Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppsummering Randi Lunnan Strategi 1 2000.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppsummering Randi Lunnan Strategi 1 2000."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppsummering Randi Lunnan Strategi

2 Strategi Prosess der bedriften tar valg med hensyn på å utvikle og forsterke konkurransefortrinn Konkurransefortrinn: Basert på unik opplevd verdi Konkurransefortrinn må kontinuerlig utvikles, organiseres og skjermes

3 VALG Trusler Muligheter STYRKER OG SVAKHETER

4 INDUSTRI ANALYSE (Diamanten)
Sier noe om konkurranseforholdene i en næringsklynge Kan brukes for å se på våre “konkurransedrivere” i forhold til våre konkurrenters i andre kluster Gir pekepinn på hva som må stimuleres, endres, eventuelt relokaliseres

5 BRANSJEANALYSE Primærformål: Identifisere og analysere konkurranseforholdene på BRANSJENIVÅ Gir utgangspunkt for eksterne muligheter (og trusler) for valg av posisjonering HVILKE KONKURRANSEKREFTER ER DE KRITISKE?

6 VERDIKONFIGURASJON HVORDAN SKAPER DENNE BEDRIFTEN VERDI?
Ved effektiv produksjon, problemløsning eller kobling? Hver form har ulike kritiske drivere, og dermed føringer for organisering

7 Ressursanalyse Hver bedrift har et unikt sett av ressurser i bedriften
Enkelte ressurser er strategiske og gir grunnlag for konkurransefortrinn Bedriftens evne til å se muligheter og mobilisere ressurser varierer

8 Hva er kjernekompetanse?
Definisjon: Core competencies are the collective learning of the corporation Finnes ofte i sentrale verdiaktiviteter, sentrale for bedriftens verdiskapning, består ofte av strategiske ressurser. Karakteristika ved kjernekompetanser: Tilgang til flere markeder Bidra til kundetilfredshet Vanskelig å imitere

9 Competitive Strategy is about being different
Competitive Strategy is about being different. It means deliberately choosing a different set of activities to deliver a unique mix of value. Japanese companies rarely developed distinct strategic positions. As the gap in operational effectiveness narrows, Japanese companies are increasingly caught in a trap of their own making. To escape the mutually destructive battles, Japanese companies will have to learn strategy Porter1996


Laste ned ppt "Oppsummering Randi Lunnan Strategi 1 2000."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google