Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gauldalskonferansen 2011 Skal små og mellomstore bedrifter lykkes i årene som kommer må de skoleres innen ledelse, strategisk planlegging og innovasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gauldalskonferansen 2011 Skal små og mellomstore bedrifter lykkes i årene som kommer må de skoleres innen ledelse, strategisk planlegging og innovasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gauldalskonferansen 2011 Skal små og mellomstore bedrifter lykkes i årene som kommer må de skoleres innen ledelse, strategisk planlegging og innovasjon Fra intervju i trønderbladet:

2 Noen ”nye” og økende utfordringer i ledelse av virksomheter •Generasjonsutfordringer (X og Y.) •Lojalitet og turnover hos arbeidstakerne •Medarbeidernes kompetanse og krav til egen utvikling •Kundene blir mer krevende –Fra episoder til relasjoner, noe som er en ren organisatorisk og ledelsesmessig utfordring •Ca. 85 % av all produksjon er i dag tjenesterelatert – dette bare øker –Suksess er knyttet til ledelse og organisatoriske utfordringer •Tjenesteinnovasjoner, innovasjon i prosesser og forretningsmodeller er det som dominerer. Dette vil bare øke! –Dette krever høy organisatorisk og ledelsesmessig kompetanse •Organisasjonsstrukturer utfordres og prosjektorientering blir mer dominerende •Kommunikasjonsarenaen er i konstant og rivende forandring –Dette krever løpende endringer i organisasjon og kompetanse •Endringshastigheten og krav til fornying – innovasjon •Internasjonalisering - globalisering •Teknologi versus menneske •Økende eksternt fokus på virksomheten •Bedriftens omdømme og attraktivitet som avgjørende faktor for å rekruttere og beholde arbeidskraften •Kunder og leverandører osv. likedan Frode Solberg - Handelshøyskolen BI

3

4 Virksomheten i et helhetsperspektiv Organisasjon og Adm. - HR – støtte.. Organisasjon og Adm. - HR – støtte.. Ledelse (strategisk og operativ) Ledelse (strategisk og operativ) Kunde / Marked Daglig drift og produksjon Daglig drift og produksjon Økonomi Ledelsen skal utvikle – forvalte – drifte – kontrollere bedriften i et helhetsperspektiv Frode Solberg - Handelshøyskolen BI

5 Å FÅ TAK I DE NYUTDANNEDE OG Å BEHOLDE DE GODE…. Kampen om arbeidskraften blir vår store utfordring fremover! Frode Solberg - Handelshøyskolen BI

6 Kompetente medarbeidere en kritisk utfordring •De unge prefererer i sine yrkesvalg –Faglige utfordringer og et godt faglig miljø –Læring og kompetanseutvikling –Attraktive bedrifter med godt omdømme –Et godt og utviklende arbeidsmiljø • Våre dyktige og erfarne ”seniorer” mellom 30 og 40 år er i ferd med å bli like krevende. • I et marked med stadig sterkere konkurranse vil heller ikke her lønn være den avgjørende konkurransefaktoren. Frode Solberg - Handelshøyskolen BI Lønn kommer på 4 - 5. plass i de nasjonale undersøkelsene ved universitet og høyskoler

7 Ledelse blir sentralt! Frode Solberg - Handelshøyskolen BI

8 Hogan & Kaiser, Arnulf 2005 - 2010 ”….undersøkelse etter undersøkelse viser at 65%–75% av de ansatte i enhver virksomhet forteller at det verste aspektet ved jobben er deres nærmeste leder.” Frode Solberg - Handelshøyskolen BI

9 HELHETLIG LEDELSE I SMB Man må begynne å utvikle styret og den daglige ledelse som bedriftens samlede ledelse, og ikke som separate funksjoner….. Frode Solberg - Handelshøyskolen BI

10 Et kunnskapsbasert Norge (Reve oktober 2011) •Skal norske bedrifter lykkes i en stadig tøffere internasjonal konkurranse, må de sette kunnskap høyt på styreagendaen. –Har bedriften noen overordnet helhetlig langsiktig strategi? –Har bedriften noen klar markedsstrategi? –Har bedriften noen klyngestrategi? –Har bedriften noen utdanningsstrategi? –Har bedriften noen FoU- og innovasjonsstrategi? –Har bedriften noen talentstrategi? –Har bedriften noen eierskapsstrategi? –Har bedriften noen miljøstrategi?

11 Lykke til videre, og ta gjerne kontakt. Join me on Frode Solberg - Handelshøyskolen BI


Laste ned ppt "Gauldalskonferansen 2011 Skal små og mellomstore bedrifter lykkes i årene som kommer må de skoleres innen ledelse, strategisk planlegging og innovasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google