Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bibliotekansatte hvem er vi? Vi er mange forskjellige medarbeidere med forskjellig utdanning: Kontorutdannede, IT-utdannede, Bibliotekar – med bachelorgrad,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bibliotekansatte hvem er vi? Vi er mange forskjellige medarbeidere med forskjellig utdanning: Kontorutdannede, IT-utdannede, Bibliotekar – med bachelorgrad,"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Bibliotekansatte hvem er vi? Vi er mange forskjellige medarbeidere med forskjellig utdanning: Kontorutdannede, IT-utdannede, Bibliotekar – med bachelorgrad, Bibliotekar – masterutdannede, Masterutdannede folk fra flere forskjellige fagområder Bachelorer fra flere forskjellige fagområder

3 Hvor utvikler biblioteket seg hen?  From collection to connection

4 Hvor beveger biblioteket seg hen?  Fra trykt materiale til E-materiale  Fra skrankemøte til nettmøte  Fra rundvisning til undervisning  Fra selvfølge til kamp  Fra en overskuelig arbeidsplass til en komplisert  Fra ”finn meg en bog” til kompleks enkelmannsveiledning i databaser m.m.  Fra enkle forventninger til høye forventninger

5 Hvordan endrer utviklingen jobbet?  Fra bibliotekar til:  Informasjonsmedarbeider  Underviser  Dataekspert  Webmaster  IT-formidler  Analytiker  Forhandler  Markedsføringsekspert

6 Utvikling i forhold til Utdanning  Utdanning og etterutdanning Jo mer komplisert oppgaver jo lengre og mer utdanning kreves

7 Nye spendende arbeidsområder  Få overblikk over E-bok og databasemarkedet.  Forhandling av kontrakter  Utvikling innen katalogdata /dataoverføring  Open Access, opphavsrett, publisering/bibliometri  Markedsføring /synliggjøre hva vi kan.  Web, mobile bibliotekløsninger  Undervisning både selv og i samarbeide med lærere  Ut av boksen aktiviteter – avprøve noe som vi ikke før har prøvet i forhold til formidling  Gå i dialog og samarbeide med våre brukere.

8 Endringer i kvalifikasjonskrav  Si ja til nye ideer og prosjekter selv om de ikke er gjennomanalyserte.  Cost/benefit minded.  It-rettet. Hele tiden velge IT-løsninger fram for tradisjonelle løsninger.  Utfordre deg selv  Initiativ. Gjøre noe selv i stedet på å vente på andre tar initiativet.  Data. Kunne analysere data og ha overblikk.  Analytiske evner.  Samarbeide/dialog med studenter, forskere og lærere

9 Utvikling av rekruttering  Disse kvalifikasjonskrav avspeiles i vår rekruttering av nye medarbeidere på biblioteket.  Vi ansetter mer bredt enn tidligere, da vi ser mer på kompetansen enn den formelle bibliotekarutdanning.

10 Karriereutvikling  Stort behov for karriere og lønnsmuligheter.  Nye generasjoner krever god lønn og karrieremuligheter.  Skal både nye og gamle medarbeidere delta i utvikling av biblioteksområdet må der et statusløft til og tilsvarende karriere- og lønnsmuligheter.  Medarbeider med nye kvalifikasjoner kan brukes i andre. bransjer og vi kommer i konkurranse om medarbeidere.

11 Stillingsstruktur Bibliotekfullmektig SKO 1073 Stillingsinnhold:  Bibliotekfullmektig SKO 1073 tillegges rutinepregede bibliotekoppgaver og benyttes innenfor enklere bibliotekfaglig arbeidsområde. Kvalifikasjonskrav:  Stillingsinnehaver bør ha god allmennutdanning, fortrinnsvis på nivå med videregående skole/fagbrev. Annen relevant kompetanse kan eventuelt erstatte kravet til formell utdanning. Relevant praksis kan tillegges vekt.

12 Stillingsstruktur Bibliotekar SKO 1410. Ordinær bibliotekfaglig arbeidsområde med mer rutinepregete oppgaver knyttet til forhåndsdefinerte løsninger. Kvalifikasjonskrav: Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap eller dokumentasjonsvitenskap eller tilsvarende. Annen relevant kompetanse kan eventuelt erstatte kravet til formell utdanning. Relevant praksis kan tillegges vekt. Begynnerstilling

13 Stillingsstruktur Spesialbibliotekar SKO 1515 arbeid med:  Brukeropplæring og undervisning, Publikumstjenester, Bokvalg, bestilling og fakturabehandling, Katalogisering og klassifikasjon, Fjernlån, Tilrettelegging og oppdatering av elektroniske tjenestetilbud: hjemmeside/Fronter m.m., Tidsskriftadministrasjon, Forskningsregistrering og administrasjon,Innkjøp og administrasjon av databaser og E-ressurser Kvalifikasjonskrav:  Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap eller dokumentasjonsvitenskap eller tilsvarende utdanning innenfor fagområdet. Relevant bibliotekfaglig praksis og/eller ledererfaring vil bli tillagt vekt. Det forventes som spesialbibliotekar at man kan arbeide selvstendig.

14 Stillingsstruktur Hovedbibliotekar SKO 1077 Ledelse av bibliotek/instituttbibliotek og/eller ansvar for krevende oppgaver som forutsetter høy grad av spesialisering. Ledelse kan blant annet innebære faglig og administrativt driftsansvar, personal- og økonomifunksjoner, utvikling og kvalitetssikring av oppgavene og ansvar for utvikling av kompetanse, samlinger og tjenester. Ansvar for : Brukeropplæring og undervisning, Publikumstjenester, Bokvalg, bestilling og fakturabehandling, Katalogisering og klassifikasjon, Fjernlån, Tilrettelegging og oppdatering av elektroniske tjenestetilbud: hjemmeside/Fronter m.m.,Tidsskriftadministrasjon, Forskningsregistrering og administrasjon,  Innkjøp og administrasjon av databaser og E-ressurser, For øvrig kan oppgavene inkludere faglig og administrativt ansvar for lesesaler/studentbibliotek/filialer. Kvalifikasjonskrav: Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap eller dokumentasjonsvitenskap eller tilsvarende utdanning innenfor fagområdet. Er stillingen tilknyttet spesielle fagmiljøer kan det stilles krav om relevant fagutdanning, arbeidserfaring, eventuelt også lederkompetanse. Det forventes som hovedbibliotekar at man kan arbeide selvstendig, være beslutningsdyktig og innovativ.

15 Stillingsstruktur Universitetsbibliotekar SKO 1199 I tillegg til oppgaver som spesialbibliotekar/hovedbibliotekar tillegges stillingen Ansvar for en eller flere av følgende oppgaver:  Overvåkning og innkjøp av litteratur  Nær kontakt til det aktuelle fagmiljøet for å vareta planlegging av relevante aktiviteter for eksempel undervisning og samlingsutvikling.  Utvikling av nettbasert undervisningsprogrammer i samarbeid med fagmiljø  Utvikling av markedsføringstiltak for biblioteket, bruk av sosiale medier m.m., hjemmeside  Utviklingsoppgaver og innovative oppgaver for å sikre nye relevante bibliotektiltak Kvalifikasjonskrav:  Master eller PhD i bibliotek- og informasjonsvitenskap eller dokumentasjonsvitenskap eller annen relevant masterutdanning og relevant arbeidserfaring. Er stillingen tilknyttet spesielle fagmiljøer kan det stilles krav om relevant fagutdanning, arbeidserfaring, samt eventuelt lederkompetanse. Det forventes som universitetsbibliotekar at man kan arbeide selvstendig, være beslutningsdyktig og innovativ


Laste ned ppt "Bibliotekansatte hvem er vi? Vi er mange forskjellige medarbeidere med forskjellig utdanning: Kontorutdannede, IT-utdannede, Bibliotekar – med bachelorgrad,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google