Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sesjon 9: Oppsummering Knut Haanæs Handelshøyskolen BI Knut Haanæs.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sesjon 9: Oppsummering Knut Haanæs Handelshøyskolen BI Knut Haanæs."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sesjon 9: Oppsummering Knut Haanæs Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

2 Styreformann i Orkla mm.
Oppsummering og gjennomgang av Morgan case Honda artikkel: Noen generelle observasjoner Strategi i store og små selskaper Gjesteforeleser: Svein Ribe-Anderssen, Styreformann i Orkla mm. Knut Haanæs

3 Styreformann i Orkla mm.
Oppsummering og gjennomgang av Morgan case Honda artikkel: Noen generelle observasjoner Strategi i store og små selskaper Gjesteforeleser: Svein Ribe-Anderssen, Styreformann i Orkla mm. Knut Haanæs

4 Styreformann i Orkla mm.
Oppsummering og gjennomgang av Morgan case Honda artikkel: Noen generelle observasjoner Strategi i store og små selskaper Gjesteforeleser: Svein Ribe-Anderssen, Styreformann i Orkla mm. Knut Haanæs

5 Dette var målsetningen med kurset:
Strategiske prosesser, sett fra et dynamisk perspektiv. Tre verdikonfigurasjoner--samt ressursbaserte perspektiv--er sentrale strategiske modeller Se på kompleksitet, læring og avveininger over tid i organisatoriske systemer. Knut Haanæs

6 (konkurransekrefter)
Rammeverk Bransje (konkurransekrefter) Prosesser (implementering, læring, endring, innovasjon) Aktiviterer (verdiskaping) Ressurser (kompetanse og nettverk) Knut Haanæs

7 Forståelse av dynamikk
Schumpeter innovasjon Høy Operatør Konkurranse intensitet Kontraktør “Economic spillovers” Diffusjon av nye ideer Kreatør “Economic spillovers” Diffusion av nye ideer Lav Tid Bransjens utvikling over tid Kilde: Haanes og Fjeldstad Knut Haanæs

8 Noen sentrale ideer Strategi som prosess og avveininger
Over tid Posisjonering (bl.a kostlederskap vs. differensiering) Integrasjon vs. tilpasning Tid som “trade-off” (kort vs. lang sikt) Scenarier for å se fremover, samt å se nye muligheter Endring som begrep (“suksess feller” og “endringsfeller”) Former for verdiskaping og innovasjon Knut Haanæs

9 Noen sentrale ideer, forts.
Former for innovasjon: Forstyrrende vs. forsterkende Kreatør, Kontraktør, Operatør Dynamikk: Ressurser som “stocks” (status) og som “flows” (flyt) Se helhet i systemer -- ikke bare elementer Forstå hva som ligger mellom tilstander Utfordringer relatert til læring Bruk av forskjellige typer informasjon i analyse Forholdet mellom analyse og implementering Knut Haanæs

10 Innovasjoner i forskjellige faser
OMSETNING (4) Operasjonsfasen (5) Nedgangsfase (3) Kommersiell fase (1) Idefase (2) Entreprenørfasen TID Knut Haanæs

11 Prosjekt mix Forbedre Allianser Plattform Gjennombrudd FoU Knut Haanæs
Kilde: Clark og Wheelwright (1993) Knut Haanæs

12 Prosjektoppgave SIV 63109 Maks. 10 sider, font 12, 1 1/2 linjeavstand
FRIST: Onsdag 8/3, kl. 15:00 Knut Haanæs


Laste ned ppt "Sesjon 9: Oppsummering Knut Haanæs Handelshøyskolen BI Knut Haanæs."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google