Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sydspissen hotell 8.desember 2011 Fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Tanker om barnehagens læringsmiljø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sydspissen hotell 8.desember 2011 Fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Tanker om barnehagens læringsmiljø."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sydspissen hotell 8.desember 2011 Fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Tanker om barnehagens læringsmiljø

2 Om læring – hva sier rammeplanen? Barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringssyn, Sentrale begrep her er: omsorg og lek, læring og danning

3 Formell og uformell læring Formell læring: situasjoner/aktiviteter som er planlagt og ledet av personalet. Uformell læring: (hverdags)aktiviteter, her-og-nå situasjoner, i lek og annen samhandling.

4 Hva sier rammeplanen om læringsmiljø Barnehagen skal tilby et miljø preget av glede, humor, kreativitet og omtanke for fellesskapet. God omsorg styrker barns forutsetninger for å utvikle tillit til seg selv og andre, gode relasjoner og til gradvis å ta større ansvar for seg selv og fellesskapet. Fokus på sosial og språklig kompetanse De sju fagområder er viktige deler av barnehagens læringsmiljø

5 Barnehagen skal ha et omsorgs- og læringsmiljø som: ( Fremmer alle barns utvikling Gir rom for barns medvirkning Tilbyr ulike aktiviteter på samme tid Gir møter med ulike kulturelle uttrykk Har en estetisk dimensjon Fra Rpl

6 Hva er læringsmiljø? Psykososiale læringsmiljøet får konsekvenser for trivsel, helse og yteevne, mellommenneskelig samspill (relasjoner) og trygghet mot trakassering og pyskiske skadevirkninger (mobbing) Fysisk læringsmiljø Organisatorisk læringsmiljø – systemforhold som dagsrytme, tilrettelegging, ledelse

7 R-06: Fysisk miljø som fremmer alle barns utvikling Lek Læring Mestring Bevegelsesglede Bevegelses-erfaring Sanseerfaring Konsentrasjon Utfoldelse Tumleplass inne og ute Ro Fra R-06, s. 16

8 Hvordan vi organiserer barnehagen kan også være et uttrykk for hvordan vi ser på barnet og forventninger til barns medvirkning, deltakelse og læring! ” ”Hvis jeg må spørre …, hva da da?”

9 Tiden….? Dagsrytmen Overgangs- situasjoner Måltidstider Pauser Møter Samlinger Vakter Etc., etc. ”Tiden strekker til for den som vil bruke den….” Vi regulerer barnehagens liv med:

10 Når barn blir invitert til å medvirke, hva sier de selv: De liker å ha venner, noen å leke med De liker å bestemme over seg selv De liker ikke aktiviteter som er veldig styrt av voksne De liker ikke når andre barn er slemme mot dem, biter og slår De liker ikke å få kjeft Fra Berit Bae: Å se barn som subjekter (2004)

11 I møte med barnehagen Barns forskjellige erfaringer og kunnskaper knyttet til språk, kultur eller religion må gjenspeiles i barnehagens hverdag, slik at alle barn kan finne gjenkjennelse og identitetsbekreftelse. Temahefte om SPRÅKLIG OG KULTURELT MANGFOLD s. 29

12 Begrepet læringsmiljø I skole er begrepet vokst fram gjennom forskning om hvilken undervisning som gir best læringsresultater Det er mere enn undervisningen som forklarer elevens lærings utbytte

13 Miljøfaktorer som fremmer læring i skolen lærerens evne til å lede klasser og undervisningsforløp positive relasjoner mellom elev og lærer positive relasjoner og kultur for læring blant elevene godt samarbeid mellom hjem og skole god ledelse, organisasjon og kultur for læring på skolen »Thomas Nordahl

14 Barns medvirkning.. Barns medvirkning betyr nødvendigvis ikke å gi barn flere valgmuligheter…., men om hvordan personalet forstår sin rolle og hvordan de evner å se bak og tolke barns intensjon Kilde: Eva Johanneson, Små barns etikk

15 Det faglige og det daglige… ”Det er det daglige i barnehagen som er det viktigste, men det er også det som glir fortest forbi i bevisstheten uten å sette dype spor i hukommelsen”. Konklusjon fra Flekkefjordrapporten, brukerundersøkelse med barn som informanter

16 Fornyelse og utvikling Barnehagens kjerneoppgave: Handler om å sette barnets lek, erfaringer og læring i sentrum. Det handler om å utvikle sin evne som personale til å se, delta og bidra i denne prosessen.


Laste ned ppt "Sydspissen hotell 8.desember 2011 Fagansvarlig Vibeke Gjendemsjø Tanker om barnehagens læringsmiljø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google