Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaringer fra Handelshøyskolen BI Kristin S. Vigdal og Bente Saxrud Biblioteklokaler og læringsmiljø i dynamisk samspill.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaringer fra Handelshøyskolen BI Kristin S. Vigdal og Bente Saxrud Biblioteklokaler og læringsmiljø i dynamisk samspill."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaringer fra Handelshøyskolen BI Kristin S. Vigdal og Bente Saxrud Biblioteklokaler og læringsmiljø i dynamisk samspill

2 Historikk • 1997; Læringsressursenter BI Oslo (Schous) • 2001; Læringsressursenter BI i Sandvika

3 Prinsipper lagt til grunn i Sandvika • Mange ulike typer arbeidsplasser inne i biblioteket • Bokreoler som skjerming mot stille områder • Den gamle lesesalen innlemmet i bibliotekets arealer – ingen egen lesesal • It-veileder inn i biblioteket • Grupperom inn i biblioteket • Eget kursrom for biblioteket

4 Nydalen – nytt bygg i 2005 • Samlokalisering av tre avdelinger; Sandvika, Schous og Ekeberg • Biblioteket utgjør 6500 m2 over to plan og legges på toppen av bygningen • Rulletrappen binder sammen undervisningsarealer og bibliotek

5 Visjon for campus Nydalen “ BIs nybygg skal reflektere vårt mål om å skape et miljø som inspirerer til refleksjon, læring og nytenkning for studenter, ansatte og næringsliv”

6 Fra læringsressurssenter tilbake til Bibliotek • LRS-modellen – et virkemiddel for økt fokus på studentenes arbeidsmiljø • Liten forståelse • Navnet er viktig; politisk, strategisk og som identitet → • derfor tok vi tilbake navnet Bibliotek i 2005

7

8 Prinsipielle beslutninger • De samme prinsipielle beslutningene som lå til grunn for ombyggingen i Sandvika I tillegg: • alle typer arbeidsplasser i alle fløyer • alle grupperom samlet – i biblioteket • èn inngang til Biblioteket • tekstilgulv • et bibliotek for alle brukergrupper – differensiering skal skje på tjenestenivå

9 Hva fungerte godt underveis i prosjektet? • Dialog med arkitekten • Egen interiørarkitekt • Dialogmøter med alle brukergrupper

10 Etter innflytting? Fungerte godt: • Bruken • Lys/luft • Adkomst • Tekstilgulvet mtp akustikk • ”Follow-me” løsningen Fungerte ikke så godt: • Boksamlingen/skranke/lese- plasser • Mangel på stillesoner • Søppelhåndtering • Tekstilgulvet mtp renhold Etter en stund • Luft i grupperomsavdelingen

11 Tilbakemeldinger fra eget personale • For mange skrankepunkter – disse fungerte ikke godt • Utstillinger/forskningsformidlingen ikke nok profilert • Mangelen på tilbud av helt stille leseplasser • Hvor ble det av de faglige? • Inngangspartiet fungerte ikke optimalt

12 Hva ligger til grunn for de beslutningene vi tar? • Brukerundersøkelser – LibQUAL 2006 og 2008 – Lærings- og fasilitetsundersøkelsen – Tellinger; observasjonstellinger – Lokale spørreundersøkelser • Statistikk • Tilbakemeldinger fra bibliotekets ansatte

13 Hva ligger til grunn for de beslutningene vi tar? • Dialogmøter med studentene • Læringsmiljøutvalget (LMU) • Biblioteket er en del av det totale læringsmiljøet på campus

14 Evaluering av lokalene • Igangsatt høst 2007 • Full gjennomgang av: – bruk plasser – pågang veiledningstjeneste – tilbakemelding fra brukere – ønske om nye tjenester

15 Studentens tilbakemelding – prioritering av arbeidsplasser (høst 07)

16 Studentens tilbakemelding – Hva er bra/Hva savner du i bibliotekslokalet? (høst 07)

17 Ansattes tilbakemelding – Hvorfor bruker du ikke det fysiske biblioteket? (høst 07)

18 Endringer 2008 • Utvidet åpningstid fom januar – søndagsåpent • Samlet alle leseplassene • Bygget leserom • Reservasjonssystem for grupperommene • Etablerte Forskningstorget • SPSS-veiledning • Endret møblering på torgene

19 Endringer 2009 • Bygget et leserom til • Flyttet de fleste samlingene; – de mest brukte samlingene ut av stillesonen • Flyttet skrankepunktet ut av stillesonen • Flyttet tidskriftsamlingen • Datastream-veiledning • Kaffe/sjokoladeautomat • Endringer ellers på huset – Bygget leserom i U1 – Flere leseplasser og gruppearbeidsplasser nedover i etasjene

20 Informasjon/Holdningskampanjer

21 Statistikk BesøkUtlån 2006545.00067.500 2007544.00058.500 2008612.60058.000 2009624.00074.500

22 Utfordringer • Brukergrupper som ønsker dedikerte områder • Studenters solidaritet overfor hverandre • Nye studenter – gamle krav • ”Uendelig” behov….. • Strøm • Rydding • Eksterne brukere

23 Samarbeid - Drift og vedlikehold • Stor bruk sliter også på nye møbler… • Stort bygg – kontinuerlig fokus på utskifting og forbedring • Samarbeid med Internservice, Eiendomsforvaltningen og Renhold

24 Siste nytt • Kursrom/leserom • Større kopirom/sentralisering av kopieringsfunksjonene • Inngangspartiet; – Videreføre ny møblering – Børsgruppa – eget område

25 Oppsummering • Ta tilbakemeldinger på alvor • Forankring i egen institusjon • Biblioteket er en del av det totale læringsmiljøet • Best mulig arbeidsmiljø tar hensyn til at studentene trenger forskjellige plasser til forskjellige oppgaver


Laste ned ppt "Erfaringer fra Handelshøyskolen BI Kristin S. Vigdal og Bente Saxrud Biblioteklokaler og læringsmiljø i dynamisk samspill."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google