Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innovasjonsledelse i idésamfunnet Lars Aukrust, Høgskolen i Akershus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innovasjonsledelse i idésamfunnet Lars Aukrust, Høgskolen i Akershus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innovasjonsledelse i idésamfunnet Lars Aukrust, Høgskolen i Akershus

2 Verden handler om ideer Produktideer Produktideer Prosessideer Prosessideer Forretningsideer Forretningsideer Politiske ideer Politiske ideer Hverdagslivets ideer Hverdagslivets ideer Bedrifter og organisasjoners utvikling er et resultat av ideer som blir virkeliggjort

3 Gode ideer kan skape formuer, mens feil idé kan føre til konkurs Brelett Brelett RIMI RIMI IBM (Mainfraim computere versus PC) IBM (Mainfraim computere versus PC) Microsoft Microsoft Kostnadene med å implementere en idé er tilnærmet proporsjonal med bedriftens størrelse

4 Ved en systematisk tilnærming, kombinert med ferdighetstrening, Ved en systematisk tilnærming, kombinert med ferdighetstrening, er det mulig for en bedrift å øke sannsynligheten for å satse på de vinnende ideene. er det mulig for en bedrift å øke sannsynligheten for å satse på de vinnende ideene.

5 Piet Hein: Det er ikke det at få en idé der er besværlig. Enhver kan med letthed få to. Det er ikke det at få en idé der er besværlig. Enhver kan med letthed få to. Kunsten deri, ligger i at vide hvem av de to, der er go’. Kunsten deri, ligger i at vide hvem av de to, der er go’.

6 En besværlig definisjon: En idé er en tanke, som hvis den virkeliggjøres, kan løse et problem, eller skape en ny situasjon Gode og dårlige Gode og dårlige Små og store Små og store Kan skape frykt eller begeistring Kan skape frykt eller begeistring Alle får ideer – hele tiden! Alle får ideer – hele tiden!

7 ” Et eksempel på en mislykket innovasjon Kasavubu Virituoso” - bærplukker m/slingrekjøl Den var stor, uhåndterlig og vanskelig å bruke. En bærbar bærplukker er enklere i bruk og under transport. Det samme kan sies om IBMs computere sammenliknet med PCer.

8 Definisjon: Innovasjoner er ideer som er blitt virkeliggjort slik at de fører til verdiskaping

9 Livet er en kamp om ideer Innovasjoner skaper forandringer og utvikling Innovasjoner skaper forandringer og utvikling Forandringer skylles innovasjoner, eller ideer som er blitt implementert Forandringer skylles innovasjoner, eller ideer som er blitt implementert De som innoverer lager spilleregler som andre må følge De som innoverer lager spilleregler som andre må følge Prøv å være en som ønsker forandringer. Den som ikke forandrer seg, blir forandret.

10 I næringslivets finnes tre typer innovasjoner Innovasjoner som tilfører nye egenskaper som kundene verdsetter i produkter eller tjenester Innovasjoner som tilfører nye egenskaper som kundene verdsetter i produkter eller tjenester Innovasjoner som reduserer kostnader Innovasjoner som reduserer kostnader Innovasjoner som øker distribusjonen av produktet eller tjenesten Innovasjoner som øker distribusjonen av produktet eller tjenesten

11 Idégenererende, divergerende fase Analyse og Forståelse fase Valg, Konvergerende fase Implementering Behov Forstå idéprosessens ulike faser :

12 Forstå hvordan hjernen arbeider med ulike faser H V Kreativ Analytisk Intuisjon Corpus calossum Pannelapp Beslutning Medulla oblingata Den forlengete marg

13 Hvorfor sjefer er så farlige Ideer gir endorfin-kick Ideer gir endorfin-kick Sjefer har makt til å gjennomføre sine ideer Sjefer har makt til å gjennomføre sine ideer

14 Vær bevisst hva du vil delegere – særlig til intuisjonen eller underbevisstheten din Ide-dugnadens spilleregler er kloke Ide-dugnadens spilleregler er kloke Vær bevisst hvilken fase du er i, og spill på lag med hjernen Vær bevisst hvilken fase du er i, og spill på lag med hjernen

15 Forstå implementeringsfasen som en serie mindre idéprosesser Hovedidé Mange mindre ideer

16 Delegering innebærer å avklare hvilke idéprosesser den underordnete kjører alene, og hvilke som lederen ønsker å være orientert om og kanskje utøve innflytelse på.

17 Systematisk idéarbeid - de tre listene du bare må lage Organisasjonens viktigste behov Organisasjonens viktigste behov Hvilke ideer man arbeider med å implementere Hvilke ideer man arbeider med å implementere Hvilke ideer som ligger på vent Hvilke ideer som ligger på vent Et prosjekt er alltid en idé som man arbeider med å implementere

18 Hva er bedriftens (de ansattes) viktigste kilde til ideer? Dyp empati med sine kunder Dyp empati med sine kunder Forskning Forskning

19 Forskning utvikler spisskompetanse og åpner dører til nye områder hvor nye ideer venter I nye områder er det færre som leter, og de beste ideene er ikke utplukket

20 Styrets arbeid med ideer Idéarbeidet er forsømt i styrerommene Idéarbeidet er forsømt i styrerommene Ideer først, så beslutninger, så budsjett Ideer først, så beslutninger, så budsjett Spør om lister Spør om lister Men idéarbeid er vanskeligere enn man tror

21 Informasjon Kunnskap Kompetanse Idékompetanse Kunnskap + ferdigheter Informasjon som er oppfattet og forstått Data som kan være meningsfylt

22 Idékompetanse er kunnskap og ferdigheter i systematisk idéarbeid Skille mellom, og holde orden på, bedriftens behov, prosjekter og ideer. Skille mellom, og holde orden på, bedriftens behov, prosjekter og ideer. De tre listene og bruken av dem De tre listene og bruken av dem Utvikle en kultur hvor medarbeidere bidrar med sine ideer og vurderinger Utvikle en kultur hvor medarbeidere bidrar med sine ideer og vurderinger

23 Kompetanseutvikling – fire stadier UI BIBK UK Påstand: De fleste er ubevisst inkompetente i sitt arbeid med ideer

24 Innovasjonskompetanse er kunnskap og ferdigheter i innovasjon: Å identifisere og sette ord på behov Å få frem mange relevante og gode ideer Å evne å analysere ideene med hensyn på konsekvenser av å implementere dem Å velge den beste ideen Å ha kompetanse til å implementere ideen

25 Fra kunnskapssamfunnet, via kompetansesamfunnet til idésamfunnet Fordi det er ideene, og evnen til å arbeide med dem, som er den viktigste begrensende faktor for utvikling Fordi det er ideene, og evnen til å arbeide med dem, som er den viktigste begrensende faktor for utvikling Vi lever i et idésamfunn hvor alle organisasjoner lever av sine ideer

26 Organisasjonens omdømme Ideer Identitet Profil Aksjekurs Omdømme Ideer Kompetanse

27 Innovasjonsledelse er den mest betydningsfulle, men dårligst beskrevne del av ledelseslitteraturen Forstå hvordan hjernen arbeider med ideer Forstå hvordan hjernen arbeider med ideer Lær å arbeide systematisk med behov og ideer i en organisasjon Lær å arbeide systematisk med behov og ideer i en organisasjon Utvikle en organisasjonskultur som sikrer at flest mulig bidrar med sine ideer og sine kritiske vurderinger Utvikle en organisasjonskultur som sikrer at flest mulig bidrar med sine ideer og sine kritiske vurderinger

28 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Innovasjonsledelse i idésamfunnet Lars Aukrust, Høgskolen i Akershus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google