Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innovasjonsledelse i idésamfunnet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innovasjonsledelse i idésamfunnet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Innovasjonsledelse i idésamfunnet
Lars Aukrust, Høgskolen i Akershus

2 Verden handler om ideer
Produktideer Prosessideer Forretningsideer Politiske ideer Hverdagslivets ideer Bedrifter og organisasjoners utvikling er et resultat av ideer som blir virkeliggjort

3 Gode ideer kan skape formuer, mens feil idé kan føre til konkurs
Brelett RIMI IBM (Mainfraim computere versus PC) Microsoft Kostnadene med å implementere en idé er tilnærmet proporsjonal med bedriftens størrelse

4 Ved en systematisk tilnærming, kombinert med ferdighetstrening,
er det mulig for en bedrift å øke sannsynligheten for å satse på de vinnende ideene.

5 Piet Hein: Det er ikke det at få en idé der er besværlig. Enhver kan med letthed få to. Kunsten deri, ligger i at vide hvem av de to, der er go’.

6 En besværlig definisjon: En idé er en tanke, som hvis den virkeliggjøres, kan løse et problem, eller skape en ny situasjon Gode og dårlige Små og store Kan skape frykt eller begeistring Alle får ideer – hele tiden!

7 Et eksempel på en mislykket innovasjon ” Kasavubu Virituoso”
- bærplukker m/slingrekjøl Den var stor, uhåndterlig og vanskelig å bruke. En bærbar bærplukker er enklere i bruk og under transport. Det samme kan sies om IBMs computere sammenliknet med PCer.

8 Definisjon: Innovasjoner er ideer som er blitt virkeliggjort slik at de fører til verdiskaping

9 Livet er en kamp om ideer
Innovasjoner skaper forandringer og utvikling Forandringer skylles innovasjoner, eller ideer som er blitt implementert De som innoverer lager spilleregler som andre må følge Prøv å være en som ønsker forandringer. Den som ikke forandrer seg, blir forandret.

10 I næringslivets finnes tre typer innovasjoner
Innovasjoner som tilfører nye egenskaper som kundene verdsetter i produkter eller tjenester Innovasjoner som reduserer kostnader Innovasjoner som øker distribusjonen av produktet eller tjenesten

11 Forstå idéprosessens ulike faser:
Implementering Behov Idégenererende, divergerende fase Valg, Konvergerende fase Analyse og Forståelse fase

12 Forstå hvordan hjernen arbeider med ulike faser
Pannelapp Beslutning V H Kreativ Analytisk Corpus calossum Medulla oblingata Den forlengete marg Intuisjon

13 Hvorfor sjefer er så farlige
Ideer gir endorfin-kick Sjefer har makt til å gjennomføre sine ideer

14 Vær bevisst hva du vil delegere – særlig til intuisjonen eller underbevisstheten din
Ide-dugnadens spilleregler er kloke Vær bevisst hvilken fase du er i, og spill på lag med hjernen

15 Forstå implementeringsfasen som en serie mindre idéprosesser
Mange mindre ideer Hovedidé

16 Delegering innebærer å avklare hvilke idéprosesser den underordnete kjører alene, og hvilke som lederen ønsker å være orientert om og kanskje utøve innflytelse på.

17 Systematisk idéarbeid - de tre listene du bare må lage
Organisasjonens viktigste behov Hvilke ideer man arbeider med å implementere Hvilke ideer som ligger på vent Et prosjekt er alltid en idé som man arbeider med å implementere

18 Hva er bedriftens (de ansattes) viktigste kilde til ideer?
Dyp empati med sine kunder Forskning

19 Forskning utvikler spisskompetanse og åpner dører til nye områder hvor nye ideer venter
I nye områder er det færre som leter, og de beste ideene er ikke utplukket

20 Styrets arbeid med ideer
Idéarbeidet er forsømt i styrerommene Ideer først, så beslutninger, så budsjett Spør om lister Men idéarbeid er vanskeligere enn man tror

21 Data som kan være meningsfylt
Idékompetanse Kunnskap + ferdigheter Kompetanse Informasjon som er oppfattet og forstått Kunnskap Informasjon Data som kan være meningsfylt

22 Idékompetanse er kunnskap og ferdigheter i systematisk idéarbeid
Skille mellom, og holde orden på, bedriftens behov, prosjekter og ideer. De tre listene og bruken av dem Utvikle en kultur hvor medarbeidere bidrar med sine ideer og vurderinger

23 Kompetanseutvikling – fire stadier
UI BI BK UK Påstand: De fleste er ubevisst inkompetente i sitt arbeid med ideer

24 Innovasjonskompetanse er kunnskap og ferdigheter i innovasjon:
Å identifisere og sette ord på behov Å få frem mange relevante og gode ideer Å evne å analysere ideene med hensyn på konsekvenser av å implementere dem Å velge den beste ideen Å ha kompetanse til å implementere ideen

25 Fra kunnskapssamfunnet, via kompetansesamfunnet til idésamfunnet
Fordi det er ideene, og evnen til å arbeide med dem, som er den viktigste begrensende faktor for utvikling Vi lever i et idésamfunn hvor alle organisasjoner lever av sine ideer

26 Organisasjonens omdømme
Ideer Ideer Identitet Profil Omdømme Kompetanse Aksjekurs

27 Innovasjonsledelse er den mest betydningsfulle, men dårligst beskrevne del av ledelseslitteraturen
Forstå hvordan hjernen arbeider med ideer Lær å arbeide systematisk med behov og ideer i en organisasjon Utvikle en organisasjonskultur som sikrer at flest mulig bidrar med sine ideer og sine kritiske vurderinger

28 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Innovasjonsledelse i idésamfunnet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google