Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Knut Haanæs1 Sesjon 9: Oppsummering Knut Haanæs Handelshøyskolen BI.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Knut Haanæs1 Sesjon 9: Oppsummering Knut Haanæs Handelshøyskolen BI."— Utskrift av presentasjonen:

1 Knut Haanæs1 Sesjon 9: Oppsummering Knut Haanæs Handelshøyskolen BI

2 Knut Haanæs2 Gjesteforeleser: Svein Ribe-Anderssen, Styreformann i Orkla mm. Honda artikkel: Noen generelle observasjoner Strategi i store og små selskaper Oppsummering og gjennomgang av Morgan case

3 Knut Haanæs3 Gjesteforeleser: Svein Ribe-Anderssen, Styreformann i Orkla mm. Honda artikkel: Noen generelle observasjoner Strategi i store og små selskaper Oppsummering og gjennomgang av Morgan case

4 Knut Haanæs4 Gjesteforeleser: Svein Ribe-Anderssen, Styreformann i Orkla mm. Honda artikkel: Noen generelle observasjoner Strategi i store og små selskaper Oppsummering og gjennomgang av Morgan case

5 Knut Haanæs5 Dette var målsetningen med kurset: Strategiske prosesser, sett fra et dynamisk perspektiv. Tre verdikonfigurasjoner--samt ressursbaserte perspektiv--er sentrale strategiske modeller Se på kompleksitet, læring og avveininger over tid i organisatoriske systemer.

6 Knut Haanæs6 Rammeverk Ressurser (kompetanse og nettverk) Bransje (konkurransekrefter) Aktiviterer (verdiskaping) Prosesser (implementering, læring, endring, innovasjon)

7 Knut Haanæs7 Operatør Kontraktør Kreatør Konkurranse intensitet Bransjens utvikling over tid Høy Lav Tid Schumpeter innovasjon “Economic spillovers” Diffusion av nye ideer “Economic spillovers” Diffusjon av nye ideer Forståelse av dynamikk Kilde: Haanes og Fjeldstad

8 Knut Haanæs8 Noen sentrale ideer Strategi som prosess og avveininger –Over tid –Posisjonering (bl.a kostlederskap vs. differensiering) –Integrasjon vs. tilpasning Tid som “trade-off” (kort vs. lang sikt) Scenarier for å se fremover, samt å se nye muligheter Endring som begrep (“suksess feller” og “endringsfeller”) Former for verdiskaping og innovasjon

9 Knut Haanæs9 Noen sentrale ideer, forts. Former for innovasjon: –Forstyrrende vs. forsterkende –Kreatør, Kontraktør, Operatør Dynamikk: –Ressurser som “stocks” (status) og som “flows” (flyt) –Se helhet i systemer -- ikke bare elementer –Forstå hva som ligger mellom tilstander Utfordringer relatert til læring Bruk av forskjellige typer informasjon i analyse Forholdet mellom analyse og implementering

10 Knut Haanæs10 OMSETNING TID (4) Operasjonsfasen (2) Entreprenørfasen (3) Kommersiell fase (1) Idefase Innovasjoner i forskjellige faser (5) Nedgangsfase

11 Knut Haanæs11 Forbedre Plattform Gjennombrudd Kilde: Clark og Wheelwright (1993) Prosjekt mix Allianser FoU

12 Knut Haanæs12 Prosjektoppgave SIV 63109 Maks. 10 sider, font 12, 1 1/2 linjeavstand FRIST: Onsdag 8/3, kl. 15:00


Laste ned ppt "Knut Haanæs1 Sesjon 9: Oppsummering Knut Haanæs Handelshøyskolen BI."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google