Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skoler og barnehager i Finnmark Alta mars 2013 Relasjonsledelse Elin Gullesen bratt Relasjonsledelse – Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skoler og barnehager i Finnmark Alta mars 2013 Relasjonsledelse Elin Gullesen bratt Relasjonsledelse – Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skoler og barnehager i Finnmark Alta mars 2013 Relasjonsledelse Elin Gullesen bratt Relasjonsledelse – Norge

2 Jan Spurkeland leder Øyvind Røkenes partner Elin Gullesen Bratt partner Helga Bognø partner Relasjonsledelse Norge Mennesket vil og kan Relasjoner mellom leder og medarbeider - påvirker utvikling og innovasjon øker prestasjonsevnen påvirker resultatet skaper større nærvær / større friskhetsprosent Relasjonskompetanse kan måles og trenes Marit O. Lysebo partner Lise Holsen partner Nina K. Fromreide partner Reinert Kamøy partner

3 Norsk lederstil Relasjonsledelse bygger på humanistisk menneskesyn og norsk ledertradisjon: Mindre statusforskjell mellom leder og medarbeider Likeverdighet, tillit og samarbeid er verdier som preger forholdet De tillitsvalgte har betydningsfull innflytelse i organisasjonen Arbeidsmiljøloven og norsk lovverk sikrer medvirkning og involvering. Verdens ledende demokrati

4 Relasjonell lytting Å lytte på Intensjonskanalen Lytteren hører og oppfatter Budskapet – ikke ordene Helheten – ikke detaljer Verdier – ikke formuleringer Hele uttrykket – ikke kun det verbale Visdommen – ikke det ufullkomne Å lytte på feilsøkingskanalen Lytteren hører og oppfatter Ordene – ikke intensjonen Detaljene – ikke helheten Formuleringene – ikke intensjonen Utvalg av uttrykket- ordene Det ufullkomne – de formelle feilene

5 Grunnlaget for å lede Mor Theresa: Do you know your people? Do you love them? Du kan ikke lede folk du ikke kjenner! Du kan diktere og administrere!

6 24 timers mennesket

7 Vindu for ledelse Resultat Relasjon Lav Høy Krav Press(og stress?) Mål Oppgaver Ytelse Helsefarlig Likegyldighet La-skure Meningsløshet Koseklubb Trivsel Lavt oppgavefokus Lav ytelse Helse Engasjement Motivasjon Trivsel Ytelse Helse Ledelse Medarbeider- fokus Resultat- fokus Medarbeider- samtaler Utvikling/ jobb integrert Veiledning Konflikt- håndtering Tillit Humor Tidspress Jobbkrav Ressurs- utnytting Prestasjons- krav Teknikk Økonomi

8 Relasjonsledelse og nyere undersøkelser Dansk undersøkelse fra Væksthus for Ledelse 2005. Kommunale ledere med suksess. Ledere der lykkes - hva er det de kan ? 5 kjernekompetanser hos ledere som lykkes: 1.Relasjonell forståelse: Forstår mellommenneskelige forhold. Denne kompetansen er basis for flere av de andre 5. 2.Tillitsvekkende sparring: Tilgjengelighet og åpenhet for dialoger.

9 Dansk undersøkelse forts. 3. Konfronterende intervensjon: Utfordrer og viser relasjonellt mot 4. Insisterende delegering: Vil at medarbeidere tar på seg ansvar 5. Rotfasthet under press: Grunnverdier står fast. Personlig integritet.

10 Utvikling – et resultat av personlig og faglig vekst – som igjen skaper større mulighet for utvikling og bedre resultater

11 Relasjonskompetanse Ferdigheter, evner og holdninger som etablerer, utvikler, og vedlikeholder relasjoner mellom mennesker. Basis: Relasjonelt initiativ Relasjonell energi Relasjonelt mot Basis: Relasjonelt initiativ Relasjonell energi Relasjonelt mot

12 Relasjonelt initiativ Grunnleggende for hele relasjonsforståelsen Mangel kan være katastrofalt i forhold til hvordan du vil fungere i relasjonen siden Vi må trene på å komme i kontakt med… se på andre øyekontakt, hilse Husk vedlikeholdet av relasjonen gjennom å gjenta Initiativ til å møte det som er vanskelig – og positivt…

13 Relasjonell energi De positive spenninger mellom mennesker som gir hverandre gleder, motivasjon, mot, kreativitet, humor osv. Relasjonelt initiativ - Gir energi Positiv effekt av relasjoner = motivasjon = helseforebygging Negativt = den helsefarlige leder / lærer Lederen / Pedagogen som prestasjonshjelper

14 Relasjonelt mot Ubehagelig samtale, konflikt, negativ tilbakemelding i en relasjon. Indre mobilisering Trengs når vi helst vil stikke av Når øyekontakt er eneste vei ut Mangel på relasjonelt mot er ofte årsaken til Relasjonelt sammenbrudd (RES) Kreves også når du skal gi en positiv tilbakemelding. Mobilisere energi til å vise mot

15 Relasjonell feighet Når du velger bort/unngår å møte mennesker Når du blir unnvikende i ordvalg Når du skriver om det som bør snakkes om Når du beskytter deg mot følelsesmessige påkjenninger Relasjonell feighet uttrykkes i atferd…. Relasjonelle avhengighetsforhold blir svekket gjennom relasjonell feighet

16 Relasjonell feighet Hverdagsfeighet Du ringer til ”de snille” og skriver til ”de vanskelige” Du blir usynlig Du går utenom/overser en gammel venn på gaten Du gjemmer deg Du utsetter den vanskelige samtalen Du utsetter Du unngår å gi ærlige tilbakemeldinger Du unngår

17 Relasjonskompetanse

18 Det sympatiske menneske Det sympatiske: Trekk Historie Atferd Det usympatiske: Lett å mislike Irriterende Egoistisk Kunsten å bli glad i folk består i å observere ”det sympatiske menneske”

19 Relasjonslederens metode og menneskesyn: 1. Kjenne og forstå bedre. 2.Utvikle positiv relasjon Det åpne Det stengte Det ukjente Det andre vet Det jeg vet Det andre ikke vet Det jeg ikke vet Et tydelig og sympatisk menneske Forsterke det sympatiske Korrigere det uakseptable Biografi,erfaringer Roman, preg,sjarm Det uendelige mulige Kraftkilden i alle Det blinde Selvbilde

20 Tilbakemelding Tilbakemeldingsstil i et miljø er kulturelt betinget Mengde og form kan trenes/endres 123123 Positiv tilbakemelding Negativ tilbakemelding Ingen tilbakemelding

21 Tilbakemelding Fire stadier Å GI ROS Å TA IMOT ROS Å GI RIS Å TA IMOT RIS

22 ROS gir 4 gevinster 1.Mottakeren får 1: Anerkjennelse 2. Senderen får 3 : - følelse av å gjøre noe godt for andre - et positivt omdømme - en bedre relasjon til mottakeren Det lønner seg å gi ROS

23 Råd om å ta i mot tilbakemelding Positiv tilbakemelding: Si takk og la det synke inn i deg Ikke vurder sender eller motiv La rosen virke inne i deg og kvitter med å si/tenke noe positivt om senderen Negativ tilbakemelding: Si takk for motet/viljen til å si fra Vær offensiv og still spørsmål Finn lærdom for senere endret atferd Ikke gå i forsvar, men takk for hjelpen

24 Relasjonspedagogikk – endringsforløp Relasjonsledelse- relasjonskompetanse Tid Vanskelighetsgrad Kunnskaper Ferdigheter Holdninger Individuell praksis Organisatorisk praksis Forståelse Lære eller mestre noe nytt Ønske/foretrekke noe nytt Gjøre noe nytt aleine Gjøre noe nytt sammen med andre Ny kultur Intellektuelt nivå Emosjonelt nivå

25 Identitet og sjølbilde Individets identitet skapes i relasjoner til andre Gjennom relasjoner får mennesket verdi Gjennom relasjoner blir vi verdifulle mennesker ♡

26 Refleksjon: Hvordan tror du folk ser på din kritiske tilstedeverelse? Hvordan tror du folk ser på din positive tilstedeværelese? Når er du selv komfortabel i en gruppe?

27 Tillit er bærebjelken i gode relasjoner er en følelse – alltid i bevegelse trenger bekreftelse og næring for å leve bygges gjennom atferd og moral. er i slekt med følelsen kjærlighet Forutsigbarhet, trygghet, ærlighet og ordholdenhet er byggeelementer.

28 Tillit 5 dimensjoner (Schindler og Thomas 1993) 1.Integritet – samsvar mellom ord og handling 2.Kompetanse – faglig og mellommenneskelig 3.Konsistens – forutsigbarhet,enhetlig opptreden,konsekvens 4.Lojalitet – stille opp for en annen og støtte 5.Ærlig og sannhetstro opptreden

29 Bøker fra Relasjonsledelse Norge av Jan Spurkeland En trilogi om ledelse som går fra grunnleggende lederteori i boken Relasjonsledelse, via utdypning av ferdigheter i boken Relasjonskompetanse, til boken Prestasjonshjelp som tar begrepet videre og synliggjør verktøy og holdninger som gir deg mulighet til å bli en god prestasjonshjelper! (Universitetsforlaget) Relasjonspedagogikk: Relasjonspedagogikk bygger på ny forskning om hva som mest påvirker læring hos elever. Relasjonen mellom lærer og elev er noe av læringens viktigste grunnlag. Boken gir en innføring i relasjonsbygging mellom hovedaktørene i skolen. Lærerens relasjonskompetanse er avgjørende for at tillitsrelasjoner kan utvikles til/mellom elever, foreldre og kollegaer. (Fagbokforlaget)

30 Takk for meg ☺ www.relasjonsledelse-norge.no www.kreu.no


Laste ned ppt "Skoler og barnehager i Finnmark Alta mars 2013 Relasjonsledelse Elin Gullesen bratt Relasjonsledelse – Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google