Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skoler og barnehager i Finnmark Alta mars 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skoler og barnehager i Finnmark Alta mars 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skoler og barnehager i Finnmark Alta mars 2013
Relasjonsledelse Skoler og barnehager i Finnmark Alta mars 2013 Å bygge relasjoner i «fredstid» - hva kreves av oss? Relasjonskompetanse Samhandling Meg - individ eller gruppemedlem? Elin Gullesen bratt Relasjonsledelse – Norge

2 Relasjonsledelse Norge
Lise Holsen partner Marit O. Lysebo partner Mennesket vil og kan Relasjoner mellom leder og medarbeider - påvirker utvikling og innovasjon øker prestasjonsevnen  påvirker resultatet skaper større nærvær / større friskhetsprosent Relasjonskompetanse kan måles og trenes Reinert Kamøy partner Nina K. Fromreide partner Litt om oss. Så tilbake til temaet. Øyvind Røkenes partner Jan Spurkeland leder Elin Gullesen Bratt partner Helga Bognø partner

3 Norsk lederstil Relasjonsledelse bygger på humanistisk menneskesyn og norsk ledertradisjon: Mindre statusforskjell mellom leder og medarbeider Likeverdighet, tillit og samarbeid er verdier som preger forholdet De tillitsvalgte har betydningsfull innflytelse i organisasjonen Arbeidsmiljøloven og norsk lovverk sikrer medvirkning og involvering. Verdens ledende demokrati

4 Relasjonell lytting Lytteren hører og oppfatter
Å lytte på Intensjonskanalen Å lytte på feilsøkingskanalen Lytteren hører og oppfatter Budskapet – ikke ordene Helheten – ikke detaljer Verdier – ikke formuleringer Hele uttrykket – ikke kun det verbale Visdommen – ikke det ufullkomne Lytteren hører og oppfatter Ordene – ikke intensjonen Detaljene – ikke helheten Formuleringene – ikke intensjonen Utvalg av uttrykket- ordene Det ufullkomne – de formelle feilene

5 Grunnlaget for å lede Mor Theresa: Do you know your people? Do you love them? Du kan ikke lede folk du ikke kjenner! Du kan diktere og administrere! Er en del av dimmensjon en Intervjuet folk hun skulle tilsette: sover du godt, spiser du godt, ler du godt? Etterlyser det harmoniske menneske.

6 24 timers mennesket 24 timers mennesket
Din kollega er så mye mer enn han er på jobb…..kjenner du han? Jo mer vi synliggjør av oss selv , jo mer sympatisk blir vi som mennesker i andres øyne! LET ETTER DET SYMPATISKE I MENNESKENE RUNDT DEG! Hvem av dere vet hva mannen til dine kollegaer heter? Hvem kan navnet på barna også? Hvem vet hvilken hobby medarbeiderne har? – hva de er opptatt av og hva som gjør dem glade? Dette skal vi snakke om i stedet for været. Det betyr noe! Her ligger energien og motivasjonskrafta

7 Vindu for ledelse Resultat Høy Krav Engasjement Press(og stress?)
Mål Oppgaver Ytelse Helsefarlig Engasjement Motivasjon Trivsel Ytelse Helse Ledelse Medarbeider-fokus Resultat- fokus Medarbeider-samtaler Utvikling/ jobb integrert Veiledning Konflikt-håndtering Tillit Humor Tidspress Jobbkrav Ressurs-utnytting Prestasjons-krav Teknikk Økonomi Koseklubb Trivsel Lavt oppgavefokus Lav ytelse Helse Likegyldighet La-skure Meningsløshet Lav Relasjon Høy

8 Relasjonsledelse og nyere undersøkelser
Dansk undersøkelse fra Væksthus for Ledelse 2005. Kommunale ledere med suksess. Ledere der lykkes - hva er det de kan ? 5 kjernekompetanser hos ledere som lykkes: Relasjonell forståelse: Forstår mellommenneskelige forhold. Denne kompetansen er basis for flere av de andre 5. Tillitsvekkende sparring: Tilgjengelighet og åpenhet for dialoger.

9 Dansk undersøkelse forts.
3. Konfronterende intervensjon: Utfordrer og viser relasjonellt mot 4. Insisterende delegering: Vil at medarbeidere tar på seg ansvar 5. Rotfasthet under press: Grunnverdier står fast. Personlig integritet.

10 Personlig utvikling Faglig utvikling
Det profesjonelle ligger i møtet mellom den personlige og faglige utviklingen. Viktig at lærere bruker til på utvikling av den personlige siden. Fare: Fagidiot! Utvikling – et resultat av personlig og faglig vekst – som igjen skaper større mulighet for utvikling og bedre resultater

11 Relasjonskompetanse Basis: Relasjonelt initiativ Relasjonell energi
Ferdigheter, evner og holdninger som etablerer, utvikler, og vedlikeholder relasjoner mellom mennesker. Basis: Relasjonelt initiativ Relasjonell energi Relasjonelt mot

12 Relasjonelt initiativ
Grunnleggende for hele relasjonsforståelsen Mangel kan være katastrofalt i forhold til hvordan du vil fungere i relasjonen siden Vi må trene på å komme i kontakt med… se på andre øyekontakt, hilse Husk vedlikeholdet av relasjonen gjennom å gjenta Initiativ til å møte det som er vanskelig – og positivt… Evne til å starte en relasjon. Bevisst etablering og vedlikehold av relasjoner. Tren i heisen og på flyet Dette er viktig å må dveles med så lenge som mulig for å få frem viktigheten.

13 Relasjonell energi De positive spenninger mellom mennesker som gir hverandre gleder, motivasjon, mot, kreativitet, humor osv. Relasjonelt initiativ - Gir energi Positiv effekt av relasjoner = motivasjon = helseforebygging Negativt = den helsefarlige leder / lærer Lederen / Pedagogen som prestasjonshjelper All den positive effekten du får av relasjonelle kontakter. Eks. når jeg får en uventet telefon om snarlig besøk I dette rom er det energi mellom oss. Dersom dere tapper den energien ved å lese avis, sende sms osv så virker det inn på min prestasjon

14 Relasjonelt mot Ubehagelig samtale, konflikt, negativ tilbakemelding i en relasjon. Indre mobilisering Trengs når vi helst vil stikke av Når øyekontakt er eneste vei ut Mangel på relasjonelt mot er ofte årsaken til Relasjonelt sammenbrudd (RES) Kreves også når du skal gi en positiv tilbakemelding. Mobilisere energi til å vise mot RES – relasjonell esensiell situasjon Eks: Spyling m vannslange på Toppen Aldri tillit til lærer mer etter beskyldning….. Gikk også ut over faget! Vi må ØVE på relasjonelt mot

15 Relasjonell feighet Relasjonelle avhengighetsforhold blir svekket gjennom relasjonell feighet Relasjonell feighet uttrykkes i atferd…. Når du velger bort/unngår å møte mennesker Når du blir unnvikende i ordvalg Når du skriver om det som bør snakkes om Når du beskytter deg mot følelsesmessige påkjenninger

16 Relasjonell feighet Hverdagsfeighet
Du ringer til ”de snille” og skriver til ”de vanskelige” Du blir usynlig Du går utenom/overser en gammel venn på gaten Du gjemmer deg Du utsetter den vanskelige samtalen Du utsetter Du unngår å gi ærlige tilbakemeldinger Du unngår Har du opplevd at du har vært hverdagsfeig? Snakk om dette to og to sammen. Skriv ned eksempler på hverdagsfeighet. Hva gjør dette med oss og menneskene rundt oss?

17 Relasjonskompetanse Skal snakke om -tillit -tilbakemelding
-prestasjonshjelp -dialogferdigheter -emosjonell modenhet

18 Det sympatiske menneske
Trekk Historie Atferd Det usympatiske: Lett å mislike Irriterende Egoistisk Kunsten å bli glad i folk består i å observere ”det sympatiske menneske”

19 Relasjonslederens metode og menneskesyn:
1. Kjenne og forstå bedre. 2.Utvikle positiv relasjon Det jeg vet Det jeg ikke vet Det blinde Det åpne Det åpne Det andre vet Et tydelig og sympatisk menneske Forsterke det sympatiske Korrigere det uakseptable Selvbilde Det ukjente Det stengte Det andre ikke vet Biografi,erfaringer Roman, preg,sjarm Det uendelige mulige Kraftkilden i alle

20 Tilbakemelding Positiv tilbakemelding Negativ tilbakemelding
Ingen tilbakemelding 1 2 3 Hva er det mest av hos dere? Tilbakemelding er hjelp til vekst – prestasjonshjelp - vennlighet Tilbakemeldingsstil i et miljø er kulturelt betinget Mengde og form kan trenes/endres

21 Tilbakemelding Fire stadier Å GI ROS Å TA IMOT ROS Å GI RIS
Å TA IMOT RIS Alle må trenes på, men det viktigste er å lære seg å ta imot ros og ris. Ikke bagatellisere komplimenter Utvikl et miljø for tilbakemelding ved å vise takknemlighet for de tilbakemeldingene du får. ØVELSE: Stå i ring to og to stiller seg opp , den ene bak den andre. En etter en legger den som står i den ytre ringen(bakerst) hendene på skuldrene til den som står fremst og fortelle noe posistivt. Roser. Når alle har fått annledningen , bytter vi.

22 ROS gir 4 gevinster 1.Mottakeren får 1: Anerkjennelse
2. Senderen får 3 : - følelse av å gjøre noe godt for andre - et positivt omdømme - en bedre relasjon til mottakeren Det lønner seg å gi ROS

23 Råd om å ta i mot tilbakemelding
Positiv tilbakemelding: Si takk og la det synke inn i deg Ikke vurder sender eller motiv La rosen virke inne i deg og kvitter med å si/tenke noe positivt om senderen Negativ tilbakemelding: Si takk for motet/viljen til å si fra Vær offensiv og still spørsmål Finn lærdom for senere endret atferd Ikke gå i forsvar, men takk for hjelpen Joharivinduet Åpne opp for det blinde feltet

24 Relasjonspedagogikk – endringsforløp Relasjonsledelse- relasjonskompetanse
Vanskelighetsgrad Ny kultur Gjøre noe nytt sammen med andre Organisatorisk praksis Emosjonelt nivå Gjøre noe nytt aleine Individuell praksis Emosjonelt nivå Ønske/foretrekke noe nytt Holdninger Emosjonelt nivå Endring av kultur – en vei å gå ….. Slik har vi det hos oss!!! Diskuter i gruppe : Hvordan er vår endringskompetanse? Hvor ligger vår utfordring? Hvordan kan vi bruke denne i forhold til eleven og klasseledelsen? Lære eller mestre noe nytt Ferdigheter Intellektuelt nivå Forståelse Kunnskaper Intellektuelt nivå Tid

25 Identitet og sjølbilde
Individets identitet skapes i relasjoner til andre Gjennom relasjoner får mennesket verdi Gjennom relasjoner blir vi verdifulle mennesker ♡ Bruk tid på dette og skal forståelse for ordene………

26 Refleksjon: Hvordan tror du folk ser på din kritiske tilstedeverelse?
Hvordan tror du folk ser på din positive tilstedeværelese? Når er du selv komfortabel i en gruppe?

27 Tillit Tillit er bærebjelken i gode relasjoner
er en følelse – alltid i bevegelse trenger bekreftelse og næring for å leve bygges gjennom atferd og moral. er i slekt med følelsen kjærlighet Forutsigbarhet, trygghet, ærlighet og ordholdenhet er byggeelementer. Krever følelsesmessig modenhet

28 Tillit 5 dimensjoner (Schindler og Thomas 1993)
Integritet – samsvar mellom ord og handling Kompetanse – faglig og mellommenneskelig Konsistens – forutsigbarhet,enhetlig opptreden,konsekvens Lojalitet – stille opp for en annen og støtte Ærlig og sannhetstro opptreden Tillit er en grunnleggende faktor i relasjonsbygging. Disse fem dimensjonene bygger tillit. Hele kropsspråket ditt er med på å bygge tillit eller rive den ned igjen avhengig av hvor du er i relasjonen. Det kan være en kjernetillit i begrepet, men den kan krympe eller øke ut fra hendelser. Du kan også ha tillit til mennesker på et område, men ikke på andre områder. Totaltilliten er positiv selv om det er områder du ikke kan vise personen tillit. Lite litteratur om tillit Det finnes både faglig og personlig tillit. I en ny jobb får du faglig tillit, men den må over tid erstattes av personlig tillit. Det er Øyvind dere må ha tillit til, ikke organisasjonsutvikleren.

29 Bøker fra Relasjonsledelse Norge av Jan Spurkeland
En trilogi om ledelse som går fra grunnleggende lederteori i boken Relasjonsledelse, via utdypning av ferdigheter i boken Relasjonskompetanse, til boken Prestasjonshjelp som tar begrepet videre og synliggjør verktøy og holdninger som gir deg mulighet til å bli en god prestasjonshjelper! (Universitetsforlaget) Relasjonspedagogikk: Relasjonspedagogikk bygger på ny forskning om hva som mest påvirker læring hos elever. Relasjonen mellom lærer og elev er noe av læringens viktigste grunnlag. Boken gir en innføring i relasjonsbygging mellom hovedaktørene i skolen. Lærerens relasjonskompetanse er avgjørende for at tillitsrelasjoner kan utvikles til/mellom elever, foreldre og kollegaer. (Fagbokforlaget)

30 Takk for meg ☺


Laste ned ppt "Skoler og barnehager i Finnmark Alta mars 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google