Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

"Grei skuring", Arild Odd, HMS-rådgiver, mob. 98231260.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: ""Grei skuring", Arild Odd, HMS-rådgiver, mob. 98231260."— Utskrift av presentasjonen:

1 "Grei skuring", Arild Odd, HMS-rådgiver, mob. 98231260

2 Kurset er kommet i stand i samarbeid med en av våre samarbeidspartnere, Kommunal kompetanse(region sør) samarbeidspartnere ”Grei skuring - Ergonomi og kroppsbruk for renholdere”

3 "Grei skuring", Arild Odd, HMS-rådgiver, mob. 98231260 Målet for kurset å sette den enkelte renholder i stand til å gjøre kloke valg i det daglige arbeidet, med tanke på å beholde helsa og å forebygge plager.

4 "Grei skuring", Arild Odd, HMS-rådgiver, mob. 98231260 For hvem Kurset henvender seg i første omgang til de som utfører praktisk renhold. Også ledere og verneombud for renholdstjenester vil ha god nytte av det.

5 "Grei skuring", Arild Odd, HMS-rådgiver, mob. 98231260 Læringsmål Målet er å sette den enkelte renholder i stand til å gjøre kloke valg i det daglige arbeidet, med tanke på å beholde helsa og å forebygge plager.

6 "Grei skuring", Arild Odd, HMS-rådgiver, mob. 98231260 Om kurset •Profesjonelt renhold er avgjørende for innemiljø, hygiene og trivsel i arbeidslivet. Det er en viktig del av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS). Når renholder ikke er til stede får det raskt store konsekvenser. •Renholdere er viktige leverandører av arbeidsmiljø, ikke bare for andres helse og trivsel, men også for seg selv. Å utføre profesjonelt renhold på en god måte, stiller krav til kunnskap hos den enkelte, i tillegg til godt utstyr og en god organisering av arbeidet. •Kurset ”Grei skuring - Ergonomi og kroppsbruk for renholdere” tar for seg de kroppslige (ergonomiske) sidene av arbeidet med renhold. Arbeidsmiljøloven stiller krav om et systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet. For renholdere er ergonomi og kroppsbruk en viktig del av arbeidsmiljøet.

7 "Grei skuring", Arild Odd, HMS-rådgiver, mob. 98231260 Kursinnhold •Kroppens behov •Utfordringer i renhold •Vi deler erfaringer •Kan vi risikovurdere renholdet? •Å jobbe smart •Fra problem til løsning •HMS: fornuft satt i system/§§

8 "Grei skuring", Arild Odd, HMS-rådgiver, mob. 98231260 Ergonomi Måten kroppen påvirkes av jobben vi gjør

9 "Grei skuring", Arild Odd, HMS-rådgiver, mob. 98231260 Kroppens behov hvis den får velge •bevegelse •belastning •hvile •individuelle tilpasninger •dynamisk muskelarbeid •ulike deler av kroppen i bruk •ulike måter, ikke på samme måte hele tida •variasjon

10 "Grei skuring", Arild Odd, HMS-rådgiver, mob. 98231260 Momenter en skal være obs på, og prøve å velge bort •statisk muskelarbeid over tid •ledd i ytter-stilling over tid •mangel på mulighet til individuelle løsninger •ensidighet •misforhold mellom fysiske forutsetninger og fysiske krav

11 "Grei skuring", Arild Odd, HMS-rådgiver, mob. 98231260 Velg bort de tunge løftene Løft over 25 kg jevnlig er det mange av oss som ikke har forutsetninger for å gjøre, hvis vi ikke trener spesielt for det.

12 "Grei skuring", Arild Odd, HMS-rådgiver, mob. 98231260 Finn smartere løsninger ved å •rulle •skyve eller dra •”ekse”(vippe) •bruke løftehjelpemiddel

13 "Grei skuring", Arild Odd, HMS-rådgiver, mob. 98231260 Den gode ergonomien får en ved å •kunne noe smart •organisere arbeidet smart •utstyre seg smart

14 "Grei skuring", Arild Odd, HMS-rådgiver, mob. 98231260 NOEN GENERELLE ERGONOMISKE TIPS •Vær kledd for oppgaven, med sko som er stødige og klær som gir deg bevegelsesfrihet •Bruk forkle når det trengs •Sørg for å ha plass rundt deg •Bruk de store musklene til de tunge takene. Beina er sterkere enn ryggen og armene. (fortsetter)

15 "Grei skuring", Arild Odd, HMS-rådgiver, mob. 98231260 NOEN GENERELLE ERGONOMISKE TIPS (fortsetter) •Lag deg en god arbeidshøyde der det er mulig •Ha arbeidet nært kroppen der det er mulig •Fjern gjenstander som er i veien (fortsetter)

16 "Grei skuring", Arild Odd, HMS-rådgiver, mob. 98231260 NOEN GENERELLE ERGONOMISKE TIPS (fortsetter) Vær breibeint og ha lavt tyngdepunkt. Det gir deg ekstra krefter og god ballanse.

17 "Grei skuring", Arild Odd, HMS-rådgiver, mob. 98231260 Å kunne noe smart ….. er blant annet •Å vite om hva kroppen trenger og tåler •Å vite hva slags redskap som skal brukes til hva •Å vite hva som er en god arbeidshøyde på moppeskaftet •Å vite hvordan en stiller god arbeidshøyde på redskapene •Å vite hvordan en kan la være å vri opp kluten eller moppen •Å vite hva en skal gjøre hvis en begynner å få vondt et sted •Å kunne et enkelt pauseprogram………., og bruke det! Foto: Åge Hojem

18 "Grei skuring", Arild Odd, HMS-rådgiver, mob. 98231260 Fra Servicebedriftenes Landsforening

19 "Grei skuring", Arild Odd, HMS-rådgiver, mob. 98231260 Fra Servicebedriftenes Landsforening

20 "Grei skuring", Arild Odd, HMS-rådgiver, mob. 98231260 Å organisere arbeidet smart… kan være •Å jobbe to eller flere sammen når det er hensiktsmessig •Å variere med forskjellige oppgaver i løpet av en dag •Å ha en renholdsplan som ikke lager de store ”toppene” i løpet av året •Å ha ”en møteplass” med de som bruker lokalene •Å be de som bruker lokalene om å tilrettelegge for renholdet •Å ha renholder med på vernerunder •Å ha renholdere med i planlegging av innkjøp av inventar •Å ha renholdere med i planlegging av bygging og ombygging

21 "Grei skuring", Arild Odd, HMS-rådgiver, mob. 98231260 Å utstyre seg smart….. kan være •Å kle seg for oppgaven •Å ha sko som sitter på foten har god demping og stødig såle •Å ha moderne utstyr til renholdet •Å ha egnet renholdsvogn •Å ha en ”trappetralle” når tunge gjenstander skal fra etasje til etasje •Å ha utstyr i hver etasje, hvis det ikke er heis i bygget Produkt fra Trallefabrikken

22 "Grei skuring", Arild Odd, HMS-rådgiver, mob. 98231260 7 gode råd for renholder 1.Vær kledd for oppgaven og vær godt skodd. 2.Still høyden på redskapen etter deg. 3.Begynn litt pent (10 – 15 minutter). 4.Ikke tvihold på skaftet, du er sterkere enn du tror. 5.Forandre stilling og grep ofte. 6.La beina ta mye av bevegelsen, de er sterkest. 7.Forandring fryder, så vær ”høyt og lavt” i skjønn forening.

23 "Grei skuring", Arild Odd, HMS-rådgiver, mob. 98231260 Har renholdsmetoder noe å si for ergonomien ?

24 "Grei skuring", Arild Odd, HMS-rådgiver, mob. 98231260 Betydningen av nye renholdsmetoder ”Jeg har hatt behandling på nakke og skuldre siden jeg var 16 år. Men nå trenger jeg det ikke lenger!” Kvinne, 34 år, 18 års yrkeserfaring. Arbeidet mest med renhold, men også som syerske

25 "Grei skuring", Arild Odd, HMS-rådgiver, mob. 98231260 Betydningen av utstyret

26 "Grei skuring", Arild Odd, HMS-rådgiver, mob. 98231260 Godt at det er utvikling!

27 "Grei skuring", Arild Odd, HMS-rådgiver, mob. 98231260 Snakk med den som du sitter ved siden av om hva du syns er viktig når du bruker mopp.

28 "Grei skuring", Arild Odd, HMS-rådgiver, mob. 98231260 HMS er fornuft satt i system (helse, miljø, sikkerhet) Når en har ansatte, skal en jobbe systematisk med arbeidsmiljøet, •Helse •Miljø •Sikkerhet Det står i Arbeidsmiljøloven

29 "Grei skuring", Arild Odd, HMS-rådgiver, mob. 98231260 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter ”Internkontrollforskriften” §4 Plikt til internkontroll Den som er ansvarlig for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Arbeidstakerne skal medvirke til innføring og utøvelse av internkontroll”

30 "Grei skuring", Arild Odd, HMS-rådgiver, mob. 98231260 Å risikovurdere er å tenke gjennom •hva som kan gå galt •hvor stor sjansen er for at det kan skje •og hvor store konsekvenser det kan ha for liv og helse

31 "Grei skuring", Arild Odd, HMS-rådgiver, mob. 98231260 Kan vi ”risikovurdere” renholdet? Det kan være å tenke gjennom, og skrive ned tanker om –bruk av kjemikalier –hyppig bruk av vann –fare for å falle –tekniske anlegg som ikke fungerer –kontakt med avfall –feil bruk av maskiner –berøring av defekte ledninger og kontakter. –belastende/mindre godt psykososialt arbeidsmiljø

32 "Grei skuring", Arild Odd, HMS-rådgiver, mob. 98231260 Hvem har ansvaret for at det blir reint her? Foto: ”Arbeidsmiljø”

33 "Grei skuring", Arild Odd, HMS-rådgiver, mob. 98231260 Vi lager samhandlingskart!

34 "Grei skuring", Arild Odd, HMS-rådgiver, mob. 98231260 Gjøremål & situasjoner Organisere smartere ? Ideer til løsning Lære noe smartere ? Ideer til løsning Utstyre seg smartere ? Ideer til løsning Situasjoner det er verd å se nærmere på hos oss

35 "Grei skuring", Arild Odd, HMS-rådgiver, mob. 98231260 Betydningen av å organisere arbeidet fornuftig •Snakk litt om hva dere gjør i kommunen deres for å organisere arbeidet fornuftig. •Her du ideer til hvordan det kan gjøres enda smartere? •Hvordan har du tenkt å nå fram med det?

36 "Grei skuring", Arild Odd, HMS-rådgiver, mob. 98231260 Vær stolt av den jobben du gjør! •Profesjonelt renhold er helt avgjørende for innemiljø, hygiene og trivsel i arbeidslivet. •Renholdet er en viktig del av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS). •Når renholder ikke er til stede får det raskt store konsekvenser. Vær stolt av jobben din!


Laste ned ppt ""Grei skuring", Arild Odd, HMS-rådgiver, mob. 98231260."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google