Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vilkårene for at for at samhandlingsreformen skal kunne styrke det samfunnsmedisinske og forebyggende arbeid SAMHANDLINGSKONFERANSE TROMSØ 25.MAI 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vilkårene for at for at samhandlingsreformen skal kunne styrke det samfunnsmedisinske og forebyggende arbeid SAMHANDLINGSKONFERANSE TROMSØ 25.MAI 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vilkårene for at for at samhandlingsreformen skal kunne styrke det samfunnsmedisinske og forebyggende arbeid SAMHANDLINGSKONFERANSE TROMSØ 25.MAI 2010 Magne Nylenna, redaktør, professor dr.med.

2 Forebyggende medisin ..”tiltak basert på medisinsk kunnskap for å forebygge sykdom og sikre god helse....” April 4, 2017

3 April 4, 2017

4 Skille mellom Risiko for sykdom hos enkeltpersoner
Risiko for insidens (forekomst av nye tilfeller) i en befolkning April 4, 2017

5 To strategier Høy risiko Lav risiko

6 ”Høy risko”- strategi

7 Massestrategi

8 Forebyggingsparadokset
En høyrisiko-strategi kan være effektiv for enkeltpersoner, men har liten effekt på en befolkning En masse-strategi har liten effekt på hver person, men kan være meget effektiv i en befolkning Mange mennesker med middels risiko gir ofte opphav til mange flere sykdomstilfeller enn et lite antall med høy risiko April 4, 2017

9 ”The population thus carries a collective responsibility for its own health and well being, including that of its deviants” Rose & Day. BMJ 1990;301:1031-4

10 April 4, 2017

11 ”Samfunnsmedisin er grupperettet legearbeid for å kartlegge sammenhengen mellom samfunn og helse, og iverksette helsefremmende og sykdomsbehandlende tiltak.” April 4, 2017

12 Forebygging og samfunnsmedisinsk arbeid handler oftest om
... befolkningsgrupper ... oversikt ... langsiktighet ... et helhetsperspektiv April 4, 2017

13 Eksempler Miljø (luft, lyd, vann etc...)
Vaksinasjoner (barn, influensa....) Screening (cervix cytologi, blodtrykk etc....) Helseatferd (kosthold, mosjon, alkohol....) Sykdomsatferd (mestring, læring, legemiddelbruk...) Helsetjenesteplanlegging April 4, 2017

14 Fastlegeordningen ble innført 1 juni 2001
Utgangpunkt: Legen har ansvar for en definert populasjon, pasienten har én fast primærlege Hensikt: Å bedre tilgjengeligheten og skape bedre og mer langsiktige forhold mellom leger og pasienter

15 Noen av oss håpet også at ordningen ville...
... gi allmennlegene et faglig gruppeansvar ... stimulere forebygging og samfunnsmedisinsk arbeid ... dempe de kommersielle sidene ved allmennmedisinen April 4, 2017

16 Vi ble skuffet.... April 4, 2017

17 Pasientenes behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok
For liten innsats for å begrense og forebygge sykdom Den demografiske utvikling truer samfunnets økonomiske bæreevne April 4, 2017

18 Virkemidler Ny fremtidig kommunerolle Økonomiske insentiver
Tydeligere prioriteringer IKT og kompetanseutvikling Nye lover Folkehelselov Kommunal helse- og omsorgslov April 4, 2017

19 Dagens situasjon: Befolknings/ grupperettet
helsefrem-mende og forebyggende arbeid = ”Folkehelselov” = Dagens kommunehelse- tjenestelov Fylkeskommunen→ Individrettet arbeid Gruppe- rettet helsefr. og fore- byggende arbeid Individ- rettet helsefr. og fore- byggende arbeid Hab/rehab Pleie- og omsorg Kommunen → Diagnostisk arbeid Kurativt arbeid

20 helsefrem-mende og forebyggende
Befolknings/ grupperettet helsefrem-mende og forebyggende arbeid Er det slik grensedragningen bør være? D.v.s at alt befolkningsrettet/grupperettet helsefremmende og forebyggende arbeid skal omfattes av folkehelseloven og alt individrettet arbeid av helse- og omsorgsloven? = Folkehelselov Staten (dep./direk- torater) → = Helse- og omsorgslov Fylkeskommunen→ Individrettet arbeid Gruppe- rettet helsefr. og fore- byggende arbeid Individ- rettet helsefr. og fore- byggende arbeid Hab/rehab Pleie- og omsorg Kommunen → Diagnostisk arbeid Kurativt arbeid

21 helsefrem-mende og forebyggende
Befolknings/ grupperettet helsefrem-mende og forebyggende arbeid Eller bør folkehelseloven også omfatte det individrettede helsefremmende og forebyggende arbeidet? = Folkehelselov Staten (dep./direk- torater) → = Helse- og omsorgslov Eller er det slik at individrettet helsefremmende og forebyggende arbeid også bør omfattes av ny folkehelselov? Fylkeskommunen→ Individrettet arbeid Gruppe- rettet helsefr. og fore- byggende arbeid Individ- rettet helsefr. og fore- byggende arbeid Hab/rehab Pleie- og omsorg Kommunen → Diagnostisk arbeid Kurativt arbeid

22 helsefrem-mende og forebyggende
Befolknings/ grupperettet helsefrem-mende og forebyggende arbeid Eller er det slik at noe av det individrettede helsefremmende og forebyggende arbeidet springer ut av folkehelseloven mens andre deler av det samme arbeidet springer ut av helse- og omsorgsloven? = Folkehelselov Staten (dep./direk- torater) → = Helse- og omsorgslov Fylkeskommunen→ Gruppe- rettet helsefr. og fore- byggende arbeid Hab/rehab Pleie- og omsorg Individrettet helsefr. og forebyggende arbeid Kommunen → Diagnostisk arbeid Kurativt arbeid Individrettet arbeid

23 Hvilken lov skal regulere det individrettede helsefremmende og forbyggende arbeidet?
Folkehelseloven Helse- og omsorgsloven Systematisk helsefremmende og forebyggende arbeid, f. eks. som ledd i kommunens folkehelseplan Individuelt behov for helsefremmende eller forebyggende tiltak Individrettet arbeid

24 Hva er vilkårene for en styrking av forebygging og samfunnsmedisinsk arbeid?
Ressurser Kompetanse Vilje April 4, 2017

25 Hva er vilkårene for en styrking av forebygging og samfunnsmedisinsk arbeid?
Ressurser Kompetanse Vilje April 4, 2017

26 April 4, 2017

27 John Snow (1813 – 58) Var allmennlege/anestesilege og samfunnsmedisiner Var opptatt både av årsaker til enkelttilfeller og til insidens Sammenliknet drikkevannkilder og koleraforekomst April 4, 2017

28 Den gamle ”distriktlegen” arbeidet både indvidrettet og grupperettet
April 4, 2017

29 Samfunnsmedisin og allmennmedisin ble lansert som ”tvillinger”i 1983
April 4, 2017

30 Så skjedde det noe på veien.....
April 4, 2017

31 Hvor ble forebyggingen av?
April 4, 2017

32

33 Forsvant barnet med badevannet?
April 4, 2017

34 Tid for å splitte opp? April 4, 2017

35 April 4, 2017

36 ..Forebygging er vi opptatt av alle, jobber med hver dag i allmennmedisinsk praksis! Entusiasmen for samfunnsperspektivet er det nok vanskeligere finne hos mange av oss, men det er ikke helt fraværende. Rammevilkårene i kommunene og i fastlegeordningen stimulerer ikke akkurat til samfunnsmedisinsk arbeid... ...Samhandlingsreformen skal satse meir på samfunnsmedisinsk arbeid og kommunal styring av allmennlegane. Kvar er dei kompetente legane til å ta på seg desse oppgåvene for kommunene? Og mange kommuner reduserer slike stillingar til 8-10 timar per veke - vanskeleg å drive anna enn venstrehandsarbeid da. ...Men det er jo ett lyspunkt, nemlig at fastlegefunksjonen fungerer, og at pasientene er svært fornøyd. Et godt ordtak sier at man skal ikke reparere det som fungerer. Vi vet jo en del om hvorfor fastlegefunksjonen ble en suksess, da får vi holde på det, og videreutvikle det, ikke kaste oss ut i nye og utmattende reformer. ...Rammevilkårene for det kurative arbeidet er gode, rammevilkårene for det samfunnmedisinske arbeidet er de fleste steder helt elendig. Kommuneoverleger kommer i skvis med lite tid og dårlig med ressurser både personellmessig og økonomisk. Det gjør at mange, både allmennleger og samfunnsmedisinere skyr disse stillingene. April 4, 2017

37 Så hva behøves? Vilje Nytenkning Nye aktører
Formell forankring i kommunene Interkommunalt samarbeid Kompetanse Ressurser April 4, 2017

38 April 4, 2017


Laste ned ppt "Vilkårene for at for at samhandlingsreformen skal kunne styrke det samfunnsmedisinske og forebyggende arbeid SAMHANDLINGSKONFERANSE TROMSØ 25.MAI 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google