Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Den økonomiske utviklingens geografi SGO1001 forelesning 3. oktober Sylvi Endresen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Den økonomiske utviklingens geografi SGO1001 forelesning 3. oktober Sylvi Endresen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Den økonomiske utviklingens geografi SGO1001 forelesning 3. oktober Sylvi Endresen

2 Hovedpunkter: Verden er preget av stor økonomisk ulikhet mellom regionene Veksten i en region kan være selvforsterkende i perioder – det kan også nedgangen være Ekstern påvirkning øker – Regioner blir mer og mer åpne og dermed mer sårbare

3 Globalt nivå: Ulikheten øker 1970: De ti fattigste landenes BNP/cap var 1/50 av de ti rikeste landenes (gjennomsnitt) 2000: De ti fattigste landenes BNP/cap er nå 1/200 av de ti rikeste landenes (gjennomsnitt)

4 Ulikhet - indikatorer Inntekt Kjøpekraft Konsum Produktivitet Infrastruktur Andre levekårsindikatorer eks. –Helse (levealder, dødelighet, tilgang til tjenester) –Boligkvalitet –Tilgang til og kvaliteten av sosiale velferdstjenester

5 Ulikhet i tilgangen til ressurser Energi Dyrkbar jord Industrielle ressurser –Råmaterialer –Teknologi –Politisk stabilitet

6 Hvordan måle ulikhet? Human development index Forventet levealder Utdanning Inntekt Gender empowerment index Kvinners inntekt Kvinners yrkesdeltakelse i bestemte yrker Kvinnelige politikere

7 Regional økonomisk utvikling Prosess: Endringer i den økonomiske strukturen Endring i økonomiens organisering Teknologiendringer Eks. Fra jordbruk til industri Fra sosialisme til kapitalisme Fra lav- til høyteknologi

8 Økonomisk struktur - næringene Primær Sekundær Tertiær Kvartær Variasjon i økonomisk struktur reflekterer geografisk arbeidsdeling, lokal økonomisk spesialisering

9 Forsterker/minsker ulikhet? Internasjonal handel Utviklingshjelp Gjeld

10 Uland: Sats på handel med primærprodukter – eller? ”No matter how efficient primary producers may become, or how affluent their customers, the balance of trade will be tilted against them. Quite simply, they must run in order to stand still.”

11 Utviklingsteorier Rostow Frank Moderniseringsteori Avhengighetsteori

12 Teorier om regional utvikling: begreper ”Geographical path dependence” Initial advantage External economies Localisation economies Betydningen av tidligere erfaringer Initialfordel Fordelaktige, eksisterende produksjonsforhold Fordeler av bestemt lokalisering

13 Teorier om regional utvikling: begreper Agglomeration effect Backward linkages Forward linkages Ancillary industries Agglomerasjonseffekt Tilbakekoblinger Foroverkoblinger Relaterte industrier

14 Gunnar Myrdal ”Cumulative causation” Spread effects (”tricle-down”) Backwash effects

15 Teorier om regional utvikling: begreper Agglomeration diseconomies Deindustrialisation Creative destruction ”Window of locational opportunity” Negative effekter av agglomerasjon Deindustrialisering Kreativ ødeleggelse Nye muligheter for steder

16 Foreign direct investments Transnational corporations / conglomerates Strategic alliances Utenlandske direkteinvesteringer Flernasjonale selskaper / konglomerater Strategiske allianser

17 Fordisme Neo-fordisme Fleksible produksjonssystemer Just-in-time produksjon

18 FNS: viktig for regional endring Flernasjonale selskaper restrukturerer økonomiske aktiviteter og fordeler dem mellom –Ulike land –Ulike regioner –Ulike steder

19 Eksportproduksjonssoner Cayman Islands: eksempel på globalt finanssenter


Laste ned ppt "Den økonomiske utviklingens geografi SGO1001 forelesning 3. oktober Sylvi Endresen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google