Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sesjon 2: Strategi og innovasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sesjon 2: Strategi og innovasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sesjon 2: Strategi og innovasjon
Knut Haanæs, Ph.D Førsteamanuensis Handelshøyskolen BI Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

2 Eksempler Innovasjon, Hva er på innovasjons- konkurranse innovasjon?
bedrifter Innovasjon, konkurranse og ressurser Hva er innovasjon? Gjesteforeleser: Katharina R. Asting, Direktør, Statens Veiledningskontor for Oppfinnere Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

3 Generell oppfatning om innovasjon
Innovasjon er nødvendig for alle bedrifter Innovasjon er knyttet til risiko mht. tid og sted Større bedrifter blir mindre innovative og har mindre evne til forandring Noen strukturer kan bedre takle treghet og øke innovasjonstakten Forskjellige typer innovasjon krever forskjellige kompetanser og innbærer ulike typer risiko Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

4 Hva er innovasjon? Nyskaping og kommersialisering, f.eks.
Nye kombinasjoner av eksisterende ressurser Nye ressurser brukt til å løse eksisterende problemer Nye prosesser i produksjon eller tjenester Nye organisasjonsformer som øker verdi eller reduserer kostnader Etablerte produkter og tjenester til nye kundegrupper eller markeder Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

5 Innovasjoner i forskjellige faser
OMSETNING (4) Operasjonsfasen (5) Nedgangsfase (3) Kommersiell fase (1) Idefase (2) Entreprenørfasen TID Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

6 Hva er kompetanse? Kunnskap Kompetanse (“Å kunne noe som kan brukes
til noe”) Ferdigheter Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

7 Immaterielle ressurser
Typer ressurser ALLOKERES: TRADISJONELL KAPITAL MOBILISERES: INTELLEKTUELL KAPITAL RESSURSER Materielle ressurser Immaterielle ressurser Relasjons-baserte Løwendahl (1993); Haanes and Lowendahl (1997) Kompetanse-baserte Kunnskap Databaser Renommé Renommé Ferdigheter Rutiner Lojalitet Lojalitet Evner Kultur Relasjoner Relasjoner STRUKTURELL KAPITAL: Kontrollert av organisasjonen HUMAN KAPITAL: Kontrollert av individer Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

8 Karakteristika ved innovasjon
Det finnes uendelig mange muligheter Knapphet i vår evne til å se disse Innovasjon drives av mulighet for gevinst / verdi Grunnleggende innovasjon kan skape nye bransjer Vellykket innovasjon vil kopieres og forbedres Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

9 Kommersielle utfordringer - innovasjon
Balansere utforskning og utnyttelse Trekke ut verdien som skapes Satse på prosjekter som passer kompetansene Se innovasjonsprosjekter som portefølje Tenke tidslinjer Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

10 Prosjekt mix Forbedre Plattform Gjennombrudd Handelshøyskolen BI
Kilde: Clark og Wheelwright (1993) Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

11 Utforskning vs. utnyttelse - en tradeoff
Økt innovasjon UTFORSKNINGS- FOKUS UTVIKLINGS- FOKUS “Best practice” kurve UTNYTTELSES- FOKUS Økt effektivitet Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

12 Problemer med utforskning
Tid - Tar tid å evaluere nye ideer, og det tar tid å bygge nye kompetanser. Sted - Ofte kommer avkastningen “et annet sted”. Optimalt utforskningsnivå avhenger av tidshorisont. Desto lengre tidshorisont, desto mer rasjonelt å lete. Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

13 Problemer med utnyttelse
Forsterkning - Fristende å holde ved eksisterende løsninger. Overse nyheter og forbedringer. Tid - Over tid vil alle løsninger foreldes. Ved ekstremt raske/trege endringer kan det være best å ikke forandre seg. Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

14 Innovasjon krever: Tid Villighet til å ta risiko Langt tidsperspektiv
Utholdenhet Villighet til å ta risiko Tekniske risiko Kompetanse risiko (passer ikke inn) Markeds risiko (verdi trukket ut av andre) Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

15 Når bør bedrifter satse på innovasjon?
Har lang tidshorisont Får rask tilbakemelding fra utforskningsaktivitetene Løper lav risiko ved utforskning Høy sannsynlighet for krise hvis ikke utforskning Har rette kompetanser til å trekke ut verdi Har et rikt utforskningsmiljø (bransje, sted, etc.) Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

16 Noen forskningsfunn Det finnes forskjellige former for innovasjon
Krever forskjellige immaterielle ressurser Oppkjøp og sammenslåinger hemmer intern innovasjon Innovasjon er ofte stegvis med kunder og leverandører U-form i forhold mellom frie og knappe ressurser To typer “feller”: Utforskning og utnyttelse Innovatøren får ofte ikke ut verdien som skapes (Xerox). Revolusjonerende innovatøren ofte outsider uten etablert kompetanse. Innovatører møter ofte motstand fra “innsidere” Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

17 Noen generelle observasjoner
De fleste nye ideer er dårlige ideer; i økende grad over tid Gode og sprø ideer er vanskelige å skille på kort sikt Tålmodighet rundt nye ideer kritisk Often for lite tålmodighet Gir opp nye ideer for raskt Fokuserer på områder hvor vi allerede har kompetanse Genialitet og galskap er ofte relatert Kunnskap kan lett skyve ut kreativitet (som i gjennomsnitt er en god idé) March (1994) Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

18 Verdiskaping og innovasjon
Produkt og prosessutvikling Effektivitet / flyt / timing / skala / integrasjon Nye former for differensiering / in og outsourcing Kjede Nye kompetanser og problemstillinger Nye samarbeidssystemer / nye prosesser Nye metoder / analyser / kommunikasjonsformer Verksted Nye vertikale og horisontale samspillere Nye “klubber” Medlemmer / infrastruktur / tjenester Nye standarder Nettverk Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

19 Eksempler Innovasjon, Hva er på innovasjons- konkurranse innovasjon?
bedrifter Innovasjon, konkurranse og ressurser Hva er innovasjon? Gjesteforeleser: Katharina Ringen Asting, SvO Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

20 Eksempler Innovasjon, Hva er på innovasjons- konkurranse innovasjon?
bedrifter Innovasjon, konkurranse og ressurser Hva er innovasjon? Gjesteforeleser: Katharina Ringen Asting, SvO Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

21 Innovasjonsprosessen
Prosessinnovasjon Høy Produktinnovasjon Viktighet av type innovasjon Lav Ny bransje Etablert bransje Hayes and Wheelwright (1979) Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

22 Former for konkurranse
Dell Panasonic Cotts Cola Norsk Hydro Schumpeter innovasjon Coca-Cola Unilever Rimi/Rema ABB IBM Høy Operatør Dynal Xerox (desktop) Autodisplay Apple Konkurranse intensitet Kontraktør “Economic spillovers” Diffusjon av nye ideer Kreatør “Economic spillovers” Diffusion av nye ideer Lav Tid Bransjens utvikling over tid Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

23 Kompetanse og innovasjon
Relasjoner Innovasjon Produksjon og vareflyt OPERATØREN Forbredret effektivitet “Just-in-time” Se og utnytte kommersielle muligheter Kontaktflate og tillit Nye markeder KONTRAKTØREN Nettverk til kunnskap og avanserte probl. Problem- løsningsevner Nye produkter KREATØREN Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

24 Konkurranse Kompetanse Relasjoner Operatøren Kontraktøren Kreatøren
* “Just-in-time” relasjoner * Lave transaksjonskostnader * Forhandlingsstyrke * Merke-identitet * Bredde i markeder Operatøren (Konkurrerer på effektivitet) * Effektiv produksjon * Service ledelse * Kvalitetsledelse * Kontroll vareflyt og tid * Forhandling * Forståelse av markeder, aktører og ressurser * Evner til å se kommersielle muligheter * Organisere interne og eksterne kontrakter * Midlertidige relasjoner / mange latente realsjoner * (“Contactability”) Bred kontaktflate * (“Contractability”) Rennome som inngir tillit Kontraktøren (Utvikler markeder) Kreatøren (Utvikler ny teknologi) * Kompetanse i grunnteknologi * Forstår teknologiske muligheter * Evne til å lære * Evne til å eksperimentere * Problemløsningsevner * Nettverk som gir tilgang på relevant teknisk kunnskap avanserte problemer Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

25 Eksempel: Legemidler Generiske Konkurranse intensitet Pharma Biotech
Schumpeter innovasjon Glaxo Merck Novartis Pfizer Roche Ivax Høy Amgen Chiron Dynal Genetech Biogen Generiske Konkurranse intensitet Pharma “Economic spillovers” Diffusjon av nye ideer Biotech “Economic spillovers” Diffusjon av nye ideer Lav Tid Bransjens utvikling over tid Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

26 Fordeler - Kreatør Ledelse innen produkt/prosess teknologi
Læring og erfaring Forskning og patenter Standarder Tilgang på knappe ressurser Naturressurser Beliggenhet Produksjonskapasitet Mennesker og kompetanse Begge opp byttekostander Spesialiserte ressurser Kjøpsvaner Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

27 Fordeler - Kontraktør “Free-rider” Kreatør treg mht. kommersialisering
Rekruttere medarbeidere Lære av og utnytte kreatørens feil Billigere å kopiere enn å innovere Kreatør treg mht. kommersialisering Konkurrere direkte på pris Kan velge nye og bedre teknologier Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

28 Fordeler - Operatør Teknologi og bransje klart definert
Kan spesialisere på effektivitet Ressurser tilgjengelige i markedet Kan velge beste teknologi Kompetanse finnes i markedet Finnes standarder og dominerende design Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

29 Eksempel: Legemidler Generiske Konkurranse intensitet Pharma Biotech
Schumpeter innovasjon Glaxo Merck Novartis Pfizer Roche Ivax Høy Amgen Chiron Dynal Genetech Biogen Generiske Konkurranse intensitet Pharma “Economic spillovers” Diffusjon av nye ideer Biotech “Economic spillovers” Diffusjon av nye ideer Lav Tid Bransjens utvikling over tid Kilde: Haanes og Fjeldstad Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

30 Dynal som eksempel Bioteknologi joint venture
Etablert i 1986 av Dyno og AL Basert på J. Ugelstads patent på “Monosized magnetic bead” (Dynabeads®) Innovasjonsdrevet vekst Ledende innen biomagnetisk separasjon Rask vekst både i omsetning, geografisk og i form av produkter Handelshøyskolen BI Knut Haanæs


Laste ned ppt "Sesjon 2: Strategi og innovasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google