Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forventninger til oss som skole:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forventninger til oss som skole:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forventninger til oss som skole:
Eleven skal være trygg og trives på skolen Eleven skal få støtte og hjelp både faglig og sosialt Eleven skal få faglige utfordringer slik at både kunnskap, engasjement og kreativitet får gode vekstforhold

2 Forventninger til oss som skole:
Eleven skal oppleve variasjon i aktiviteter Eleven skal få ta del i fellesopplevelser Eleven skal få utvikle sin selvstendighet Skolen legger til rette for god og tydelig dialog skole-hjem

3 Skolen forventer at eleven:
Møter presis og arbeider godt i timene Har med seg arbeidsredskaper, bøker og andre relevante skolesaker for å delta i undervisningen Har god orden i sakene sine Er med på å skape arbeidsro i klasserommet Gjør hjemmearbeid til tiden

4 Skolen forventer at eleven:
Følger klassens og skolens regler (skolens regelhefte) Viser respekt for lærere, medelever og andre voksne Er en hyggelig klassekamerat Sier fra til en voksen hvis de vet om at noen mobbes/plages

5 Skolen forventer at de foresatte:
Følger opp sitt barn både faglig og sosialt (vise interesse for og følge opp leksearbeid, passe på at skolesaker er med på skolen) Deltar på foreldremøter og utviklingssamtaler (er forberedt til utviklingssamtalen-gjennomgått skriftlig vurdering, faglig og sosial utvikling) Har dialog med skolen slik at læreren får den informasjonen de trenger for å best mulig tilrettelegge undervisningen for hver enkelt Følger med på informasjon fra skolen (skolens nettside, i Fronter, e-postbeskjeder eller ranselpost) God dialog skole – hjem - Oppleve at de blir møtt på en god måte. Tilgjenglighet lærere Mail blir lest hver dag, men responstid mail ….

6 Skolen forventer at de foresatte:
Snakker om skolen med et positivt fortegn, og er åpen for samarbeid med skolen Legger ferier og lignende til skolens ferier (fraværsreglement) Gjennom et fruktbart samarbeid ønsker vi å legge forholdene til rette slik at ditt barn skal oppleve mestring både faglig og sosialt. Da har vi lykkes


Laste ned ppt "Forventninger til oss som skole:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google