Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Handelshøyskolen BIKnut Haanæs Sesjon 2: Strategi og innovasjon Knut Haanæs, Ph.D Førsteamanuensis Handelshøyskolen BI.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Handelshøyskolen BIKnut Haanæs Sesjon 2: Strategi og innovasjon Knut Haanæs, Ph.D Førsteamanuensis Handelshøyskolen BI."— Utskrift av presentasjonen:

1 Handelshøyskolen BIKnut Haanæs Sesjon 2: Strategi og innovasjon Knut Haanæs, Ph.D Førsteamanuensis Handelshøyskolen BI

2 Knut Haanæs Hva er innovasjon? Eksempler på innovasjons- bedrifter Innovasjon, konkurranse og ressurser Gjesteforeleser: Katharina R. Asting, Direktør, Statens Veiledningskontor for Oppfinnere

3 Handelshøyskolen BIKnut Haanæs Generell oppfatning om innovasjon Innovasjon er nødvendig for alle bedrifter Innovasjon er knyttet til risiko mht. tid og sted Større bedrifter blir mindre innovative og har mindre evne til forandring Noen strukturer kan bedre takle treghet og øke innovasjonstakten Forskjellige typer innovasjon krever forskjellige kompetanser og innbærer ulike typer risiko

4 Handelshøyskolen BIKnut Haanæs Hva er innovasjon? Nyskaping og kommersialisering, f.eks. –Nye kombinasjoner av eksisterende ressurser –Nye ressurser brukt til å løse eksisterende problemer –Nye prosesser i produksjon eller tjenester –Nye organisasjonsformer som øker verdi eller reduserer kostnader –Etablerte produkter og tjenester til nye kundegrupper eller markeder

5 Handelshøyskolen BIKnut Haanæs OMSETNING TID (4) Operasjonsfasen (2) Entreprenørfasen (3) Kommersiell fase (1) Idefase Innovasjoner i forskjellige faser (5) Nedgangsfase

6 Handelshøyskolen BIKnut Haanæs Hva er kompetanse? Kunnskap Ferdigheter Kompetanse (“Å kunne noe som kan brukes til noe”)

7 Handelshøyskolen BIKnut Haanæs Typer ressurser RESSURSER Immaterielle ressurser Materielle ressurser Kompetanse-baserte Relasjons-baserte STRUKTURELL KAPITAL: Kontrollert av organisasjonen HUMAN KAPITAL: Kontrollert av individer Renommé Lojalitet Relasjoner Renommé Lojalitet Relasjoner Kunnskap Ferdigheter Evner Databaser Rutiner Kultur Løwendahl (1993); Haanes and Lowendahl (1997) MOBILISERES: INTELLEKTUELL KAPITAL ALLOKERES: TRADISJONELL KAPITAL

8 Handelshøyskolen BIKnut Haanæs Karakteristika ved innovasjon Det finnes uendelig mange muligheter Knapphet i vår evne til å se disse Innovasjon drives av mulighet for gevinst / verdi Grunnleggende innovasjon kan skape nye bransjer Vellykket innovasjon vil kopieres og forbedres

9 Handelshøyskolen BIKnut Haanæs Kommersielle utfordringer - innovasjon Balansere utforskning og utnyttelse Trekke ut verdien som skapes Satse på prosjekter som passer kompetansene Se innovasjonsprosjekter som portefølje Tenke tidslinjer

10 Handelshøyskolen BIKnut Haanæs Forbedre Plattform Gjennombrudd Kilde: Clark og Wheelwright (1993) Prosjekt mix

11 Handelshøyskolen BIKnut Haanæs Utforskning vs. utnyttelse - en tradeoff Økt innovasjon Økt effektivitet UTFORSKNINGS- FOKUS UTNYTTELSES- FOKUS UTVIKLINGS- FOKUS “Best practice” kurve

12 Handelshøyskolen BIKnut Haanæs Problemer med utforskning Tid - Tar tid å evaluere nye ideer, og det tar tid å bygge nye kompetanser. Sted - Ofte kommer avkastningen “et annet sted”. Optimalt utforskningsnivå avhenger av tidshorisont. Desto lengre tidshorisont, desto mer rasjonelt å lete.

13 Handelshøyskolen BIKnut Haanæs Problemer med utnyttelse Forsterkning - Fristende å holde ved eksisterende løsninger. Overse nyheter og forbedringer. Tid - Over tid vil alle løsninger foreldes. Ved ekstremt raske/trege endringer kan det være best å ikke forandre seg.

14 Handelshøyskolen BIKnut Haanæs Innovasjon krever: Tid –Langt tidsperspektiv –Utholdenhet Villighet til å ta risiko –Tekniske risiko –Kompetanse risiko (passer ikke inn) –Markeds risiko (verdi trukket ut av andre)

15 Handelshøyskolen BIKnut Haanæs Når bør bedrifter satse på innovasjon? Har lang tidshorisont Får rask tilbakemelding fra utforskningsaktivitetene Løper lav risiko ved utforskning Høy sannsynlighet for krise hvis ikke utforskning Har rette kompetanser til å trekke ut verdi Har et rikt utforskningsmiljø (bransje, sted, etc.)

16 Handelshøyskolen BIKnut Haanæs Noen forskningsfunn Det finnes forskjellige former for innovasjon Krever forskjellige immaterielle ressurser Oppkjøp og sammenslåinger hemmer intern innovasjon Innovasjon er ofte stegvis med kunder og leverandører U-form i forhold mellom frie og knappe ressurser To typer “feller”: Utforskning og utnyttelse Innovatøren får ofte ikke ut verdien som skapes (Xerox). Revolusjonerende innovatøren ofte outsider uten etablert kompetanse. Innovatører møter ofte motstand fra “innsidere”

17 Handelshøyskolen BIKnut Haanæs Noen generelle observasjoner  De fleste nye ideer er dårlige ideer; i økende grad over tid  Gode og sprø ideer er vanskelige å skille på kort sikt  Tålmodighet rundt nye ideer kritisk  Often for lite tålmodighet  Gir opp nye ideer for raskt  Fokuserer på områder hvor vi allerede har kompetanse  Genialitet og galskap er ofte relatert  Kunnskap kan lett skyve ut kreativitet (som i gjennomsnitt er en god idé) March (1994)

18 Handelshøyskolen BIKnut Haanæs Verdiskaping og innovasjon Verdiskaping Innovasjon Kjede Verksted Nettverk Produkt og prosessutvikling Effektivitet / flyt / timing / skala / integrasjon Nye former for differensiering / in og outsourcing Nye kompetanser og problemstillinger Nye samarbeidssystemer / nye prosesser Nye metoder / analyser / kommunikasjonsformer Nye vertikale og horisontale samspillere Nye “klubber” Medlemmer / infrastruktur / tjenester Nye standarder

19 Handelshøyskolen BIKnut Haanæs Hva er innovasjon? Eksempler på innovasjons- bedrifter Innovasjon, konkurranse og ressurser Gjesteforeleser: Katharina Ringen Asting, SvO

20 Handelshøyskolen BIKnut Haanæs Hva er innovasjon? Eksempler på innovasjons- bedrifter Innovasjon, konkurranse og ressurser Gjesteforeleser: Katharina Ringen Asting, SvO

21 Handelshøyskolen BIKnut Haanæs Ny bransjeEtablert bransje Høy Lav Viktighet av type innovasjon Hayes and Wheelwright (1979) Innovasjonsprosessen

22 Handelshøyskolen BIKnut Haanæs Operatør Kontraktør Kreatør Konkurranse intensitet Bransjens utvikling over tid Høy Lav Tid Schumpeter innovasjon “Economic spillovers” Diffusion av nye ideer “Economic spillovers” Diffusjon av nye ideer Former for konkurranse Dynal Xerox (desktop) Autodisplay Apple Coca-Cola Unilever Rimi/Rema ABB IBM Dell Panasonic Cotts Cola Norsk Hydro

23 Handelshøyskolen BIKnut Haanæs Kompetanse og innovasjon KompetanseRelasjoner Produksjon og vareflyt Se og utnytte kommersielle muligheter “Just-in-time” Kontaktflate og tillit Problem- løsningsevner Nettverk til kunnskap og avanserte probl. Innovasjon Forbredret effektivitet Nye produkter Nye markeder

24 Handelshøyskolen BIKnut Haanæs KonkurranseKompetanseRelasjoner Operatøren (Konkurrerer på effektivitet) Kontraktøren (Utvikler markeder) Kreatøren (Utvikler ny teknologi) * Effektiv produksjon * Service ledelse * Kvalitetsledelse * Kontroll vareflyt og tid * Forhandling * Forståelse av markeder, aktører og ressurser * Evner til å se kommersielle muligheter * Organisere interne og eksterne kontrakter * “Just-in-time” relasjoner * Lave transaksjonskostnader * Forhandlingsstyrke * Merke-identitet * Bredde i markeder * Midlertidige relasjoner / mange latente realsjoner * (“Contactability”) Bred kontaktflate * (“Contractability”) Rennome som inngir tillit * Kompetanse i grunnteknologi * Forstår teknologiske muligheter * Evne til å lære * Evne til å eksperimentere * Problemløsningsevner * Nettverk som gir tilgang på relevant teknisk kunnskap * Nettverk som gir tilgang på avanserte problemer

25 Handelshøyskolen BIKnut Haanæs Generiske Pharma Biotech Konkurranse intensitet Bransjens utvikling over tid Høy Lav Tid Schumpeter innovasjon “Economic spillovers” Diffusjon av nye ideer “Economic spillovers” Diffusjon av nye ideer Eksempel: Legemidler Amgen Chiron Dynal Genetech Biogen Glaxo Merck Novartis Pfizer Roche Ivax

26 Handelshøyskolen BIKnut Haanæs Fordeler - Kreatør Ledelse innen produkt/prosess teknologi –Læring og erfaring –Forskning og patenter –Standarder Tilgang på knappe ressurser –Naturressurser –Beliggenhet –Produksjonskapasitet –Mennesker og kompetanse Begge opp byttekostander –Spesialiserte ressurser –Kjøpsvaner

27 Handelshøyskolen BIKnut Haanæs Fordeler - Kontraktør “Free-rider” –Rekruttere medarbeidere –Lære av og utnytte kreatørens feil –Billigere å kopiere enn å innovere Kreatør treg mht. kommersialisering Konkurrere direkte på pris Kan velge nye og bedre teknologier

28 Handelshøyskolen BIKnut Haanæs Fordeler - Operatør Teknologi og bransje klart definert Kan spesialisere på effektivitet Ressurser tilgjengelige i markedet Kan velge beste teknologi Kompetanse finnes i markedet Finnes standarder og dominerende design

29 Handelshøyskolen BIKnut Haanæs Generiske Pharma Biotech Konkurranse intensitet Bransjens utvikling over tid Høy Lav Tid Schumpeter innovasjon “Economic spillovers” Diffusjon av nye ideer “Economic spillovers” Diffusjon av nye ideer Eksempel: Legemidler Amgen Chiron Dynal Genetech Biogen Glaxo Merck Novartis Pfizer Roche Ivax Kilde: Haanes og Fjeldstad

30 Handelshøyskolen BIKnut Haanæs Dynal som eksempel Bioteknologi joint venture Etablert i 1986 av Dyno og AL Basert på J. Ugelstads patent på “Monosized magnetic bead” (Dynabeads ® ) Innovasjonsdrevet vekst Ledende innen biomagnetisk separasjon Rask vekst både i omsetning, geografisk og i form av produkter


Laste ned ppt "Handelshøyskolen BIKnut Haanæs Sesjon 2: Strategi og innovasjon Knut Haanæs, Ph.D Førsteamanuensis Handelshøyskolen BI."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google