Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Biblioteket som støtte for forskning og utdanning Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar 17.03.10.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Biblioteket som støtte for forskning og utdanning Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar 17.03.10."— Utskrift av presentasjonen:

1 Biblioteket som støtte for forskning og utdanning Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar 17.03.10

2 01.07.2014Universitetsbiblioteket Visjon for Universitetsbiblioteket i Bergen sin virksomhet Universitetsbiblioteket har som overordnet mål å samle og gjøre tilgjengelig informasjon for å bidra til å høyne kvaliteten på den forskning, undervisning, læring og formidling som foregår ved Universitetet i Bergen. Fra Strategisk plan for UB 2010-2015 http://www.ub.uib.no/felles/dok/strategi/Strategisk-plan-UB- 2010-2015.pdf

3 Hva er da mest vesentlig? •Spørre hva brukeren vil ha •Tilrettelegge for brukerene •Ulike fagkulturer •Ulike publiseringskulturer •Ulike grupper – ulike ønsker •Biblioteket må i størst mulig grad være relevant! •Ikke definere selv hva som er relevant, men ha spisskompetanse og kunnskap om rådende trender, muligheter og begrensninger

4 Informasjonskompetanse - en pedagogisk utfordring – både for studenter og (bibliotek)ansatte

5 Fag- og forskningslitteratur - en helt nødvendig infrastruktur på linje med vitenskapelig utstyr •Kvalitet på forskning •Forskningsbasert utdanning •Tverrfaglig forskning •Samarbeid på tvers av institusjoner •Desentralisert – mange små institusjoner – lite forhandlingsmakt •Lite antall forskere innenfor hver fagdisiplin •Faglitteraturen mer og mer tilgjengelig via PC •Forretningsmodellene for e-ressurser er ikke optimale (et globalt problem) •Opphavsrett og Open Access

6 UH-Bibliotekene sine organer sett fra mitt ståsted KD KKD NB ABM UHR BIBSYS FRIDA Nora Uniport Forskdok NSD NFR Moder Biblioteksektoren (off) Uninett

7 Mye skjer i 2009 som har stor betydning for UH- bibliotekene •Modernisering av BIBSYS – anskaffelse nytt biblioteksystem •NVI - Cristin •Open Access (inkludert rettighetsspørsmål) – KD jobber med •Nasjonale lisenser – bibliotekmelding mm •Lagring av Forskningsdata (primærdata) – OECD retningslinjer (e-science) •Aagedal-utvalget – kommer opp igjen •Forskningsmelding (gjesp..) •Bibliotekmelding •Flere av disse utredningene foreslår å opprette egne forvaltningsorgan •Sees dette tilstrekkelig i sammenheng? •2010 – overføring av bibliotekoppgaver fra ABM til NB

8 CRISTIN (Current Research Information System in Norway) CRISTIN (Current Research Information System in Norway) Konsortieavtaler /Nasjonale lisenser Norsk vitenskapsindeks (NVI)/ samt tilleggsfunksjoner i ”Norsk informasjonssystem for forskning” Biblioteksystem (BIBSYS) Informasjonsferdigheter (opplæring, etikk, kilde) Læremidler (digitale) Forhandlinger / samarbeid med andre (eks helsebibl) Div autoritetsregistre (fag,personer, institusjon) Analyser / bibliometri/ statisikk Open Access / Institusjonelle arkiv Rettighetsproblematikk

9 ???? (KD) Konsortieavtaler /Nasjonale lisenser Cristin Norsk vitenskapsindeks (NVI)/ samt tilleggsfunksjoner i ”Norsk informasjonssystem for forskning” Cristin Norsk vitenskapsindeks (NVI)/ samt tilleggsfunksjoner i ”Norsk informasjonssystem for forskning” Biblioteksystem (BIBSYS) Informasjonsferdigheter (opplæring, etikk, kilde) Læremidler (digitale) Forhandlinger / samarbeid med andre (eks helsebibl) Div autoritetsregistre (fag,personer, institusjon) Analyser / bibliometri/ statisikk Open Access / Institusjonelle arkiv Rettighetsproblematikk

10 CRISTIN (Current Research Information System in Norway) CRISTIN (Current Research Information System in Norway) Konsortieavtaler /Nasjonale lisenser Norsk vitenskapsindeks (NVI)/ samt tilleggsfunksjoner i ”Norsk informasjonssystem for forskning” Biblioteksystem (BIBSYS) Informasjonsferdigheter (opplæring, etikk, kilde) Læremidler (digitale) Forhandlinger / samarbeid med andre (eks helsebibl) Div autoritetsregistre (fag,personer, institusjon) Analyser / bibliometri/ statisikk Open Access / Institusjonelle arkiv Rettighetsproblematikk

11 01.07.2014Universitetsbiblioteket Visjon for Universitetsbiblioteket i Bergen sin virksomhet Universitetsbiblioteket har som overordnet mål å samle og gjøre tilgjengelig informasjon for å bidra til å høyne kvaliteten på den forskning, undervisning, læring og formidling som foregår ved Universitetet i Bergen. Fra Strategisk plan for UB 2010-2015 http://www.ub.uib.no/felles/dok/strategi/Strategisk-plan-UB- 2010-2015.pdf

12 UH-bibliotekene ser frem til samarbeid •Med Nasjonalbiblioteket •Med kommunale biblioteker/Fylkesbiblioteker •Med ABM (eller hva som blir igjen) •Digitalisering •Opphavsrett •Biblioteket som plass og læringsarena (læringssenter) •Etc. •Vi bør også benytte sjansen til ønske ABM-ansatte velkommen over til KD! Mye spennende å gripe tak i - mye rett kompetanse i ABM – Vi trenger dere!!


Laste ned ppt "Biblioteket som støtte for forskning og utdanning Randi E. Taxt Bibliotekmøtet på Hamar 17.03.10."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google