senter for kunnskapsbasert praksis Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Bergen

2 MWN 2007 Hva skal jeg snakke om? •Høgskolen i Bergen – kunnskapsbasert praksis •Hva er kunnskapsbasert praksis? •Hva betyr det for bibliotekartjenesten? •Hvordan samarbeider bibliotek/fag for å integrere informasjonskompetansen i undervisningen?

3 MWN 2007 Senter for kunnskapsbasert praksis Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon Senter for nyskaping Senter for utdanningsforskning (2008) Sentre ved Høgskolen i Bergen Sentrene skal være virkemidler til å nå målene i strategisk plan

4 MWN 2007 kunnskapsbaser.no

5 MWN 2007 HOVEDMÅL til Senter for kunnskapsbasert praksis •Stimulere til økt bruk av resultater fra forskning og fagutvikling blant undervisningspersonell, studenter og helsepersonell •Bidra i prosjekter som har som mål å fremme bruk av forskningsbasert kunnskap og iverksette kunnskapsbasert praksis i undervisning og yrkesutøvelse •Bidra til økt formidling av resultater fra forskning og fagutvikling via fagtidsskrift, internett, media, konferanser og oppsummeringer.

6 MWN 2007 Forskning utviklingsarbeid St. melding nr 20 (2004/05) Vilje til forskning (side 147) FoU

7 MWN 2007 Hva baserer sykepleiere sin praksis på? 1 informasjon fra den enkelte pasient 2personlige erfaring 3sykepleierskolen 4internundervisning 5prosedyrebøker 6andre sykepleiere 7leger 8ny terapi som blir forordnet 9intuisjon 10det som har virket i alle år 11bøker 12sykepleie fagtidsskrift 13slik som jeg alltid har gjort det 14lege fagtidsskrift 15artikler publisert i vitenskapelige sykepleietidsskrift 16media Estabrooks CA

8 MWN 2007 Forskningsbasert kunnskap Erfaringsbasert kunnskap Brukerkunnskap og brukermedvirkning Kunnskapsbasert praksis Kontekst Jamtvedt m.fl.2004

9 MWN 2007 Evidence Based Practice Evidence Based Medicine Evidence Based Nursing Evidence Based Physiotherapy Evidence Based Mental Health Evidence Based Social Care Evidence Based Library and Information Practice

10 MWN 2007 Refleksjon i fagutøvelsen; Erkjenne og identifisere informasjonsbehov Formulere spørsmål Gjennomføre litteratursøk - lete! Kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap Vurdere kunnskapen opp mot erfaring, verdier og preferanser, bruker Implementere Evaluere

11 MWN 2007 Informasjonskompetanse vs. kunnskapsbasert praksis Informasjonskompetanse – definisjoner ”To be information literate, a person must be able to recognise when information is needed and have the ability to locate, evaluate, and use effectively the needed information” American Library Association, 1989 ”Information literacy is knowing when and why you need information, where to find it, and how to evaluate, use and communicate it in an ethical manner” Chartered Institute of Library and Information Professionals, 2004.

12 MWN 2007 Trenger vi det? •Lov om universiteter og høgskoler •Lov om helseforetak •LOV nr 64: lov om helsepersonell •Pasientene forventer at vi er oppdatert

13 MWN 2007 Handlingplan Styrke brukeren Tjenester av god kvalitet • er virkningsfulle • er trygge • involverer brukere og gir dem innflytelse • er samordnet og preget av kontinuitet • utnytter ressursene på en god måte • er tilgjengelige og rettferdig fordelt Styrke utøveren Forbedre ledelse og organisa- sjon Styrke forbedrings- kunnskapens plass i utdanninger Følge med i og evaluere tjenestene...og bedre skal det bli! Utkast til Nasjonal strategi for kvalitet i sosial- og helsetjenesten, Sosial- og helsedirektoratet 2007

14 MWN 2007 Hva betyr dette for bibliotekaren? •Kunne støtte andre profesjoner til å jobbe kunnskapsbasert •Praktisere kunnskapsbasert selv

15 MWN 2007 Refleksjon i fagutøvelsen; Erkjenne og identifisere informasjonsbehov Formulere spørsmål Gjennomføre litteratursøk - lete! Kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap Vurdere kunnskapen opp mot erfaring, verdier og preferanser, bruker Implementere Evaluere

16 MWN 2007

17

18 Studentene skal etter ferdig utdanning: •kunne skille mellom ulike kvantitative og kvalitative forskingsmetoder •kunne forstå prinsippene bak systematiske litteratursøk •kunne vurdere forsking kritisk, forstå forskjellen mellom ulike effektmål •kunne integrere trinnene i kunnskapsbasert praksis i undervisning og referansetjenester •kunne bruke forsking for å informere og evaluere egen praksis (kunnskapsbasert bibliotekpraksis)

19 MWN 2007 Prosjektutdanninger •Bachelor i fysioterapi •Klinisk videreutdanning i diabetessykepleie •Videreutdanning i anestesisykepleie •Jordmorutdanningen

20 MWN 2007 Prosjektavdelinger/prosjekt •Barneklinikken HUS •Løvås undervisningssykehjem •Kliniske fagringer for kunnskapsbasert praksis •Journal clubs/lesegrupper

21 MWN 2007 Samarbeid •Tett samarbeid med bibliotekarer om når og hvilken undervisning studentene skal ha •Ut fra evalueringer diskuteres evt forbedringer •Bibliotekarene er kjent med oppgavene til studentene og bruker samme uttrykt som studentene har lært (PICO, kjernespørsmål osv )

22 MWN 2007 Samarbeid fort. •Bibliotekar er med på å lage undervisningskompendier

23 MWN 2007 Samarbeid forts. •Å arbeide og undervise kunnskapsbasert -en arbeidsbok for sykepleiere •Elektronisk formidling •Søk og skriv

24 MWN 2007

25 MWN 2007 Systematisk oversikt resultater fra flere studier Alle relevante enkeltstudier Resultater som kan sammenlignes Samarbeid forts.

26 MWN 2007 Diskutere pedagogiske tilnærminger

27 MWN 2007 •Kunnskapsbasert praksis er en forventning i dag •Studentene må lære å håndtere informasjonsmengden •Bibliotekaren har en sentral rolle i opplæringen •Nye samarbeidsarenaer mellom bibliotekar og faglig ansatt •Legge til rette for at bibliotekarer kan utvikle fagfeltet sitt og øke sin egen kompetanse •Ansette flere bibliotekarer! Oppsummering

28 MWN 2007 The future belongs to those who prepare for it today. Malcolm X ( )


Laste ned ppt "MWN 2007 Integrering av informasjonskompetanse i undervisningen ved HiB sett fra faglig ståsted Monica W. Nortvedt Lena V. Nordheim Senter for kunnskapsbasert."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google