Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategi 2: Strategiprosesser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategi 2: Strategiprosesser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategi 2: Strategiprosesser
Knut Haanæs, Ph.D Førsteamanuensis Handelshøyskolen BI Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

2 Strategy 1 Frem- gangs- måte Mål m/kurset Intro til innhold
Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

3 Målsetning, strategi 2 Strategiske prosesser, sett fra et dynamisk perspektiv. Tre verdikonfigurasjoner--samt ressursbaserte perspektiv--er sentrale strategiske modeller Se på kompleksitet, læring og avveininger over tid i organisatoriske systemer. Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

4 Oppsummering (Svein Ribe-Anderssen)
Tema Dato 5/1 Fra strategi som analyse til strategi som prosess 12/1 Strategi og innovasjon 19/1 Organisasjonslæring (Bent Erik Bakken) 26/1 Kompleksitet og kaosteori (Trond Rieber Knudsen) 2/2 Implementering av strategi (Øystein Fjeldstad) 9/2 Scenarieanalyse i strategiarbeidet (Bent Erik Bakken) + case 1 Endringsprosesser 16/2 23/2 Motstand mot forandring (Steinar Bjartveit) + case 2 1/3 Oppsummering (Svein Ribe-Anderssen) Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

5 Kursmateriale Barney, Jay B.: Gaining and sustaining competitive advantage. Addison Wesley, 1997. Artikkelsamling: Strategiske Prosesser og Implementering Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

6 Evaluering SIV 63105 Case 1 (20%) SIV 63106 Case 2 (20%)
SIV Prosjektoppgave (60%) Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

7 Onsdag, 10:00-11:30, rom 32-25, evt. etter forelesning
Veiledning Onsdag, 10:00-11:30, rom 32-25, evt. etter forelesning Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

8 Prosjektoppgave (1) En vellykket innovasjonsbedrift (pre 1996)
(Velg én, max 10 sider) (1) En vellykket innovasjonsbedrift (pre 1996) Beskriv hvordan bedriften oppsto og kommersialiseringsprosessen. Identifiser andre bedrifter som ble etablert omtrent samtidig med liknende produkter i samme marked. Hva skjedde med disse, og hvordan skiller “deres” bedrift seg fra konkurrentene? Hvordan karakterisere deres bedrift sin strategi? (2) Internett skaper nye bransjer Identifiser en ny bransje som oppstår som resultat av Internett. Finn ut hvem som er etablert og hvordan bedriftene skiller seg fra hverandre. Beskriv deres strategier. Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

9 Strategi 2 Frem- gangs- måte Mål m/kurset Intro til innhold
Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

10 Hva er strategi? Hvordan bedrifter bruker knappe ressurser til å skape økonomisk verdi på unik måte: Posisjonering i bransjen (konkurranse og samarbeid) Mobilisere materielle og immaterielle ressurser Aktiviter som passer sammen (verdiskaping) Innovasjon og spesialisering Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

11 Strategi har med.. Proaktivitet; ikke akseptere skjebnen eller ta utfallet for gitt Konkurranse; ikke glemme hva konkurrentene vil gjøre Begrensede ressurser Koordinering; ikke glemme hvordan aktiviteter passer sammen Handlinger og valg Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

12 Typer strategi Faktisk strategi Ønsket strategi Formulert strategi
Ikke realisert strategi Faktisk strategi Oppstått strategi Mintzberg and Waters (1985) Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

13 (konkurransekrefter)
Elementer i strategi Bransje (konkurransekrefter) Prosesser (implementering, læring, endring, innovasjon) Aktiviterer (verdiskaping) Ressurser (kompetanse og nettverk) Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

14 Hvordan forstå strategi
Taktiske trekk PLAN Mønster Perspektiv PROSESS POSISJONERING Source: Mintzberg (1987) Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

15 Strategi-områder Strategisk nivå Strategisk fokus Interne Generiske
Forretningsenhet Konsern Interne synergier og portefølje Generiske strategier Konkurranse Strategisk fokus Konsern allianser Operative allianser Samarbeid Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

16 Nivåer av strategi KONSERN STRATEGI Portefølje Synergier FORRETN.
ENHETS STRATEGI Konkurranse- posisjon Produkt- portefølje Verdiskaping Marketing Finans HR Logistikk Produksjon FUNKSJONELL STRATEGI Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

17 Hvordan skapes verdi? Formidling Produksjon Problemløsning
Basert på Stabell og Fjeldstad (1998) Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

18 Annen type informasjon
Informasjonsgoder * Kostbare å utvikle * Nesten gratis å reprodusere * Nærmest gratis å distribuere * Viktig med eierskap * Erfaringsgoder (må prøves) * Mer info=> knapphet på oppmerksomhet * Gjenstand for nettverkseffekter * Markedets forventninger styrer produktets suksess Software Bøker Rapporter Databaser Annen type informasjon Handelshøyskolen BI Knut Haanæs Kilde: Varian og Shapiro (1998)

19 Verdinettverk “Klubber” Skaper verdi gjennom formidling
“Alle” er kunder Verdi = tjeneste + medlemsskap i klubben Tjenestens verdi avhengig av “eksternalitet” To faser: “Rollout” og drift Verdiskapning samtidig (ikke sirkel, ikke linje) Standardisering forenkler overvåking og sammenkopling Lagdelt og samproduserende bransjestruktur Vertikal og horisontal innovasjon Kilde: Stabell og Fjeldstad (1998) Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

20 Source: Stabell and Fjeldstad (1998)
Problemløsning * Ulik info og kunnskap * Unike problemer * Ikke linje, men sirkler * Intens koordinering * Generell info henting * Utnytte kompetanse * Ulike disipliner / spesialiteter * Primær = Støtte aktiviteter * Renomme driver tilgang * Referanser / sub-kontrahering Verdiverkstedet Source: Stabell and Fjeldstad (1998) LØSER PROBLEMER Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

21 Immaterielle ressurser
Typer ressurser ALLOKERES: TRADISJONELL KAPITAL MOBILISERES: INTELLEKTUELL KAPITAL RESSURSER Materielle ressurser Immaterielle ressurser Relasjons-baserte Løwendahl (1993); Haanes and Lowendahl (1997) Kompetanse-baserte Kunnskap Databaser Renommé Renommé Ferdigheter Rutiner Lojalitet Lojalitet Evner Kultur Relasjoner Relasjoner STRUKTURELL KAPITAL: Kontrollert av organisasjonen HUMAN KAPITAL: Kontrollert av individer Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

22 Hva er kompetanse? Kunnskap Kompetanse (“Å kunne noe som kan brukes
til noe”) Ferdigheter Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

23 Former for konkurranse
Dell Panasonic Cott Cola Storebrand Norsk Hydro Schumpeter innovasjon Coca-Cola Unilever Rimi/Rema ABB IBM Høy Operatør Dynal Xerox (desktop) Autodisplay Apple Konkurranse intensitet Kontraktør “Economic spillovers” Diffusjon av nye ideer Kreatør “Economic spillovers” Diffusion av nye ideer Lav Tid Bransjens utvikling over tid Kilde: Haanes og Fjeldstad Handelshøyskolen BI Knut Haanæs

24 Strategi 2 Frem- gangs- måte Mål m/kurset Intro til innhold
Handelshøyskolen BI Knut Haanæs


Laste ned ppt "Strategi 2: Strategiprosesser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google