Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klasseledelse Grete Sørensen Vaaland og Sigrun K. Ertesvåg Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klasseledelse Grete Sørensen Vaaland og Sigrun K. Ertesvåg Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klasseledelse Grete Sørensen Vaaland og Sigrun K. Ertesvåg Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger

2 Ungdomstrinn i utvikling Skolebasert kompetanseutvikling: klasseledelse 1.-3. samling: - læreren som leder og klassen som et sosialt system - utvikling av støttende relasjoner - etablering av struktur, regler og rutiner - læringsledelse - skolebasert kompetanseutvikling; læring og utvikling av ferdigheter som klasseleder Nettressurser til hjelp i arbeidet

3 Tre viktige kilder ein kan lære frå  Eigen praktisk erfaring  Praktisk kunnskap frå erfarne mentorar eller kollegaer  Teori og forsking frå forskingsinstitusjonar eller lærarutdanningsinstitusjonar

4 Utvikling av praksis Kunnskap frå eigen praksis Kunnskap frå forskingsinst. Kunnskap frå mentor/kollega

5 Utvikling av praksis Kunnskap frå eigen praksis Kunnskap frå forskingsinst. Kunnskap frå mentor/kollega

6 Tittel på temaet FAMILIER LATENT MANIFEST F F F K R A B P TILSKUERNE a b c d P= Pedagog A og B = To elever R = Rutiner, regler mm K = Kultur a, b, c, d = Ulike former for atferd F= Familier (Erling Roland, 1995) Ledelse av klassen som sosialt system

7 Hvordan oppnå lederposisjon?  Faglig/innholdsmessig ha noe å bidra med  Ha orden på undervisningen sin/aktiviteter  Gjøre seg synlig  Kontroll  Vise respekt Lederrollen

8 Samarbeid om voksenrollen  Konsistens  Forventninger  Rolleforståelse  Reaksjoner  Policy og mål Likheter og forskjeller, enighet og uenighet Lederrollen

9 Tittel på temaet FAMILIER LATENT MANIFEST F F F K R A B P TILSKUERNE a b c d P= Pedagog A og B = To elever R = Rutiner, regler mm K = Kultur a, b, c, d = Ulike former for atferd F= Familier (Erling Roland, 1995) Ledelse av klassen som sosialt system

10 Episoder av kontakt  Anledninger: spontant, planlagt, rutiner Forskjeller mellom voksne Forskjeller mellom elever Lærer - elev relasjoner En god og støttende relasjon til hver elev

11 Investeringer Anerkjennelse Interesse Støtte Krav Gevinster: for den voksne for eleven for fellesskapet Lærer - elev relasjoner En god og støttende relasjon til hver elev

12 Tittel på temaet FAMILIER LATENT MANIFEST F F F K R A B P TILSKUERNE a b c d P= Pedagog A og B = To elever R = Rutiner, regler mm K = Kultur a, b, c, d = Ulike former for atferd F= Familier (Erling Roland, 1995) Ledelse av klassen som sosialt system

13 E4 Fellesorientering L E1 E2 E3 + + + + Elev - elev relasjoner Relasjoner mellom elever

14 Tittel på temaet FAMILIER LATENT MANIFEST F F F K R A B P TILSKUERNE a b c d P= Pedagog A og B = To elever R = Rutiner, regler mm K = Kultur a, b, c, d = Ulike former for atferd F= Familier (Erling Roland, 1995) Ledelse av klassen som sosialt system

15  Rutiner for aktiviteter Oppstart Plenum Individuelt arbeid Gruppearbeid Prosjektarbeid Lek Avslutning  Overganger  Arenakompetanse Repertoar av felles ferdigheter Etablering av struktur

16  Kunnskaper  Sosiale bilder  Mål  Symboler  Normer  Fortellingen Kollektive forestillinger Etablering av kultur

17 FORTELLINGEN OM GRUPPEN -små fortellinger - HENDELSER i gruppen -X

18 Klasseledelse Emosjonell støtte Organisering og tilsyn Læringsstøtte

19 Litteratur Drugli, M.B.(2012) Relasjonen lærer og elev : avgjørende for elevenes læring og trivsel. Oslo, Cappelen Damm høyskoleforlaget. Ertesvåg, S.K. (2012) Leiing av endringsarbeid i skulen. Oslo: Gyldendal Akademiske. Ogden, T. (2012) Klasseledelse- praksis, teori og forskning. Oslo:Gyldendal Akademiske. Pianta, R. & Hamre, B.(2009) Conceptualization, Measurement and improvement of classroom processes: standardized observation can leverage capacity. Educational Researcher.38,(2)., 109-119 Roland, P. (2012) Implementering av skoleutviklingsprogrammet Respekt. Ph.d-avhandling. Stavanger: Universitetet i Stavanger. Vaaland, G.S. & Ertesvåg, S.K. (2013) Leading or loosing? – Lost in the classroom. http://laringsmiljosenteret.uis.no/getfile.php/SAF/Til%20nedlast/leading-losing- classroom.pdf

20 Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning http://laringsmiljosenteret.uis.no/


Laste ned ppt "Klasseledelse Grete Sørensen Vaaland og Sigrun K. Ertesvåg Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google