Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan skape en Lærende IT-organisasjon - Bakgrunnsteori og begrepsavklaring Maria Rekdal Camilla Fledsberg Christian Waale Hansen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan skape en Lærende IT-organisasjon - Bakgrunnsteori og begrepsavklaring Maria Rekdal Camilla Fledsberg Christian Waale Hansen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan skape en Lærende IT-organisasjon - Bakgrunnsteori og begrepsavklaring Maria Rekdal Camilla Fledsberg Christian Waale Hansen

2 Hvordan skape en Lærende IT-organisasjon - Bakgrunnsteori og begrepsavklaring Bakgrunn: Økende interesse for innføring av kunnskapssystemer i IT-bransjen Blandede erfaringer der resultatet ikke har blitt som forventet Hvordan skal man få dette til? Hva må man fokusere på?

3 Hvordan skape en Lærende IT-organisasjon - Bakgrunnsteori og begrepsavklaring ”Prosjektet skal klargjøre nødvendig begrepsapparat og teori innen organisasjonsteori og hvordan dette kan kombineres med det som finnes av teori og erfaringer på området "lærende organisasjoner" - spesielt innenfor programvareutvikling.” Problemstilling:

4 Hvordan skape en Lærende IT-organisasjon - Bakgrunnsteori og begrepsavklaring ”…an organization skilled at creating, acquiring, and transferring knowledge, and at modifying its behavior to reflect new knowledge and insights” [Garvin, 1993]. “ organizations where people continually expand their capacity to create the results they truly desire, where new and expansive patterns of thinking are nurtured, where collective aspiration is set free, and where people are continually learning how to learn together.” [Senge, 1990] En Lærende Organisasjon:

5 Hvordan skape en Lærende IT-organisasjon - Bakgrunnsteori og begrepsavklaring Bakgrunnsteori: Mintzberg (Organisasjonsteori) Schein (Kultur) Nonaka (Kunnskap/kunnskapsoverføring) Argyris og Schön (Læring)

6 Hvordan skape en Lærende IT-organisasjon - Bakgrunnsteori og begrepsavklaring Trekk ved en Lærende Organisasjon: Individuell og kollektiv læring Læring fra organisasjonens omgivelser Forbedring av eksisterende kunnskap Skaping av ny kunnskap Overføring og tilgjengeliggjøring av kunnskap Å omforme organisasjonens kunnskap til konkurransefortrinn Tilpasningsdyktighet i forhold til sine omgivelser

7 Hvordan skape en Lærende IT-organisasjon - Bakgrunnsteori og begrepsavklaring Trekk ved en Lærende IT-organisasjon: Omgivelser Struktur Kultur Kunnskap Læring

8 Hvordan skape en Lærende IT-organisasjon - Bakgrunnsteori og begrepsavklaring Omgivelser Som for IT-organisasjoner Benyttes for å raskt tilpasse seg endringer Fremmer gode kundeforhold Skaper nye forretningsområder Trekk ved en Lærende IT-organisasjon:

9 Hvordan skape en Lærende IT-organisasjon - Bakgrunnsteori og begrepsavklaring Hvordan skape en Lærende IT-organisasjon - Bakgrunnsteori og begrepsavklaring Struktur Åpen kommunikasjon Hindrer språklige barrierer Kunnskapsdeling Dynamiske egenskaper Innovasjon Trekk ved en Lærende IT-organisasjon:

10 Hvordan skape en Lærende IT-organisasjon - Bakgrunnsteori og begrepsavklaring Kultur Trekk ved en Lærende IT-organisasjon: Læring Likeverd Kommunikasjon og samarbeid Omsorg Felles visjon og identitet Ekstern og fremtidsrettet orientering Fremming av praksisfellesskap

11 Hvordan skape en Lærende IT-organisasjon - Bakgrunnsteori og begrepsavklaring Hvordan skape en Lærende IT-organisasjon - Bakgrunnsteori og begrepsavklaring Kunnskap Trekk ved en Lærende IT-organisasjon: Utnytte kunnskap bedre Fremmer kunnskapsdeling Fremmer innovasjon Skaper verdier

12 Hvordan skape en Lærende IT-organisasjon - Bakgrunnsteori og begrepsavklaring Hvordan skape en Lærende IT-organisasjon - Bakgrunnsteori og begrepsavklaring Læring Trekk ved en Lærende IT-organisasjon: Fremme dobbeltløkke læring Fremme bevissthet om læring – Deuterolæring Å forbedre eksisterende kunnskap og skape ny kunnskap Læring fra erfaring og fra omgivelser Avlæring! Belønning for gode prestasjoner, både individuelt og kollektivt

13 Hvordan skape en Lærende IT-organisasjon - Bakgrunnsteori og begrepsavklaring Legge til rette for fremtidens konkurransefortrinn – kunnskap Fremme individuell og kollektiv læring – forbedret kunnskap Skape en organisasjonskultur gjennom deltagelse Finnes ingen oppskrift Vi tror IT-organisasjoner som raskest mestrer endringen mot en Lærende IT-organisasjon vil ha de beste forutsetninger for å lykkes! Konklusjon:


Laste ned ppt "Hvordan skape en Lærende IT-organisasjon - Bakgrunnsteori og begrepsavklaring Maria Rekdal Camilla Fledsberg Christian Waale Hansen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google