Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Motivasjon og begeistring. Foreldre er viktige i skolen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Motivasjon og begeistring. Foreldre er viktige i skolen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Motivasjon og begeistring. Foreldre er viktige i skolen
Motivasjon og begeistring! Foreldre er viktige i skolen! Også på videregående.

2 Foreldreutvalget for grunnopplæringen FUG
Hvem er vi? Hva gjør vi?

3 Hvorfor skal vi samarbeide
Felles mål Forskning Trivsel og trygghet Kunnskap om hverandre Nettverk ”Vi deler oppgaven”

4 Begrunnelser for foreldremedvirkning
Foreldre har hovedansvaret for oppdragelsen av egne barn, og samfunnet kan ikke ta over dette ansvaret. Samtidig arbeider både hjem og skole for samme mål Samarbeid kan avklare ulikheter og uenighet Alle foreldre kjenner sine barn godt, og lærerne trenger denne kunnskapen om barnet i opplæringen! Viktig med lav terskel for å ta kontakt med læreren/skolen Foreldrene er av stor betydning for hvordan elevene har det og gjør det i skolen

5 En sammensveiset foreldregruppe er et godt utgangspunkt for å få et konstruktivt samarbeid med læreren og skolen Det er en fordel om Foreldrekontaktene og FAU medlemmer har klart definerte oppgaver. Da er det lettere å både påta seg og utføre vervet

6 Klassekontakter…….

7 Viktige oppgaver Trygghet og trivsel er viktig
Nettverk i klassen og til FAU Læringsmiljø Foreldremøter Konferansetimer Samarbeid med lærer Lav terskel for kontakt Vurdering og vurderingsformer

8 Disse ble valgt…….. Fikk et godt møte med skolen
Har selv gode minner….. De vet at de gjør en forskjell De er motiverte De begeistrer De er stolte over vervet

9 Oppgaver kan være:

10 FAU – forventninger………?

11 FAU Hva vil vi på vår skole? Hvilke forventninger har vi?
Talerør for alle Kursing – taushetsplikt -rolleforståelse Motivasjon Engasjement Positiv innstilling!

12 FAU Positiv omtale av FAU Hva forventer skolen?
Hvilken rolle har rektor i forhold til FAU? Få innspill fra alle foreldre Foredrag/innspill fra rådgiver, sosiallærer, helsesøster, elevråd, kontaktlærer eller andre Informere om fagplaner/mål i Kunnskapsløftet Spre informasjon! Dele informasjon! Ha fokus på eleven Jobbe for et miljø uten mobbing Ha tett kontakt med klassekontaktene Konflikter tas direkte med skolens ledelse Samarbeid – samarbeid – samarbeid!

13 Er du engasjert, gjør barnet ditt det bedre på skolen.

14 Overgang mellom skoleslag Kan FAU utarbeide gode rutiner for dette?
Hva skjer? Ha kontakt med ungdomsskolenes FAU Overgang til vgs – foreldrene er viktige for barnas valg Valgfag, nye lærere, nye medelever Forskning viser at foreldreengasjementet blir mindre jo lenger opp man kommer i skolen

15

16 FAU kan også ha rutiner for:
”Nye” lærere Spre informasjon om elevene, klassen og klassemiljøet Lærerne trenger også tilbakemeldinger – og anerkjennelse!

17 Foreldremøter

18 Forskning viser Foreldre betyr mye for elevenes læring
Foreldresamarbeid bidrar til trygghet og trivsel og forebygger mobbing! Et år som tillitsvalgt er en god investering for ditt eget og for andres barn, og for miljøet på skolen Bruk tilliten – og muligheten!

19 Oppsummering Hva kan gjøres for at foreldre engasjementet styrkes på vår skole Hvordan kan FAU få innspill fra øvrige foreldre/elever Hvilke saker er viktige for FAU ved vår skole? – Bør vi opprette komiteer eller undergrupper? Hvordan kan vi spre våre erfaringer? Dele erfaringer og gode eksempler? Har FAU sin egen hjemmeside? Årshjul? Legges innkallinger og referater ut på nettet?

20 Vi trenger engasjement (kursing, foredragsholdere, skolens innstilling, invitasjoner, samarbeidsavtaler) Vi skal sette samarbeid i fokus Vi skal vite at vi er viktige i våre barns læring Vi skal vise til forskning Vi skal ha anerkjennelse - og vi skal gi anerkjennelse Vi skal bidra til en inkluderende skole Vi skal være de voksne våre barn fortjener å ha!

21


Laste ned ppt "Motivasjon og begeistring. Foreldre er viktige i skolen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google