Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Læring i organisasjoner - hva er en organisasjon? - kilder til kunnskap - 1Anne Halvorsen, UiA.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Læring i organisasjoner - hva er en organisasjon? - kilder til kunnskap - 1Anne Halvorsen, UiA."— Utskrift av presentasjonen:

1 Læring i organisasjoner - hva er en organisasjon? - kilder til kunnskap - 1Anne Halvorsen, UiA

2 Hva er en organisasjon? (generell modell) Omgivelser Kultur (folk) Teknologi/ arbeidsmetoder Struktur Oppgaver/mål Leavitts diamant 1965 Ledelse 2Anne Halvorsen, UiA

3 Struktur -Mål og oppgaver -Systemet av stillinger og rutiner/prosedyrer for koordinering, arbeidsdeling og kontroll -Mer eller mindre åpen for arbeidstakers styring og kontroll over eget arbeid - og for andre gruppers påvirkning? 3Anne Halvorsen, UiA

4 Strukturen påvirker atferd og (mulighet for) læring i organisasjoner - muliggjør og begrenser atferd - påvirker informasjonsstrømmer i organisasjonen - stabiliserende elementet 4Anne Halvorsen, UiA

5 Kultur er -verdier, normer og oppfatninger om hva som er "sant", "viktig" og "riktig" -den hegemoniske fortolkningen av organisasjonens virkelighetsforståelse -nye medlemmer sosialiseres inn 5Anne Halvorsen, UiA

6 Kultur påvirker atferd og læring: -gruppetenking og gruppepress -behov for trygghet overfor omgivelsene -læring gjennom deltakelse (sosialisering) -mennesker søker anerkjennelse og bekreftelse -fremmer eller hemmer kritisk refleksjon 6Anne Halvorsen, UiA

7 Hva med brukerne? -hva er brukernes plass i organisasjonen? -hvem er brukerne? -organisasjoner i velferdspolitiske verktøy -bruker-/interesseorganisasjoner 7Anne Halvorsen, UiA

8 Læring - endring i atferd - endring i forståelse, begrunnelse ”Læring - en relativt varig potensiell endring i opplevelse og atferd, som følge av erfaring" ”relativt permanent endring av atferd på grunnlag av erfaring” Jf. 3.11.:fagutvikling og evaluering kunnskapsutvikling praksisutvikling praksis-/praktikerforskning 8Anne Halvorsen, UiA

9 Individuell læring - læring skjer både taust og eksplisitt Kollektiv læring -læring foregår relasjonelt - læring og kunnskapsutvikling i interaksjon mellom individene Læring i organisasjoner -endring i systemer (endring i begrunnelse?) -systematikk for læring 9Anne Halvorsen, UiA

10 Læring i organisasjoner Argyris og Schön (1978): -organisatorisk læring = kollektiv læring A&S Handlingsteori: • Uttalt teori • Bruksteori 10Anne Halvorsen, UiA

11 A&S forts.: Læring i organisasjoner på flere nivå: 1.Enkelkrets: oppdage feil og justere 2.Dobbelkrets: stiller spørsmål ved bakenforliggende forhold – ved bruksteoriene, målsettingen, visjon/misjon og verdigrunnlag, - og endre måter å gjøre ting på 11Anne Halvorsen, UiA

12 Peter Senge: Den femte disiplinen (1990) – den lærende organisasjon 3.Deuterolæring: ”Å lære å lære” De fem disiplinene, dvs. fagområdene: -systemtenking -personlig mestring -mentale modeller -felles visjon -teamlæring 12Anne Halvorsen, UiA

13 Ulike typer kunnskap: • Taus kunnskap • Eksplisitt kunnskap ----------------------------------------------------------- • Erfaringsbasert, praktisk kunnskap • Generalisert kunnskap - teori ----------------------------------------------------------- • Brukerkunnskap • Ekspertkunnskap 13Anne Halvorsen, UiA

14 14Anne Halvorsen, UiA Forskningsbasert kunnskap Kunnskapsbasert praksis Erfaringsbasert kunnskap Brukerkunnskap/ medvirkning

15 Nonaka m. fl.: Læring i organisasjoner Kunnskapingsspiralen: • Sosialisering • Eksternalisering (dialog) • Kombinering (kodifisering) • Internalisering 15Anne Halvorsen, UiA

16 Eksempler • S: Lære gjennom å observere, gjenta, prøve og feile • E: Dialog, formelt og uformelt sosialt samvær • K: Utforme konsepter, beskrive prosesser, metoder, rutiner, lage opplegg, skjema etc • I: Sette seg inn i dokumenter, arbeidsmetoder, systemer 16Anne Halvorsen, UiA

17 Ba - ”rom” for læring og kunnskapsutvikling Nonakas oppskrift på organisatorisk læring: 1.Kunnskapsvisjon 2.Få i gang samtaler 3.Mobiliser kunnskapsaktivister 4.Skap egnede ’rom’/strukturer 5.Formidl kunnskapen videre 17Anne Halvorsen, UiA

18 Omsorg i organisasjoner Samarbeid og støttende kultur i stedet for konkurranse Omsorgens dimensjoner: -Tillit -Empati -Hjelp – fremme hjelpende atferd -Ingen fordømmelse -Rom for mot 18Anne Halvorsen, UiA


Laste ned ppt "Læring i organisasjoner - hva er en organisasjon? - kilder til kunnskap - 1Anne Halvorsen, UiA."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google