Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BIs bibliotekmodell ved bibliotekdirektør Dagmar Langeggen Åpning biblioteket ved BI Trondheim, 11. november 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BIs bibliotekmodell ved bibliotekdirektør Dagmar Langeggen Åpning biblioteket ved BI Trondheim, 11. november 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 BIs bibliotekmodell ved bibliotekdirektør Dagmar Langeggen Åpning biblioteket ved BI Trondheim, 11. november 2008

2 Kriterier for akkreditering som vitenskapelig høyskole (NOKUT): I §3-1 Institusjonen skal ha tilstrekkelige … arbeidsplasser for studentene I §3-2 Institusjonen skal ha et tilfredsstillende fagbibliotek Institusjonen skal ha lett tilgjengelige relevante digitale og analoge samlinger og/eller tjenester for studenter og vitenskapelig personale Loven stiller krav til fagbibliotek BI skal tilby et læringsmiljø som inviterer til studier, læringslyst, aktivitet, kreativitet, kunnskapsproduksjon, samarbeid Dvs. kvalitet i læringsfasilitetene – uavhengig av studiested

3 Alle universiteter og høyskoler har en distribuert studiemodell Etter- og videreutdanning Nettstudier Fjernstudenter Studenter som bor i pendleravstand fra campus

4 Websider E-læring Elektroniske informasjonsressurser Veiledningstjenester Lokalt bibliotek Lokal bibliotekavtale Biblioteket i Oslo, navet i en distribuert modell

5 BI skal ha et bibliotek som er tilgjengelig for brukeren uavhengig av tid og sted (strategi 2008-2010) Elektronisk bibliotek Biblioteket skal forbedre tilgangen til de elektroniske ressursene uavhengig av tid, sted, både fra og utenfor BIs nettverk. Vi skal øke den digitale delen av samlingene for å imøtekomme tilgjengelighet og større bredde i emneområdene. Ca 75% av de sentrale tidsskriftene er tilgjengelige elektronisk Systematisk innkjøp av pensumlitteratur i elektronisk form 90 fagdatabaser Fysiske samlinger Minimumstilbud uavhengig av studiested Pensum og anbefalt litteratur Studentoppgaver Fjernlån Tilrettelegging for et godt læringsmiljø på campus Tilby læringsfasiliteter som støtter BIs undervisningsformer Bidra til gode læringsfasiliteter på våre studiesteder Der vi er representert med bibliotekar skal vi være aktive i det lokale læringsmiljøutvalg

6 BI skal ha et bibliotek som er tilgjengelig for brukeren uavhengig av tid og sted (strategi 2008-2010) Undervisning og veiledning i bruk av ressursene Undervisning etter invitasjon Legger til rette for undervisningsmateriell for lokale forelesere Utvikle gode læringsressurser i det elektroniske bibliotek Lage skreddersydde brukerveiledninger, både digitale og trykte Sørge for at bibliotekets tjenester er tilgjengelige på de læringsplattformer BI benytter Biblioteket skal til en hver tid ha et godt veiledningsapparat uavhengig av tid og sted. Videreutvikle veiledningstjenestene ”Spør biblioteket” og ”Bestill en bibliotekar ” Et tjenestetilbud som er tilpasset de enkelte brukergruppene Biblioteket skal etablere kommunikasjonskanaler der brukeren er Opplæring og veiledning når brukeren ønsker det

7 Biblioteket skal bidra til at BI ligger i forskningsfronten Faglige ansatte – uavhengig av stillingskategori og studiestedtilhørighet har behov for: Faglitteratur Tidsskrifter Fagdatabaser Fjernlån Veiledning De ser nytteverdien av informasjonsressursene De trenger også å utvikle informasjonsferdigheter!

8 Biblioteket ved BI Trondheim Dette er ikke et tradisjonelt bibliotek med fokus på fysiske samlinger Biblioteket er et vindu inn mot de elektroniske informasjonsressursene Bibliotekarens viktigste oppdrag er å synliggjøre nytteverdien av bibliotekfaglig kompetanse for faglige ansatte og studenter Bibliotekaren vil ha fokus på undervisning, opplæring og veiledning i bruk av informasjonsressursene

9 Anne Lillevoll Lorange Bibliotekar Tilleggsutdanning i pedagogikk Kommer fra en stilling ved NTNU hvor hun bl. a. har arbeidet med: Brukeropplæring VIKO – e-læringsopplegg som skal bidra til at studenten utvikler informasjonsferdigheter Biblioteket som læringsarena

10 Velkommen!


Laste ned ppt "BIs bibliotekmodell ved bibliotekdirektør Dagmar Langeggen Åpning biblioteket ved BI Trondheim, 11. november 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google