Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HelART i Ulåsen barnehage

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HelART i Ulåsen barnehage"— Utskrift av presentasjonen:

1 HelART i Ulåsen barnehage
Felles verdiplattform og felles praksis Målet er: At barna får økt selvfølelse At barna opplever mestring; sosialt og faglig At barna lykkes i samspill med andre mennesker At barna opplever å mestre vanskelige situasjoner At barna føler trygghet, glede og vennskap i samspill med barn og voksne Det er de voksnes ansvar å skape et godt læringsmiljø, blant annet ved å være gode forbilder Vi gir barna ros, støtte og oppmerksomhet.

2 Verdiene våre er roret vårt:
Respekt – Omsorg - Raushet (R O R)

3 Regler i Ulåsen barnehage
VI ER GODE MOT HVERANDRE Vi lytter Vi snakker vennlig til hverandre Vi venter på tur Vi tar vare på bøker og leker

4 Årshjul Ulåsen barnehage
Måned Egenskap Ferdighet August/september Respekt Omsorg Raushet Trene på reglene våre: *Vi er gode mot hverandre. *Vi lytter. *Vi snakker vennlig til hverandre. *Vi venter på tur. *Vi tar vare på bøker og leker. + Hilse ”hei” og ”ha det” + Takke Oktober Selvtillit Å presentere seg selv November Likeverd Å dele med andre Desember Medmenneskelighet Å tilby hjelp / bry seg om Januar Ærlighet Å følge regler i sosialt samspill, lek og spill Februar Humor Å forstå spøk og tull / leke med ord Mars Samarbeid Å bli med på en aktivitet / lek April Ansvar Å motta + følge beskjed Å si/ gjøre unnskyld Mai / juni Oppsummering / repetisjon av alle egenskapene Oppsummering: Hva har vi gjort? Hva har vi lært?

5 Gode rutiner Gode starter Forberede barna på ulike situasjoner/aktiviteter som skal skje Gode overganger Tilrettelegge for mestring Gode avslutninger Forberede barna på det som skal skje etterpå

6 Prinsipp for gode beskjeder
Få oppmerksomheten - Navn, øyekontakt og på barnets nivå Rolig og vennlig stemme Tydelig beskjed og få ord Si hva barnet skal gjøre Bekreftelse på at beskjeden er mottatt

7 Konsekvensmatrisa Hva som fører til konsekvenser..
Uakseptabel atferd Ødelegger leken eller leker for hverandre, eller andres ting Ødelegger bøker Slår hverandre Sparking, biting, lugging Ord og handling som sårer Mobbing (Egen plan mot mobbing) RORet vårt: Respekt – omsorg – raushet Reglene våre VI ER GODE MOT HVERANDRE Vi lytter Vi snakker vennlig til hverandre Vi venter på tur Vi tar vare på bøker og leker

8 Svært alvorlig regelbrudd
Konsekvensmatrisa Mindre alvorlig regelbrudd Alvorlig regelbrudd Svært alvorlig regelbrudd Negativ atferd Enkeltstående handlinger. Gjentatte ganger, begynner å bli et mønster. Stadige gjentakelser, har blitt et mønster. (Ikke ta med deg gårsdagen i møtet med barnet, la barnet få nye sjanser.) Konsekvenser Påminnelse om regel / ønsket atferd. Voksen tilstedeværelse. Påminnelse og samtale med barnet. Tas bort fra situasjonen på en rolig måte. Begrenset aktivitet, lukkede valg. Pedagogisk leder involverer foreldrene. Tas bort fra situasjonen over tid. Leke i et begrenset område som den voksne bestemmer, den voksne bestemmer aktivitet. Involvere foreldrene. Involvere andre samarbeidsinstanser.

9 Prinsipp for møte med regelbrudd
Rolig stemme Gå bort til barnet og ned på barnets nivå Skjerme barnet fra de andre Aksept for at det kan være vanskelig (anerkjenn barnet), men likevel ikke akseptere handlingen

10 HelART i praksis i Ulåsen barnehage
Reglene våre henger synlig framme. HelART er tema på foreldremøte HelART er tema i foreldresamtaler Arbeidsplanene beskriver egenskaper og ferdigheter Informasjon på hjemmesiden vår Det skal synes i hverdagen at vi jobber likt på hele huset Det vi har skrevet må harmonere med det vi gjør i praksis, vises i våre holdninger og vår væremåte Være gode rollemodeller


Laste ned ppt "HelART i Ulåsen barnehage"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google