Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer med akkreditering av masterprogram ved HiAk Oversikt over de masterne (og en ph.d.) HiAk har fått akkreditert fra 2004 – d.d. ■Læring i komplekse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer med akkreditering av masterprogram ved HiAk Oversikt over de masterne (og en ph.d.) HiAk har fått akkreditert fra 2004 – d.d. ■Læring i komplekse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer med akkreditering av masterprogram ved HiAk Oversikt over de masterne (og en ph.d.) HiAk har fått akkreditert fra 2004 – d.d. ■Læring i komplekse systemer – vedtak 2.3.2004 ■Produktdesign – vedtak 27.11.2006 ■Mat, ernæring og helse – vedtak 1.9.2009 ■Helse og empowerment – vedtak 16.11.2009 ■Energi og miljø – sendes sakkyndig komité vår 2010 ■ph.d. i Atferdsanalyse – vedtak 19.4.2010

2 Hensikt – Høyne/sikre kvalitet i utdanning HiAk hadde to konverterte hovedfag, sitter nå igjen med ett (MAYP). Det andre er nå akkreditert som en ny master. – Hva er og har vært utfordringene innad i egen institusjon? ■Hva skal til for at MA-programmet må til NOKUT for godkjenning? – Bruke skjønn … - Hvor er grensa? ■Hvordan samspille med NOKUT/ Komme i dialog? ■Godt samarbeid mellom faglig og studieadministrativt personale – Sette opp forutsigbare team – matrisetenkning - > Én institusjon med samme mål! ■Lage en tempoplan med realistisk framdrift/milepæler ■”Knekke koden” – ha gode og kompetente saksbehandlere – kontinuitet, ha god backup

3 Erfaringer med NOKUT HiAk var en av de 8 institusjonene som var med i evalueringen av NOKUT. Merker forskjell på dialogen før og etter evalueringen. ■Får mer konstruktive svar – virker som NOKUT ”tør” mer – men alltid muntlig, er det bevisst? Mindre bindende? ■Virker som NOKUT må bli kjent med institusjonen – gjensidig trygghet – vet hva institusjonen står for – Derfor viktig med ”merkevarebygging” av egen institusjon. ■God erfaring med å invitere NOKUT til møte med tverrfaglig utvalg av ansatte som er i samme utviklingsløp, men på ulike fremdriftsstadier. ■Sørge for stram sentral koordinering – Bl.a. ikke ha flere mastere liggende på ”vent” inne i NOKUT.

4 Lover og forskrifter (fra NOKUTs nettsider) Lov om universitet og høyskoler Forskrifta frå Kunnskapsdepartementet Forskrift om krav til mastergrad Forskrifta frå NOKUT

5 Verktøy - Søkerhåndbøker ■Disse er veiledninger for institusjoner som vil søke NOKUT om akkreditering. Søkerhåndbøkene inneholder: - Krav til utforming av søknad - Krav til dokumentasjonsstandarder - Kriterier for vurdering - Prosedyre for klage ■Søkerhåndboka høyere grad - nyrevidert ■Arbeidsdokument - Beskrivelse, egenvurdering og dokumentasjon av studiet etter NOKUTs standarder og kriterier – del 2 ■Tabellsamling for kvantitative data – del 3

6 Tabell 5 Fagmiljøets planlagte faglige bidrag i studiet  Oppgis i årsverk på følgende form: et helt årsverk som 1,0, et halvt årsverk som 0,5 etc. Oppgi i kommentarfeltet hvor mange timer et årsverk regnes som. Se vedlegg for definisjon av fagmiljø.  Navn på personen som gir faglig innsats  Stillingsbetegnelse  Ansettelsesforhold  Faglige årsverk i studiet  Årsverk i andre studier (på egen eller andre/annen institusjon (er))  Formell pedagogisk kompetanse  Undervisnings-/veiledningsområde i studiet •Totalt - U&V - FoU – Annet  Ekstern praksis - Antall år - Årstall

7 Frustrasjons-/Undringspunkter ■ Tabell 5 – prosentberegning – fordeling på MA-BA ■Fra del 2: - ”Infrastrukturen skal være tilpasset organisering og undervisning og relateres til studiets mål - Alle 4 kriterier skal gis en utfyllende beskrivelse og kriteriene skal ikke omformuleres eller slås sammen: - Tekniske og administrative tjenester skal være tilpasset studiet og antallet studenter. - Studentene skal sikres tilstrekkelig tilgang på IKT-ressurser. - Bibliotektjenestene skal være lett tilgjengelige og i samsvar med studiets faglige innhold og nivå. - Institusjonen skal ha egnede lokaler til undervisning og forskning.”

8 Erfaringer med akkreditering av masterprogram ved HiAk - ettertanker ■ Hvorfor må beskrivelse av infrastruktur oppgis på nytt hver gang? ■ph.d. i Atferdsanalyse – vedtak xx.x.2010 Dette gikk veldig ”smurt” – Er det vi som nå har lært dette som et ”fag” – en teknikk?.... ■MA i Energi og miljø – sendes sakkyndig komité våren 2010 – Første programmet fra HiAk som NOKUT ikke hadde noen kommentarer på før den ble sendt direkte til sakkyndig komité. – Er dette et håndverk som rett og slett må læres av den enkelte institusjon?


Laste ned ppt "Erfaringer med akkreditering av masterprogram ved HiAk Oversikt over de masterne (og en ph.d.) HiAk har fått akkreditert fra 2004 – d.d. ■Læring i komplekse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google