Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Generelle tiltak og forebygging Forskning viser at generelle tiltak for å bedre læringsmiljøet har størst effekt i forhold til å redusere mobbing og problematferd.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Generelle tiltak og forebygging Forskning viser at generelle tiltak for å bedre læringsmiljøet har størst effekt i forhold til å redusere mobbing og problematferd."— Utskrift av presentasjonen:

1 Generelle tiltak og forebygging Forskning viser at generelle tiltak for å bedre læringsmiljøet har størst effekt i forhold til å redusere mobbing og problematferd og skape gode vilkår for læring og trivsel. Skoler i ConnectOSLO fokuserer på tiltak som retter seg mot læringsmiljøet generelt, men supplerer med en egen metodikk for problemløsing vedr. mobbing, ekskludering og negativ gruppeatferd (Reflektor-metoden)

2 Fokusområder –Tydelig skoleledelse –God start i 1. klasse, av nytt skoleår og ved ny lærer –Tydelig klasseledelse og godt læringsmiljø –Felles og forpliktende praksis for alle lærere –Felles rutiner, regler og ferdigheter for alle klasser –Tydelighet og forutsigbarhet i kommunikasjonen med foreldre/foresatte –Forebygging og reduksjon av ulike former for mobbing, vold, disiplinproblemer, uro og andre former for problematferd

3 Sentrale verdier og ambisjoner Fellesskap, tilhørighet og vennskap Et trygt skole- og klassemiljø som er fritt for mobbing, ekskludering, vold mm Læring - både faglig og sosialt Mestring - sentralt for selvbilde og livskvalitet En skolehverdag som oppleves som meningsfull og relevant Trygge og omsorgsfulle voksne som framstår som gode modeller og forbilder En forutsigbar og tydelig skole som har både elevenes og de foresattes tillit

4 Tillitstriangelet skolen foreldre foreldre elev

5 Elevsyn Barn og unge kan ikke oppdra seg selv Elevene ønsker seg ”strenge og rettferdige” lærere (og foreldre) Dersom læreren ikke har kontroll i klassen – hvem har da kontroll? Mangel på voksenkontroll oppleves av barn og unge som en risikofaktor

6 Elevsyn II Barn og unge har et sterkt ønske om fellesskap og tilhørighet på en skole og i en klasse der det er kult å være positiv! Tydelige, engasjerte og troverdige voksenmodeller er en forutsetning for et slikt positivt læringsmiljø.

7 Tydelig klasseledelse Den tydelige, forutsigbare og omsorgsfulle lærer som har autoritet gjennom elevenes tillit (# autoritær) Få og enkle regler som gjelder alle Felles rutiner for klasseledelse gir forutsigbarhet Felles rutiner for alle klasser øves inn. Gode kollektive ferdigheter gir mestring, trivsel – og økt læring.

8 Felles rutiner og ferdigheter forebygger uro og disiplinproblemer 1.Lærer først i klasserommet 2.Rolig inn i klasserommet 3.Hilse 4.Plan for timen 5.Raskt i gang 6.Gode overganger mellom ulike aktiviteter 7.God avslutning av timen – inkl. orden i klasserommet før utmarsj 8.Språk: respekt og omtanke 9.Ingen mobbing, ekskludering eller plaging 10.Humor og varme

9 ELEVKOLLEKTIVET

10 Ulike scenarier ”Klassisk” pro-aktiv aggressivitet/mobbing Jenteproblematikk; ekskludering og rangstrid Guttegruppa der alt ”bare er på kødd”: verbalt og fysisk Mobbing/trakassering av lærer(e) Digital mobbing: SMS, MSN, blogg, hjemmesider, Facebook..

11 P1P1 P3P3 P2P2 T Mobbing, ekskludering, negativ gruppeatferd Motiverende faktorer for eks. mobbing: makt, tilhørighet, de andres frykt.. Tilskuerne unnlater å gripe inn: frykt, misforståelser, mobbernes legitimering av sine handlinger Reduserte hemninger: - oppløsing av ansvar i grupper - psykologisk distanse - legitimering

12 Skolen og foreldrene løser problemene når vi står sammen Løsningen ligger i at vi voksne forstår og setter ord på mekanismene bak den negative atferden Helt konkret, gjennom felles møter med involverte elever og deres foreldre, hjelpes elevene til å bryte ut av de negative mønstrene og rollene Viktig: at skolen har regien – og at det konsekvent tenkes på løsning - ikke fordeling av skyld Ved at ”mobberne” gis en mulighet til å velge bort den negative rollen gis mulighet for en ny start. Dette bidrar også til å sikre ”offeret” mot at problemet gjenoppstår – åpent eller skjult..


Laste ned ppt "Generelle tiltak og forebygging Forskning viser at generelle tiltak for å bedre læringsmiljøet har størst effekt i forhold til å redusere mobbing og problematferd."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google