Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veileder i brukersentrert utvikling av offentlige elektroniske tjenester Asbjørn Følstad SINTEF IKT 10. september, 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veileder i brukersentrert utvikling av offentlige elektroniske tjenester Asbjørn Følstad SINTEF IKT 10. september, 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Veileder i brukersentrert utvikling av offentlige elektroniske tjenester Asbjørn Følstad SINTEF IKT 10. september, 2007

2 Innhold •Målgruppe og bruksområde •Veilederns Del 1: Brukersentrert utvikling –Hva? –Hvordan? –Hvorfor? •Veilederens Del 2: Planlegging av brukersentrerte aktiviteter –Innledende om sju skritt –… med detaljer og diskusjoner om to-tre?

3 Veilederens målgruppe og bruksområde •Brukerperspektivet er prosjektleders ansvar! •Målgruppe –Enhver prosjektleder i eForvaltningsprosjekter –… som ønsker innledende bistand –… til å håndtere ansvaret for brukerperspektivet •Bruksområder –Som kortfattet referanse på brukersentret utvikling (spes. Del 1) –Til gjennomlesning ved oppstart av prosjektet (spes. Del 2) ! Vanskelig balansegang mellom det generelle og det praktiske

4 Brukersentrert utvikling: Hva? •Utviklingsløp med aktiviteter for å 1.Skaffe kunnskap om tjenestens kontekst 2.Utarbeide brukerkrav 3.Koble kunnskap om brukeren med design av løsninger 4.Evaluere •Iterativ prosess •Brukersentrerte aktiviteter gjennom hele prosessens forløp Veilederens Del 1

5 Brukersentrert utvikling: Hvordan? •Fagfeltet HCI med stor verktøykasse! –analyse –krav –design –evaluering Brukersentrert utvikling må bety bruk av HCI-metoder! Veilederens Del 1

6 Brukersentrert utvikling: Hvordan? •Krav om, og tradisjon for, brukerinvolvering i offentlige utviklingsprosjekter –Åpenhet mot publikum –Likt tjenestetilbud til alle innbyggere –Demokratisk deltagelse innen organisasjonen •Krav og tradisjon -> praksis for demokratisk medvirkning –Brukerrepresentanter i prosjektgrupper –… og styringsgrupper –Høringer –Workshops –Møter og informasjonsaktivitet ?!? Veilederens Del 1

7 Brukersentrert utvikling: Hvorfor? Medvirkning og eierskap Innspill tilpasset system- utviklingsprosessen Demokratisk medvirkning HCI metoder Veilederens Del 1 MålMiddel

8 Planlegging av brukersentrerte aktiviteter •Veiledningens sju trinn •… leder frem til en plan for brukersentrerte aktiviteter i prosjektet Utpeke ansvarlig Identifise re interess- enter Identifise re bruker- grupper Prioriter e bruker- grupper Velge aktivitete r Identifise re mål- setninge r Forankre plan Veilederens Del 2

9 Identifise re interess- enter Utpeke ansvarlig Planlegging av brukersentrerte aktiviteter •Tidligst mulig –Forprosjekt? –Før etablering av forprosjekt? •Unngår pulverisering av ansvar •Samme rolle bør finnes hos leverandør og i mottaksprosjekt Identifise re bruker- grupper Prioriter e bruker- grupper Velge aktivitete r Identifise re mål- setninge r Forankre plan Veilederens Del 2 Kanskje aller viktigste skritt

10 Planlegging av brukersentrerte aktiviteter Veilederens Del 2 Utpeke ansvarlig Identifise re interess- enter Identifise re bruker- grupper Prioriter e bruker- grupper Velge aktivitete r Identifise re mål- setninge r Forankre plan

11 Identifisere brukergrupper Veilederens Del 2

12 Planlegging av brukersentrerte aktiviteter Utpeke ansvarlig Identifise re interess- enter Identifise re bruker- grupper Prioriter e bruker- grupper Velge aktivitete r Identifise re mål- setninge r Forankre plan Veilederens Del 2

13 Hvilke aktiviteter skal vi velge? •Det kommer an på! –Trengs brukermedvirkning og forankring? –… eller ny kunnskap om brukere og deres kontekst? –… eller tilbakemelding på spesifikasjon eller løsningsforslag? Brukerrepresentanter i prosjekt-/styringsgruppe Referansegruppe med brukerrepresentanter/brukerutvalg Brukermøter Workshops for behovskartlegging Høringer Deltagende designaktiviteter Veilederens Del 2

14 Hvilke aktiviteter skal vi velge? •Det kommer an på! –Trengs brukermedvirkning og forankring? –… eller ny kunnskap om brukere og deres kontekst? –… eller tilbakemelding på spesifikasjon eller løsningsforslag? Intervjuer Gruppeintervjuer Surveys Workshops Feltstudier Kontekstanalyse Veilederens Del 2

15 Hvilke aktiviteter skal vi velge? •Det kommer an på! –Trengs brukermedvirkning og forankring? –… eller ny kunnskap om brukere og deres kontekst? –… eller tilbakemelding på spesifikasjon eller løsningsforslag? Prototyping Ekspertevaluering Walkthroughs Brukertester Pilottesting Veilederens Del 2

16 Konklusjon •Håper dere har fått –Bakgrunn om brukersentrert utviklng –Motivasjon til å lese om planlegging av brukersentrerte aktiviteter i veilederen … takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Veileder i brukersentrert utvikling av offentlige elektroniske tjenester Asbjørn Følstad SINTEF IKT 10. september, 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google