Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Randi Lunnan Handelshøyskolen BI STRATEGI 3 år SIVILØKONOM Randi Lunnan Førsteamaniensis Handelshøyskolen BI.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Randi Lunnan Handelshøyskolen BI STRATEGI 3 år SIVILØKONOM Randi Lunnan Førsteamaniensis Handelshøyskolen BI."— Utskrift av presentasjonen:

1 Randi Lunnan Handelshøyskolen BI STRATEGI 3 år SIVILØKONOM Randi Lunnan Førsteamaniensis Handelshøyskolen BI

2 Randi Lunnan Handelshøyskolen BI TEMA I DAG zStrategi sett ut i fra en ung siv.øks perspektiv zSTRATEGI 1: Forventninger/Innhold/ Administrasjon zIntroduksjon til strategi

3 Randi Lunnan Handelshøyskolen BI STRATEGISEKVENSEN siv.øk 3. år STRATEGI 1: FOKUS PÅ STRATEGISK ANALYSE Ansvarlig: Randi Lunnan STRATEGI 2: FOKUS PÅ STRATEGIPROSESSER Ansvarlig: Norman Sheehan STRATEGI 3: FOKUS PÅ KONSERNSTRATEGI Ansvarlig: Erik Jakobsen

4 Randi Lunnan Handelshøyskolen BI Hva er strategisk analyse? STRATEGISKE VALG Hva er kritiske faktorer i bedriften, i markedet, i omgivelsene

5 Randi Lunnan Handelshøyskolen BI Strategi 2 + 3 Strategi 2: Strategiske Prosesser: Implementering av strategi, innovasjonsprosesser, Læring Strategi 3: Konsernstrategi: Oppkjøp, Fusjoner,Synergi

6 Randi Lunnan Handelshøyskolen BI Evaluering zTotalt 4 vektall zEn karakter zStrategisk Analyse: Prosjektoppgave 20% zStrategiske Prosesser: Prosjektoppgave 20% zVår 2001: Skriftlig eksamen 60%.

7 Randi Lunnan Handelshøyskolen BI HVEM VIL DERE MØTE I KURSET OG HVORDAN NÅ OSS? zHovedansvarlig: Randi Lunnan zForelesningsansvarlige: Randi Lunnan, Øystein Fjeldstad zCaseansvarlige: Gisle Henden zAdministrasjon; Sylvia Lindkjølen zKONFERANSETID Gisle Henden: Tirsdager 12:00-14:00. zHjemmeside: http://www.bi.no/users/fgl97101/Strategi1.htm evt. Randi Lunnans hjemmeside

8 Randi Lunnan Handelshøyskolen BI HVA KREVES I KURSET? zPensum= Barney, kompendium og forelesningsnotater zValgfritt Case: Utleveres neste gang yInnlevering 25 oktober (Gisle Hendens kontor) zProsjektoppgave 20% zSkriftlig eksamen 4 timer (VÅR 2001)

9 Randi Lunnan Handelshøyskolen BI Prosjektoppgave Finn en artikkel (avis, magasin) datert fra i år (2000) om en norsk bedrift. For å gjøre denne oppgaven, gjør bruk av denne artikkelen, andre avisartikler, årsrapporter, hjemmeside og lignende. Gjør en ekstern og intern analyse av bedriften. (60%) På bakgrunn av disse analysene: Hvilke faktorer bør bedriften være særlig oppmerksom på ved utarbeidelse av strategi? (30%) Hvilke strategivalg kan være naturlig for denne bedriften? (10%) Prosjektoppgaven skal ikke overskride 8 sider. Artikkelen legges ved som vedlegg (kommer i tillegg til de 8 sidene)

10 Randi Lunnan Handelshøyskolen BI Prosjektoppgave zInnlevering 24 november zDISPOSISJON yInnledning /Definisjon av problemstilling og løsningsmåte - kort yAnalyse - hoveddel yKonklusjon/Oppsummering/Anbefaling

11 Randi Lunnan Handelshøyskolen BI Innledning/Problemstilling zInnledning: Kan gjerne si litt om bedriften og bedriftens situasjon zProblemstilling: Hvilket spørsmål ønsker dere gjennom denne besvarelsen å drøfte ybegrens, begrens, begrens zProblemstilling skal være klart forståelig, rimelig og relevant

12 Randi Lunnan Handelshøyskolen BI Analyse zValg av analyseverktøy yskal begrunnes zModellen skal ikke gjengis (Alle har boka) zKvaliteten på besvarelsen ligger i anvendelsen zTa med det viktigste, kan godt bruke tabeller, figurer, men med forklaring. zDrøfting betyr diskusjon, for/imot

13 Randi Lunnan Handelshøyskolen BI Konklusjon/ Anbefaling zAlle analyser skal munne ut i en oppsummering - hva har vår analyse bidratt med? zDersom det spørres etter strategivalg - begrunn valget. Ofte fordel å drøfte disse valgene godt.

14 Randi Lunnan Handelshøyskolen BI Vanlige problemer i oppgaver zProblemdefinisjon/Hva er en problemstilling? zEnhetlig struktur /Følg problemstillingen gjennom oppgaven zTeori: yBare relevant teori. Begrunn zArgumentasjon yLes informasjon - bruk av relevant info yForklar, forklar, forklar. Ikke server halvsannheter yVær forsiktig med å trekke skråsikre konklusjoner zSpråk z8 sider = 8 sider

15 Randi Lunnan Handelshøyskolen BI Konkurranseevne “If a man…make a better mouse-trap than his neighbor, tho`he builds his house in the woods, the world will make a beaten path to his door”Emerson 1800-tallet (Ghemawat, 1991) Strategi handler om å utvikle konkurransedyktige produkter eller konsepter

16 Randi Lunnan Handelshøyskolen BI Varige konkurransefortrinn z“Et unikt produkt er ikke nok til å få varige konkurransefortrinn. Fortrinn må organiseres, skjermes og posisjoneres” Porter (1996) Varige konkurransefortrinn er et resultat av konsistente valg over tid. Dette er kjernen i strategi.

17 Randi Lunnan Handelshøyskolen BI Konkurranse zGause`s Principle of Competitive Exclusion: “Ikke to arter kan sameksistere hvis de konkurrerer på samme måte” Professor G.F. Gause, Moskva Universitet 1934 z“The Essence of Strategy is choosing to perform activities differently than rivals do” Porter, 1996 Strategi handler om å overleve/vinne under konkurranse

18 Randi Lunnan Handelshøyskolen BI Måter å se strategi på Strategi er ikke bare Utforming og iverksetting av Planer Må kunne manøvrere Finne eller skape og opprettholde en posisjon Ikke alle strategiprosesser følger det oppsatte mønster Hva ledere ser og gjør avhenger av deres perspektiv

19 Randi Lunnan Handelshøyskolen BI Strategiske beslutninger zStrategiske beslutninger: yLang horisont yKonkurransefortrinn yBedriftens aktiviteter Johnson & Scholes (1997) Strategiske beslutninger omhandler hele bedriftens eksistens

20 Randi Lunnan Handelshøyskolen BI Hva er strategi? zValg av unik posisjonering ut i fra: yBEGRENSEDE RESSURSER zBygger på antagelse om: yPROAKTIVITET zSuksesskriterier: yKONSISTENS OG KOORDINERING INTERNE OG EKSTERNE FORHOLD yMULIGHETER FOR ENDRING

21 Randi Lunnan Handelshøyskolen BI STRATEGIPROSESSEN VISJON/ IDE/ MÅL HOVEDSTRATEGI FORRETNINGSOMRÅDE STRATEGI HANDLINGSPLANER IVERKSETTELSE RESULTAT, MÅLING, TILBAKEMELDING Analyser

22 Randi Lunnan Handelshøyskolen BI Forretningside zBedriftens kjennetegn: Hva skiller denne bedriften fra andre bedrifter zHvilke behov fyller bedriften? zHva tilbyr bedriften for å dekke behovene? zBedriftens målgruppe zBedriftens konkurransefortrinn

23 Randi Lunnan Handelshøyskolen BI VISJON z“Ønsket fremtidsbilde” zLegitimerende funksjon zRammer og fokus zIdentifikasjon og motivasjon

24 Randi Lunnan Handelshøyskolen BI ELEMENTER I STRATEGI VISJON/ FORRETNINGSIDE/ MÅL STRATEGI KONKRETE TILTAK OPPFØLGING F.eks 3-5 år F.eks 1-3 år F.eks 0-1 år Kontinuerlig

25 Randi Lunnan Handelshøyskolen BI Strategiske Nivå KONSERN FORETAK FUNKSJONSOMRÅDE

26 Randi Lunnan Handelshøyskolen BI Hvilke strategiske metoder skal vi lære? EKSTERN ANALYSE Forelesning 2 og 7 ANALYSE AV VERDISKAPNING Forelesning 4,5,6 RESSURSANALYSE Forelesning 3 POSISJONERING, Forelesning 8

27 Randi Lunnan Handelshøyskolen BI Hvorfor skal vi lære om strategiske analyser? zKonsistent rammeverk for å analysere omgivelsesforhold og interne ressurser yTREFFE BEDRE VALG zIntern utvikling, ressursbruk yHINDRE SUBOPTIMALISERING zEkstern kommunikasjon og signaleffekt yLEGITIMERING OG STØTTE

28 Randi Lunnan Handelshøyskolen BI Strategidefinisjoner zStrategi er en optimal kombinasjon av produkter, markeder, teknologi og kompetanse i et gitt konkurransefelt (Reve) zStrategi er en bevisst søken etter en handlingsplan som vil utvikle bedriftens konkurransemessige fortrinn og forsterke disse (B. Henderson)

29 Randi Lunnan Handelshøyskolen BI Strategidef.2 zEn strategi er et mønster eller en plan som integreres i en organisasjons overordnede mål, politikk og hendelsesforløp som en helhet. En velformulert strategi hjelper til med å rettlede og allokere en bedrifts ressurser i en unik posisjon, basert på bedriftens interne kompetanse, antatte endringer i omgivelsene og konkurrentenes bevegelser (Quinn)

30 Randi Lunnan Handelshøyskolen BI Strategidef.3 zStrategy is a pattern of resource allocation that enables firms to maintain or improve their performance (Barney) zCompetitive strategy is about being different. It means deliberately choosing a different set of activities to deliver a unique set of value (Porter )

31 Randi Lunnan Handelshøyskolen BI Strategi definisjon Strategi er valg med den hensikt å utvikle og forsterke bedriftens konkurranse fortrinn yValg av mål og ressursallokering yAnalyser skal hjelpe oss å treffe riktige valg yValg blir fattet, implementert og evaluert i interne prosesser

32 Randi Lunnan Handelshøyskolen BI Hva er vi opptatt av i strategi? Den “unikheten” som gjør at kundene foretrekker vår bedrift, og hva bedriften kan gjøre for å opprettholde og utvikle videre denne “unikheten”. De farligste konkurrentene er de som er mest lik din egen bedrift (Bruce Henderson, Boston Consulting Group)

33 Randi Lunnan Handelshøyskolen BI Hvem er analysene beregnet på? zKonkurranseutsatte bedrifter zBedrifter som ønsker å skape verdi for eierne (Effektivitet, lønnsomhet) yOverleve yØkonomisk verdi yStakeholder verdi

34 Randi Lunnan Handelshøyskolen BI Hvem i en organisasjon driver med strategi? Alle i en bedrift er involvert i strategi, men toppledelse holdes ansvarlig, ressurser, ideer, løsninger, implementering, problemer, eksterne kontakter, kultur

35 Randi Lunnan Handelshøyskolen BI Strategi og andre fag Hvilken produkt - markedskombinasjon skal vi satse på? Hvordan kan vi få finansiert vår nye strategi? Hvordan vil råvaresituasjonen se ut neste år? Hvor høy er priselastisiteten på vårt nye produkt? Hvordan skal vi organisere vår satsning i Kina?

36 Randi Lunnan Handelshøyskolen BI OPPSUMMERING - HVA ER STRATEGI OG STRATEGISKE ANALYSER? HVORFOR STUDERE DETTE? Neste gang: Industri og Scenarioanalyse


Laste ned ppt "Randi Lunnan Handelshøyskolen BI STRATEGI 3 år SIVILØKONOM Randi Lunnan Førsteamaniensis Handelshøyskolen BI."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google