Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Randi Lunnan Handelshøyskolen-BI INTERN ANALYSE VERDIKJEDEANALYSE.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Randi Lunnan Handelshøyskolen-BI INTERN ANALYSE VERDIKJEDEANALYSE."— Utskrift av presentasjonen:

1 Randi Lunnan Handelshøyskolen-BI INTERN ANALYSE VERDIKJEDEANALYSE

2 Randi Lunnan Handelshøyskolen- BI Dagens program zHva er verdiskapning? zHva er en verdikjede? zHvor i bedriften oppstår kostnader og verdi? Hva er drivere? zGjest: Gisle Bjørnstad, Jordan

3 Randi Lunnan Handelshøyskolen- BI Elementer i strategisk analyse Ressurser (kompetanser) Bransje (konkurransekrefter) Aktiviteter (verdiskapning)

4 Randi Lunnan Handelshøyskolen- BI S W O T INTERN ANALYSE VRIO VERDI- KONFIGURASJON Strategiske ressurser Sentrale aktiviteter - Hvor/hvordan skapes verdi Hva er sentrale drivere? KJERNEKOMPETANSE

5 Randi Lunnan Handelshøyskolen- BI Tre måter å skape verdi på zVerdikjede: Lage produkter yKjedet teknologi zVerdiverksted: Løse problemer yIntensiv teknologi zVerdinettverk: Koble kunder yFormidlingsteknologi

6 Randi Lunnan Handelshøyskolen- BI Verdikjede STØTTE AKTIVITETER PRIMÆR AKTIVITETER

7 Randi Lunnan Handelshøyskolen- BI Identifisering av aktiviteter zHva er en aktivitet? ySet of production functions (Porter, 1985) z I verdikjeden grupperes sammen aktiviteter som er teknologisk/strategisk like zType og antall aktiviteter varierer mellom bedrifter

8 Randi Lunnan Handelshøyskolen- BI Primæraktiviteter zInngående logistikk zOperasjon zUtgående logistikk zMarkedsføring og salg zService

9 Randi Lunnan Handelshøyskolen- BI Sekundæraktiviteter zLedelse, organisasjon og styring zMenneskelig ressursutvikling zTeknologiutvikling zInnkjøp

10 Randi Lunnan Handelshøyskolen- BI Analyse av de enkelte aktiviteter zFordeling av verdi/kostnader zHva påvirker disse kostnadene/verdiene?/ Hva er en driver? yStructural factors that influence cost/value (Porter, 1985) zHvor godt gjør vi denne aktiviteten sammenlignet med andre - Benchmarking y- Er Benchmarking alltid fornuftig?

11 Randi Lunnan Handelshøyskolen- BI Kostnads- unikhets drivere zStordriftsfordeler zSynergi zLæring zKapasitetsutnyttelse zTiming zLokalisering zLedelse og institusjonelle faktorer zPolicy valg zKoblinger

12 Randi Lunnan Handelshøyskolen- BI Analyse av sammenhengen mellom aktiviteter zKonsistens zGjensidig støttende/ Optimering z-----> Optimum for hver aktivitet trenger ikke være optimum for bedriften

13 Randi Lunnan Handelshøyskolen- BI Grensesnittet mellom egne aktiviteter og andre aktørers aktiviteter zVertikale koblinger yMot leverandører/distributører zHorisontale koblinger yMot konkurrenter/andre bedrifter yEn verdikjedeanalyse må også inkludere hele verdiskapningsprosessen

14 Randi Lunnan Handelshøyskolen- BI Hva gjør bedriften spesielt bra? zHenger tett sammen med ressurser og hvordan disse er organisert i og mellom aktivitetene zOfte sammenheng mellom aktiviteter som er spesielt verdsatte av kunden og et sett av kompetanse/kultur/rutiner/relasjoner som er strategiske (VRIO) zKjernekompetanse: Kollektiv læring i organisasjonen… Denne er ofte integrert i sentrale verdiaktiviteter

15 Randi Lunnan Handelshøyskolen- BI Input til strategivalg zHvilke aktiviteter gjør bedriften spesielt bra? Hvorfor? zHvilke aktiviteter kan overtas av andre? zHvor i verdikjeden kan vi sette inn tiltak for å ysenke kostnader/øke verdi yforbedre interne koblinger yforbedre koblinger til eksterne aktører y---> Hvordan kan vi gjøre dette?

16 Randi Lunnan Handelshøyskolen- BI Oppsummering zVerdikjeden er hensiktsmessig når bedriften er en produksjonsbedrift zSkal gi oversikt over aktiviteter og prosesser mellom disse i bedriften og mot eksterne aktører zSkal gi rom for å diskutere alternative handlinger i forhold til ulike strategivalg zAnalyse av enkeltaktiviteter, kobling mellom aktiviteter, kobling mellom kjeder


Laste ned ppt "Randi Lunnan Handelshøyskolen-BI INTERN ANALYSE VERDIKJEDEANALYSE."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google