Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STRATEGI 3 år SIVILØKONOM

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STRATEGI 3 år SIVILØKONOM"— Utskrift av presentasjonen:

1 STRATEGI 3 år SIVILØKONOM
Randi Lunnan Førsteamaniensis Handelshøyskolen BI - Velkommen til strategifagene på BI. Mitt navn: Randi Lunnan, Førsteamanuensis på institutt for Strategi, ansvarlig for hele strategisekvensen på 3.år. I alt skal dere igjennom 3 strategi fag på BI: Analyser, Prosess og Konsernstrategi - Vi starter med Analyse som skal gå frem til jul. Før vi snakker mer om kurset - Tradisjonen tro pleier vi å invitere en UNG siviløkonom fra BI til å snakke litt om sine erfaringer med Strategi - Hvor nyttig det har vært å kunne litt om strategi. Fra Boston Consulting Group Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

2 Randi Lunnan Handelshøyskolen BI
TEMA I DAG Strategi sett ut i fra en ung siv.øks perspektiv STRATEGI 1: Forventninger/Innhold/ Administrasjon Introduksjon til strategi Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

3 STRATEGISEKVENSEN siv.øk 3. år STRATEGI 1: FOKUS PÅ STRATEGISK ANALYSE
Ansvarlig: Randi Lunnan STRATEGI 2: FOKUS PÅ STRATEGIPROSESSER Ansvarlig: Norman Sheehan STRATEGI 3: FOKUS PÅ KONSERNSTRATEGI Ansvarlig: Erik Jakobsen Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

4 Hva er strategisk analyse?
Hva er kritiske faktorer i bedriften, i markedet, i omgivelsene STRATEGISKE VALG Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

5 Strategi 2 + 3 Strategi 2: Strategiske Prosesser: Implementering av strategi, innovasjonsprosesser, Læring Strategi 3: Konsernstrategi: Oppkjøp, Fusjoner,Synergi Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

6 Randi Lunnan Handelshøyskolen BI
Evaluering Totalt 4 vektall En karakter Strategisk Analyse: Prosjektoppgave 20% Strategiske Prosesser: Prosjektoppgave 20% Vår 2001: Skriftlig eksamen 60%. Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

7 HVEM VIL DERE MØTE I KURSET OG HVORDAN NÅ OSS?
Hovedansvarlig: Randi Lunnan Forelesningsansvarlige: Randi Lunnan, Øystein Fjeldstad Caseansvarlige: Gisle Henden Administrasjon; Sylvia Lindkjølen KONFERANSETID Gisle Henden: Tirsdager 12:00-14:00. Hjemmeside: evt. Randi Lunnans hjemmeside Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

8 HVA KREVES I KURSET? Pensum= Barney, kompendium og forelesningsnotater
Valgfritt Case: Utleveres neste gang Innlevering 25 oktober (Gisle Hendens kontor) Prosjektoppgave 20% Skriftlig eksamen 4 timer (VÅR 2001) Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

9 Prosjektoppgave Finn en artikkel (avis, magasin) datert fra i år (2000) om en norsk bedrift. For å gjøre denne oppgaven, gjør bruk av denne artikkelen, andre avisartikler, årsrapporter, hjemmeside og lignende. Gjør en ekstern og intern analyse av bedriften. (60%) På bakgrunn av disse analysene: Hvilke faktorer bør bedriften være særlig oppmerksom på ved utarbeidelse av strategi? (30%) Hvilke strategivalg kan være naturlig for denne bedriften? (10%) Prosjektoppgaven skal ikke overskride 8 sider. Artikkelen legges ved som vedlegg (kommer i tillegg til de 8 sidene) Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

10 Randi Lunnan Handelshøyskolen BI
Prosjektoppgave Innlevering 24 november DISPOSISJON Innledning /Definisjon av problemstilling og løsningsmåte - kort Analyse - hoveddel Konklusjon/Oppsummering/Anbefaling Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

11 Innledning/Problemstilling
Innledning: Kan gjerne si litt om bedriften og bedriftens situasjon Problemstilling: Hvilket spørsmål ønsker dere gjennom denne besvarelsen å drøfte begrens, begrens, begrens Problemstilling skal være klart forståelig, rimelig og relevant Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

12 Randi Lunnan Handelshøyskolen BI
Analyse Valg av analyseverktøy skal begrunnes Modellen skal ikke gjengis (Alle har boka) Kvaliteten på besvarelsen ligger i anvendelsen Ta med det viktigste, kan godt bruke tabeller, figurer, men med forklaring. Drøfting betyr diskusjon, for/imot Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

13 Konklusjon/ Anbefaling
Alle analyser skal munne ut i en oppsummering - hva har vår analyse bidratt med? Dersom det spørres etter strategivalg - begrunn valget. Ofte fordel å drøfte disse valgene godt. Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

14 Vanlige problemer i oppgaver
Problemdefinisjon/Hva er en problemstilling? Enhetlig struktur /Følg problemstillingen gjennom oppgaven Teori: Bare relevant teori. Begrunn Argumentasjon Les informasjon - bruk av relevant info Forklar, forklar, forklar. Ikke server halvsannheter Vær forsiktig med å trekke skråsikre konklusjoner Språk 8 sider = 8 sider Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

15 Randi Lunnan Handelshøyskolen BI
Konkurranseevne “If a man…make a better mouse-trap than his neighbor, tho`he builds his house in the woods, the world will make a beaten path to his door” Emerson 1800-tallet (Ghemawat, 1991) Strategi handler om å utvikle konkurransedyktige produkter eller konsepter Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

16 Varige konkurransefortrinn
“Et unikt produkt er ikke nok til å få varige konkurransefortrinn. Fortrinn må organiseres, skjermes og posisjoneres” Porter (1996) Varige konkurransefortrinn er et resultat av konsistente valg over tid. Dette er kjernen i strategi. Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

17 Randi Lunnan Handelshøyskolen BI
Konkurranse Gause`s Principle of Competitive Exclusion: “Ikke to arter kan sameksistere hvis de konkurrerer på samme måte” Professor G.F. Gause, Moskva Universitet 1934 “The Essence of Strategy is choosing to perform activities differently than rivals do” Porter, 1996 Strategi handler om å overleve/vinne under konkurranse Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

18 Randi Lunnan Handelshøyskolen BI
Måter å se strategi på Strategi er ikke bare Utforming og iverksetting av Planer Må kunne manøvrere Finne eller skape og opprettholde en posisjon Ikke alle strategiprosesser følger det oppsatte mønster Hva ledere ser og gjør avhenger av deres perspektiv Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

19 Strategiske beslutninger
Lang horisont Konkurransefortrinn Bedriftens aktiviteter Johnson & Scholes (1997) Strategiske beslutninger omhandler hele bedriftens eksistens Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

20 Randi Lunnan Handelshøyskolen BI
Hva er strategi? Valg av unik posisjonering ut i fra: BEGRENSEDE RESSURSER Bygger på antagelse om: PROAKTIVITET Suksesskriterier: KONSISTENS OG KOORDINERING INTERNE OG EKSTERNE FORHOLD MULIGHETER FOR ENDRING Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

21 Randi Lunnan Handelshøyskolen BI
STRATEGIPROSESSEN VISJON/ IDE/ MÅL HOVEDSTRATEGI FORRETNINGSOMRÅDE STRATEGI Analyser HANDLINGSPLANER IVERKSETTELSE RESULTAT, MÅLING, TILBAKEMELDING Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

22 Randi Lunnan Handelshøyskolen BI
Forretningside Bedriftens kjennetegn: Hva skiller denne bedriften fra andre bedrifter Hvilke behov fyller bedriften? Hva tilbyr bedriften for å dekke behovene? Bedriftens målgruppe Bedriftens konkurransefortrinn Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

23 Randi Lunnan Handelshøyskolen BI
VISJON “Ønsket fremtidsbilde” Legitimerende funksjon Rammer og fokus Identifikasjon og motivasjon Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

24 Randi Lunnan Handelshøyskolen BI
ELEMENTER I STRATEGI VISJON/ FORRETNINGSIDE/ MÅL F.eks 3-5 år STRATEGI F.eks 1-3 år KONKRETE TILTAK F.eks 0-1 år OPPFØLGING Kontinuerlig Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

25 Randi Lunnan Handelshøyskolen BI
Strategiske Nivå KONSERN FORETAK FUNKSJONSOMRÅDE Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

26 Hvilke strategiske metoder skal vi lære?
EKSTERN ANALYSE Forelesning 2 og 7 POSISJONERING, Forelesning 8 RESSURSANALYSE Forelesning 3 ANALYSE AV VERDISKAPNING Forelesning 4,5,6 Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

27 Hvorfor skal vi lære om strategiske analyser?
Konsistent rammeverk for å analysere omgivelsesforhold og interne ressurser TREFFE BEDRE VALG Intern utvikling, ressursbruk HINDRE SUBOPTIMALISERING Ekstern kommunikasjon og signaleffekt LEGITIMERING OG STØTTE Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

28 Strategidefinisjoner
Strategi er en optimal kombinasjon av produkter, markeder, teknologi og kompetanse i et gitt konkurransefelt (Reve) Strategi er en bevisst søken etter en handlingsplan som vil utvikle bedriftens konkurransemessige fortrinn og forsterke disse (B. Henderson) Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

29 Randi Lunnan Handelshøyskolen BI
Strategidef.2 En strategi er et mønster eller en plan som integreres i en organisasjons overordnede mål, politikk og hendelsesforløp som en helhet. En velformulert strategi hjelper til med å rettlede og allokere en bedrifts ressurser i en unik posisjon, basert på bedriftens interne kompetanse, antatte endringer i omgivelsene og konkurrentenes bevegelser (Quinn) Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

30 Randi Lunnan Handelshøyskolen BI
Strategidef.3 Strategy is a pattern of resource allocation that enables firms to maintain or improve their performance (Barney) Competitive strategy is about being different. It means deliberately choosing a different set of activities to deliver a unique set of value (Porter) Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

31 Randi Lunnan Handelshøyskolen BI
Strategi definisjon Strategi er valg med den hensikt å utvikle og forsterke bedriftens konkurranse fortrinn Valg av mål og ressursallokering Analyser skal hjelpe oss å treffe riktige valg Valg blir fattet, implementert og evaluert i interne prosesser Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

32 Hva er vi opptatt av i strategi?
Den “unikheten” som gjør at kundene foretrekker vår bedrift, og hva bedriften kan gjøre for å opprettholde og utvikle videre denne “unikheten”. De farligste konkurrentene er de som er mest lik din egen bedrift (Bruce Henderson, Boston Consulting Group) Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

33 Hvem er analysene beregnet på?
Konkurranseutsatte bedrifter Bedrifter som ønsker å skape verdi for eierne (Effektivitet, lønnsomhet) Overleve Økonomisk verdi Stakeholder verdi Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

34 Hvem i en organisasjon driver med strategi?
, Alle i en bedrift er involvert i strategi, men toppledelse holdes ansvarlig ressurser, ideer, løsninger, implementering, problemer, eksterne kontakter, kultur Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

35 Randi Lunnan Handelshøyskolen BI
Strategi og andre fag Hvilken produkt - markedskombinasjon skal vi satse på? Hvordan kan vi få finansiert vår nye strategi? Hvordan vil råvaresituasjonen se ut neste år? Hvor høy er priselastisiteten på vårt nye produkt? Hvordan skal vi organisere vår satsning i Kina? Randi Lunnan Handelshøyskolen BI

36 Randi Lunnan Handelshøyskolen BI
OPPSUMMERING - HVA ER STRATEGI OG STRATEGISKE ANALYSER? HVORFOR STUDERE DETTE? Neste gang: Industri og Scenarioanalyse Randi Lunnan Handelshøyskolen BI


Laste ned ppt "STRATEGI 3 år SIVILØKONOM"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google