Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten Velkommen til skoleåret 2011-2012 Foreldremøte 10. trinn 7. september 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten Velkommen til skoleåret 2011-2012 Foreldremøte 10. trinn 7. september 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Velkommen til skoleåret 2011-2012 Foreldremøte 10. trinn 7. september 2011

2 Oslo kommune Utdanningsetaten Noen tall Bøler skole høsten 2011 711 elever 29 klasser + M – klasse 61 pedagogisk ansatte Aktivitetsskole I alt 93 personer med sitt daglige virke på skolen

3 Oslo kommune Utdanningsetaten Lærere på 10. trinn Bjørn Arne Sørslett 10A Gøril Stenhaug 10B Salmund Kyvik 10C Are Chr. Sveen 10C Maja Kay Karin Fonn Synnøve Skogstad Carina Mykjåland Per Øyvind Mølmen Lillann Thorstensen Maria Kvaal Ranveig Aas-Hanssen Geir Andreas Neset Hilda Sandsbraaten

4 Oslo kommune Utdanningsetaten Satsningsområder - Høsten 2011 Lesing som grunnleggende ferdighet TIEY – Tidlig Innsats, Early Years ( 1. – 3. trinn) Leksehjelp til alle, 1. – 10. trinn Engelskfaget Vurderingskompetanse Tett resultatoppfølging CONNECT, Zippys venner, aktivitetsledere, Drømmeskolen

5 Oslo kommune Utdanningsetaten Fokus 10. trinn Felles innsats skole - elever - foreldre –Motivasjon Viktig å fokusere på viktigheten av målrettet, langsiktig arbeid Alle fag teller Forvente høyt læringstrykk gjennom hele året Unngå permisjoner Gode tilbakemeldingsrutiner Trygt og forutsigbart læringsmiljø –Connect –God klasseledelse

6 Oslo kommune Utdanningsetaten Klassens kollektive ferdigheter 1. Lærerne er på plass i klasserommet før elevene kommer 2. Rolig inn i klasserommet og hilse ved pulten 3. Mål for timen på tavla 4. Komme raskt i gang 5. Arbeide rolig og konsentrert med oppgaver 6. Gode overganger mellom ulike aktiviteter 7. God avslutning av timen: oppsummering, ro og orden i klasserommet før utmarsj Fokus denne skolestarten: 8. Språk og omgangstone preget av respekt og omtanke 9. Ingen mobbing, ekskludering eller plaging 10. Masse humor og varme

7 Oslo kommune Utdanningsetaten Fravær Mulighet for å fjerne 10 fraværsdager fra vitnemålet Krav om legeerklæring for å få trukket fra fravær som skyldes helsegrunner Gjelder fra og med fjerde fraværsdag i trekk –Unntak for elever med kroniske sykdomer Permisjoner trekkes fra første dag Se Forskrift til opplæringslova § 3-41. Føring av fråvær i grunnskolen§ 3-41. Føring av fråvær i grunnskolen

8 Oslo kommune Utdanningsetaten Forskrift til opplæringslova § 3-3 Grunnlaget for vurdering i fag er dei samla kompetansemåla i læreplanane for fag slik dei er fastsette i læreplanverket Eleven (…) skal møte fram og delta aktivt i opplæringa slik at læraren (…) får grunnlag til å vurdere eleven (…) sin kompetanse i faget. Læraren (…) skal leggje til rette for at han eller ho får eit tilstrekkeleg grunnlag for å vurdere kompetansen til eleven, lærlingen og lærekandidaten, slik at den retten eleven, lærlingen og lærekandidaten har etter § 3-1, blir oppfylt. Stort fråvær eller andre særlege grunnar kan føre til at læraren ikkje har tilstrekkeleg grunnlag for å gi halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter.

9 Oslo kommune Utdanningsetaten Vurdering Forskrift til opplæringslova § 3-3 –Vurderingssituasjonene behøver ikke være planlagte Ved fravær får man, som hovedregel, prøven i påfølgende time –Aktivitet i timen er ikke et vurderingskriterium, men aktivitet i timen kan være en forutsetning for å vise sin kompetanse –IV (Ikke vurderingsgrunnlag) Varsel hjem Halvårsvurdering/sluttvurdering Manglende innleveringer –Foresatte underrettes

10 Oslo kommune Utdanningsetaten Veien mot videregående Informasjonsmøte om videregående –12.10.11 kl 18.00 Yrkes- og utdanningsmesse –Uke 44 Individuell veiledning / veiledning i mindre grupper –Starter i oktober / november Søknadsfrist ordinært inntak –1. mars 2012 Eksamen –Alle skal opp i skriftlig- og muntlig eksamen –Eget eksamensmøte til våren

11 Oslo kommune Utdanningsetaten Utekontakten i bydel Østensjø Linde Davidsen Falch 9515 3119 Natteravnene Heidi Sundkøien Sørvik 95992162


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten Velkommen til skoleåret 2011-2012 Foreldremøte 10. trinn 7. september 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google