Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til skoleåret

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til skoleåret"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til skoleåret 2011-2012
Foreldremøte 10. trinn 7. september 2011

2 Noen tall Bøler skole høsten 2011
711 elever 29 klasser + M – klasse 61 pedagogisk ansatte Aktivitetsskole I alt 93 personer med sitt daglige virke på skolen

3 Lærere på 10. trinn Bjørn Arne Sørslett 10A Carina Mykjåland
Gøril Stenhaug 10B Salmund Kyvik 10C Are Chr. Sveen 10C Maja Kay Karin Fonn Synnøve Skogstad Carina Mykjåland Per Øyvind Mølmen Lillann Thorstensen Maria Kvaal Ranveig Aas-Hanssen Geir Andreas Neset Hilda Sandsbraaten

4 Satsningsområder - Høsten 2011
Lesing som grunnleggende ferdighet TIEY – Tidlig Innsats, Early Years ( 1. – 3. trinn) Leksehjelp til alle, 1. – 10. trinn Engelskfaget Vurderingskompetanse Tett resultatoppfølging CONNECT, Zippys venner, aktivitetsledere, Drømmeskolen

5 Fokus 10. trinn Felles innsats skole - elever - foreldre Motivasjon
Viktig å fokusere på viktigheten av målrettet, langsiktig arbeid Alle fag teller Forvente høyt læringstrykk gjennom hele året Unngå permisjoner Gode tilbakemeldingsrutiner Trygt og forutsigbart læringsmiljø Connect God klasseledelse

6 Klassens kollektive ferdigheter
1. Lærerne er på plass i klasserommet før elevene kommer 2. Rolig inn i klasserommet og hilse ved pulten 3. Mål for timen på tavla 4. Komme raskt i gang 5. Arbeide rolig og konsentrert med oppgaver 6. Gode overganger mellom ulike aktiviteter 7. God avslutning av timen: oppsummering, ro og orden i klasserommet før utmarsj Fokus denne skolestarten: 8. Språk og omgangstone preget av respekt og omtanke 9. Ingen mobbing, ekskludering eller plaging 10. Masse humor og varme

7 Fravær Mulighet for å fjerne 10 fraværsdager fra vitnemålet
Krav om legeerklæring for å få trukket fra fravær som skyldes helsegrunner Gjelder fra og med fjerde fraværsdag i trekk Unntak for elever med kroniske sykdomer Permisjoner trekkes fra første dag Se Forskrift til opplæringslova § Føring av fråvær i grunnskolen

8 Forskrift til opplæringslova § 3-3
Grunnlaget for vurdering i fag er dei samla kompetansemåla i læreplanane for fag slik dei er fastsette i læreplanverket Eleven (…) skal møte fram og delta aktivt i opplæringa slik at læraren (…) får grunnlag til å vurdere eleven (…) sin kompetanse i faget. Læraren (…) skal leggje til rette for at han eller ho får eit tilstrekkeleg grunnlag for å vurdere kompetansen til eleven, lærlingen og lærekandidaten, slik at den retten eleven, lærlingen og lærekandidaten har etter § 3-1, blir oppfylt. Stort fråvær eller andre særlege grunnar kan føre til at læraren ikkje har tilstrekkeleg grunnlag for å gi halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter.

9 Vurdering Forskrift til opplæringslova § 3-3
Vurderingssituasjonene behøver ikke være planlagte Ved fravær får man, som hovedregel, prøven i påfølgende time Aktivitet i timen er ikke et vurderingskriterium, men aktivitet i timen kan være en forutsetning for å vise sin kompetanse IV (Ikke vurderingsgrunnlag) Varsel hjem Halvårsvurdering/sluttvurdering Manglende innleveringer Foresatte underrettes

10 Veien mot videregående
Informasjonsmøte om videregående kl 18.00 Yrkes- og utdanningsmesse Uke 44 Individuell veiledning / veiledning i mindre grupper Starter i oktober / november Søknadsfrist ordinært inntak 1. mars 2012 Eksamen Alle skal opp i skriftlig- og muntlig eksamen Eget eksamensmøte til våren

11 Utekontakten i bydel Østensjø
Linde Davidsen Falch Natteravnene Heidi Sundkøien Sørvik


Laste ned ppt "Velkommen til skoleåret"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google