Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Atferds- og endringsteori i forhold til muskel og skjellettplager.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Atferds- og endringsteori i forhold til muskel og skjellettplager."— Utskrift av presentasjonen:

1 Atferds- og endringsteori i forhold til muskel og skjellettplager

2 Muskel- og skjelettlidelser Oppstår når muskler, sener og/eller ledd utsettes for en påkjenning eller belastning som over tid, intensitet eller type overskrider vevets tåleevne. Det er ikke en enkeltårsak til lidelsene, men et samspill av flere (NOU 1991:10)

3 Forekomst av muskel- og skjelettplager og utgifter y80 % rammes av korsryggsplager i løpet av livet yManuell håndtering fører til økt risiko yAnslagsvis koster sykefravær knyttet til muskel- og skjelettplager det norske samfunnet 40-50 milliarder årlig i direkte og indirekte utgifte y50 – 60 prosent får nakkeplager i løpet av livet. yRundt halvparten av alle norske kvinner blir benskjøre etter menopausen.

4 Hva kan gi plager i korsryggen yIndividuelle faktorer xAlder, kjønn, kroppsbygning, nikotininntak, inaktiv livsstil. yFysiske faktorer knyttet til arbeidet xManuell bæring og håndtering av tunge løft xHyppige bevegelser som involverer bøyning og vridning ( særlig av ryggen) xStatisk og/eller langvarige arbeidsstillinger xVibrasjon som påviker hele kroppen.

5 Hva kan gi plager i korsryggen(2) yPsykologiske og organisatoriske faktorer xTidspress, xOrganisering av arbeidet xMangel på selvstendighet i arbeidet xManglende hjelp fra andre xManglende samarbeid og anerkjennelse xSamt utilfredshet med arbeidet

6 Beskytt deg mot faren for belastningslidelser: -§ 2-2 Arbeidsgiver plikter overfor andre enn egne arbeidstakere -A) sørge for at egen virksomhet er innrettet og egne arbeidstakeres arbeid er ordnet og blir utført på en slik måte at også andre enn egne arbeidstakere er sikret et fullt forsvarlig -§ 2-3 Arbeidstakers medvirkningsplikt -(1) Arbeidstaker skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten og skal aktivt medvirke ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø

7 Ergonomiske grunnprinsipper 1.Arbeid med god understøttelse flate og i god balanse 2. Belaste ledd i mellomstilling og unngå ytterstilling 3. Arbeid med kortest mulig vektarm 4. Bruk store muskelgrupper ved tungt arbeid 5. Unngå ensidig belastning og vridning i arbeidet 6. Unngå statisk belastning og ”holdearbeid” 7. Varier arbeidet og bruk kroppen aktivt

8 Analysemodell Internkontroll Arbeidsmiljø Mestring/ helseatferd Helse og fravær Bedriftsnivå Individnivå

9 Målsetting zHvilke forhold bestemmer folks handlinger? zMulige tiltak på individ- og organisasjonsnivå

10 I hvilke situasjoner, og overfor hvem, arbeider du med å få til atferdsendring (relatert til helse)? Hvordan gjør du dette?

11 Atferdsendring i fritid ztrene mer zslutte å røyke zdrikke mindre z”5 om dagen” zdelta i ”helsepolitisk” arbeid

12 Atferdsendring på arbeid zbruk av verneutstyr zendre arbeidsteknikk zbruk av løfte- hjelpemiddel zdelta i HMS-arbeid

13 Helseatferd ” Det repertoar av vaner og atferd individet rår over og utviser, som på kortere eller lengre sikt bidrar til å fremme helse eller gi økt risiko for sykdom.” (Raaheim & Aarø 1990)

14 Tiltak på individnivå zundersøk mestringsmuligheter (kontroll) zundersøk mestringsforventing zklare og oppnåelige mål zbenytt belønning ztidlig tilbake i tilpasset arbeid zbenytt rollemodeller på arbeid zbenytt ”gyldne øyeblikk” zopplæring nært knyttet til arbeid

15 Tiltak på organisatorisk nivå zergonomisk arbeidsmiljø zOrganisering av arbeid (egenkontroll og læring) zVeiledning/motivasjon av ledelse og ansatte (helse og sosial støtte) zSystematisk HMS-arbeid

16 Arenaer hvor tiltak mot muskel- og skjelettplager kan iverksettes Lovverk, marked o.l. SamfunnBedrift Produksjon Organisasjons- kultur Fysisk eksponering Individ ”Modifiers” trening ryggskole avspenning (Modifisert etter Westgaard og Winkel 1997)

17 Hva sier lovverket ? zArbeidsmiljøloven § 4 zSystematisk HMS-arbeid, (F. best.nr 544) zTungt og ensformig arbeid (F, best. nr. 531) zKlima og luftkvalitet på arbeidsplassen (V, best. nr. 444) zOrganisering og tilrettelegging av arbeidet (V, best. nr. 327) zHvordan forebygge yrkesrelaterte muskel – og skjelettlidelser z (V, best. nr. 538) z(Forskrifter (F), veiledninger (V) fra Arbeidstilsynet)

18 Effekt av intervensjon (Westgaard og Winkel 1997) zOrganisasjonskultur zTiltak rettet mot ”risikoindivid” zDeltakerstyrt intervensjon zEngasjert ledelse

19 zHelsefremmende og forebyggende arbeid på individ- og organisasjonsplan bør samordnes!

20 Utfordring zGodt samarbeid mellom : ybehandlere ybedriftshelsetjeneste ybedrift

21 Sammenhenger mellom fysiske belastninger Og psykososiale faktorer Psykososialt arbeidsmiljø SymptomMestring av sympt./ belastning Fysisk arbeidsmiljø og belastning HELSE

22 Eksempel på arbeidsplass som trenger ergonomisk tilrettelegging


Laste ned ppt "Atferds- og endringsteori i forhold til muskel og skjellettplager."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google