Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klasseledelse Grete Sørensen Vaaland og Sigrun K. Ertesvåg

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klasseledelse Grete Sørensen Vaaland og Sigrun K. Ertesvåg"— Utskrift av presentasjonen:

1 Klasseledelse Grete Sørensen Vaaland og Sigrun K. Ertesvåg
Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger

2 Ungdomstrinn i utvikling Skolebasert kompetanseutvikling: klasseledelse
samling: - læreren som leder og klassen som et sosialt system - utvikling av støttende relasjoner - etablering av struktur, regler og rutiner - læringsledelse - skolebasert kompetanseutvikling; læring og utvikling av ferdigheter som klasseleder Nettressurser til hjelp i arbeidet

3 Tre viktige kilder ein kan lære frå
Eigen praktisk erfaring Praktisk kunnskap frå erfarne mentorar eller kollegaer Teori og forsking frå forskingsinstitusjonar eller lærarutdanningsinstitusjonar

4 Utvikling av praksis Kunnskap frå forskingsinst.
Kunnskap frå eigen praksis Kunnskap frå mentor/kollega Utvikling av praksis

5 Utvikling av praksis Kunnskap frå forskingsinst.
Kunnskap frå mentor/kollega Kunnskap frå eigen praksis Utvikling av praksis

6 Ledelse av klassen som sosialt system
Tittel på temaet FAMILIER LATENT MANIFEST a K R A B F b F c F d TILSKUERNE P P= Pedagog A og B = To elever R = Rutiner, regler mm K = Kultur a, b, c, d = Ulike former for atferd F= Familier (Erling Roland, 1995)

7 Lederrollen Lederrollen Hvordan oppnå lederposisjon?
Faglig/innholdsmessig ha noe å bidra med Ha orden på undervisningen sin/aktiviteter Gjøre seg synlig Kontroll Vise respekt

8 Lederrollen Lederrollen Samarbeid om voksenrollen Konsistens
Forventninger Rolleforståelse Reaksjoner Policy og mål Likheter og forskjeller, enighet og uenighet

9 Ledelse av klassen som sosialt system
Tittel på temaet FAMILIER LATENT MANIFEST a K R A B F b F c F d TILSKUERNE P P= Pedagog A og B = To elever R = Rutiner, regler mm K = Kultur a, b, c, d = Ulike former for atferd F= Familier (Erling Roland, 1995)

10 En god og støttende relasjon til hver elev
Lærer - elev relasjoner Episoder av kontakt Anledninger: spontant, planlagt, rutiner Forskjeller mellom voksne Forskjeller mellom elever

11 En god og støttende relasjon til hver elev
Lærer - elev relasjoner Investeringer Anerkjennelse Interesse Støtte Krav Gevinster: for den voksne for eleven for fellesskapet

12 Ledelse av klassen som sosialt system
Tittel på temaet FAMILIER LATENT MANIFEST a K R A B F b F c F d TILSKUERNE P P= Pedagog A og B = To elever R = Rutiner, regler mm K = Kultur a, b, c, d = Ulike former for atferd F= Familier (Erling Roland, 1995)

13 Relasjoner mellom elever
Elev - elev relasjoner E1 + + E2 Fellesorientering L + E3 + E4

14 Ledelse av klassen som sosialt system
Tittel på temaet FAMILIER LATENT MANIFEST a K R A B F b F c F d TILSKUERNE P P= Pedagog A og B = To elever R = Rutiner, regler mm K = Kultur a, b, c, d = Ulike former for atferd F= Familier (Erling Roland, 1995)

15 Etablering av struktur
Repertoar av felles ferdigheter Rutiner for aktiviteter Oppstart Plenum Individuelt arbeid Gruppearbeid Prosjektarbeid Lek Avslutning Overganger Arenakompetanse

16 Etablering av kultur Kollektive forestillinger Kunnskaper
Sosiale bilder Mål Symboler Normer Fortellingen

17 FORTELLINGEN OM GRUPPEN
-små fortellinger - HENDELSER i gruppen -X

18 Organisering og tilsyn
Klasseledelse Emosjonell støtte Organisering og tilsyn Læringsstøtte

19 Litteratur Drugli, M.B.(2012) Relasjonen lærer og elev : avgjørende for elevenes læring og trivsel. Oslo, Cappelen Damm høyskoleforlaget. Ertesvåg, S.K. (2012) Leiing av endringsarbeid i skulen. Oslo: Gyldendal Akademiske. Ogden, T. (2012) Klasseledelse- praksis, teori og forskning. Oslo:Gyldendal Akademiske. Pianta, R. & Hamre, B.(2009) Conceptualization, Measurement and improvement of classroom processes: standardized observation can leverage capacity. Educational Researcher.38,(2)., Roland, P. (2012) Implementering av skoleutviklingsprogrammet Respekt. Ph.d-avhandling. Stavanger: Universitetet i Stavanger. Vaaland, G.S. & Ertesvåg, S.K. (2013) Leading or loosing? – Lost in the classroom. classroom.pdf

20 Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning


Laste ned ppt "Klasseledelse Grete Sørensen Vaaland og Sigrun K. Ertesvåg"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google