Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategi for digitale læringsressurser i UH-sektoren forslag 2005 - 2008 Dag Rune Ramstad Norgesuniversitetet NVU-konferansen 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategi for digitale læringsressurser i UH-sektoren forslag 2005 - 2008 Dag Rune Ramstad Norgesuniversitetet NVU-konferansen 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategi for digitale læringsressurser i UH-sektoren forslag 2005 - 2008 Dag Rune Ramstad Norgesuniversitetet NVU-konferansen 2005

2 Disposisjon Bakgrunn Dagens situasjon Ønsket situasjon Forslag til tiltak Høringsuttalelser

3 Prosess Strategiene varslet i Program for digital kompetanse 2004 - 2008 Oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet Tilsvarende oppdrag til Vox og Utdanningsdirektoratet Gruppe oppnevnt av Norgesuniversitetet i samråd med Universitets- og høgskolerådet • UiO, e-Standardprosjektet, UHR, BI, Norgesuniversitetet Høringsfrist var 25. Februar 2005

4 Dagens situasjon - bakgrunn God infrastruktur Stor utbredelse av LMSer Tilgang på kompetanse Samfunnskontakt og livslang læring viktigere Konkurranse om studenter og ressurser Fortsatt lite utbygde støttestrukturer Forskning har høy status e-Standardprosjektet Norsk digitalt bibliotek Åpne institusjonelle arkiv

5 Dagens situasjon - DLR Intet marked for DLR Lite samarbeid Lite gjenbruk Vanskelig å finne DLR UH både produsent og etterspørrer Laget internt av enkeltpersoner Nedgang i produksjon Økt bruk av fagbibliotek

6 Ønsket situasjon Studenten Den faglig ansatte Institusjonen

7 Studenten.... utvikling av DLR som del av læringsprosessen.... stort utvalg norske ressurser, Norden og resten av verden.. personifiserer, modifiserer, deler.... personlig mappe.... mestrer IT..

8 Den faglig tilsatte.... stort utvalg.... tilpassede læringsløp.. meritt.... samarbeid.... prøvebibliotek.... kompetanseutvikling gjennom veiledning..

9 Lærestedet.... øket aktivitet, effektivitet.. LLL, fleksibilitet.. undervisningsstøtte.... tjenesteorientert IT arkitektur.. sparer på gjenbruk.. allianser, samarbeid.. integrasjon, interoperabilitet.. eksport

10 Forslag på fem områder Studenter Faglig ansatte Læresteder Nasjonalt nivå Internasjonalt nivå

11 1: Studenter Meritt Digitale mapper i livslangt perspektiv Kompetanse

12 2: Faglig ansatte Meritt Kompetanse Støttetjenester

13 3: Læresteder Økonomiske incentiv Strategi for utvikling og bruk av DLR Delingskultur

14 4: Nasjonalt nivå Økonomisk fordelingsnøkkel Gjenbruk av tidligere utviklede ressurser Merking og gjenfinning av ressurser Læringsplattformer Tverrinstitusjonelle prosjekt og motivasjon for delingskultur Merverdiavgift Forankring av fellestiltak Brukerundersøkelse Norskspråklige læringsressurser

15 5: Internasjonalt nivå Utveksling av læringsressurser

16 Tverrsektorielle tiltak NRKs digitale arkiv FEIDE Standardisering Opphavsretthåndtering

17 Høringsrunden Enighet om Uenighet om

18 Nye forslag


Laste ned ppt "Strategi for digitale læringsressurser i UH-sektoren forslag 2005 - 2008 Dag Rune Ramstad Norgesuniversitetet NVU-konferansen 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google