Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva skal til for at internasjonale konsern fortsatt skal satse i Grenland? Nils Eirik Stamland, INEOS Norge AS ICG årskonferanse 15. september 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva skal til for at internasjonale konsern fortsatt skal satse i Grenland? Nils Eirik Stamland, INEOS Norge AS ICG årskonferanse 15. september 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva skal til for at internasjonale konsern fortsatt skal satse i Grenland? Nils Eirik Stamland, INEOS Norge AS ICG årskonferanse 15. september 2010

2 Klor/VCM-fabrikk Etylenfabrikk Polyetylenfabrikk Grenland - Norges petrokjemiske senter Frier Vest industriområde Herøya Industripark PVC-fabrikk

3 Hva skal til for at internasjonale konsern fortsatt vil satse i Norge •Det enkle svaret er: –Langsiktig forventning om konkurranse-dyktig avkastning på investert kapital •Hva avgjør dette? –Produksjons- og fraktkostnader pr. Tonn –Risiko

4 Hva kjennetegner prosessindustrien •Foredling av råvarer til produkter eller mellomprodukter med høyere verdi •Standardvarer som konkurrerer globalt der råvarer og produkter prises i internasjonal valuta •Høy eksportandel – typisk over 90 prosent utenfor Norden •Liten påvirkning på tilbud og etterspørsel •Syklisk bransje med lange perioder med lave fortjenestemarginer •Kapitalintensiv – dvs kostbare og vedlikeholdskrevende fabrikker •Krever spesialisert kompetanse i hele organisasjonen •Døgnkontinuerlig drift

5 Hva kan og må den enkelte bedriften gjøre noe med selv •Forbruksfaktorer – effektiv utnyttelse av råstoff og ressurser •Faste kostnader – effektive arbeidsprosesser og bevisst bruk av penger –Strømlinjeforme organisasjonen –Bevisstgjøre organisasjonen – hva bruker vi pengene på •Resultatkrav –Være tydelige på hva vi må tjene for å kunne ha en levedyktig bedrift

6 1000 Industriutvikling – eksempel fra petrokjemianleggen på Rafnes •Forbedret teknologi •Automatisering •Økt produktivitet •Miljøforbedringer •Flere kompetansearbeidsplasser 1979 2010 Produksjon 0,75 mill Tonn Produksjon 1,75 mill Tonn 400 1979 2010

7 Hva må vi som nasjon bestemme oss for •Legge til rette for videreforedling av norsk råstoff i Norge, f. eks. gass og kraft •Unngå nye norske sær avgifter for eksempel egen norsk CO 2 - avgift •Tilgang på kompetent arbeidskraft med lav sosial friksjon –Utdanning –Lærlingeordning –Forskning & Utvikling •Ansvarlig økonomisk politikk - kronekurs/ lønnsutvikling –Pengebruk –Balanse mellom privat og offentlig sektor

8 Spørsmål – synsunpunkter?

9


Laste ned ppt "Hva skal til for at internasjonale konsern fortsatt skal satse i Grenland? Nils Eirik Stamland, INEOS Norge AS ICG årskonferanse 15. september 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google