Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Farmasøyt i slageining Hjerneslagkonferanse Ålesund 3.4.2014 Yvonne Kosfeld Solevåg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Farmasøyt i slageining Hjerneslagkonferanse Ålesund 3.4.2014 Yvonne Kosfeld Solevåg."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Farmasøyt i slageining Hjerneslagkonferanse Ålesund 3.4.2014 Yvonne Kosfeld Solevåg

2 2 Farmasøyt i slageining

3 3 IMM: integrated medicines management: Samstemming av legemiddellister Legemiddelgjennomgang Samtale med pasient ved utskriving Undervisning

4 4 Samstemming av legemiddellister

5 5 Best mogleg informasjon om kva slags legemiddel pasienten bruker heime Utgangspunkt for behandling på sjukehuset Ikkje fagleg vurdering av pasienten sine legemiddel Mange kjelder: kven er den beste?

6 6 Samstemming av legemiddellister Mange kjelder: kven er den beste? Pasient administrerer legemidla sjølv: Pasienten Pårørande (Medisinliste frå fastlege?) Pasient får hjelp frå kommunehelsetenesta: HBO Multidose Sjukeheim Pasient kjem frå anna HF: Epikrise Siste-dags-kurve

7 7 Samstemming av legemiddellister Korleis spørje pasienten? Spør etter: Legemiddelnamn Styrke Dosering Unngå ja/nei spørsmål: Kva slags? Kor mange? Når? Spør etter: Reseptfrie legemiddel Vitaminar, kosttilskot, helsekost Auge/øyre/nase Inhalasjonar Injeksjonar Kremar, plaster Med som ikkje takast kvar dag/ ved behov Seponert i samband med innlegging Biverknadar, allergiar

8 8 Legemiddelgjennomgang Kvalitetssikre legemiddelbruken til den enkelte pasienten Baserer på samstemt legemiddelliste relevante kliniske opplysningar

9 9 Legemiddelgjennomgang Legemiddelval Dosering Biverknad Interaksjonar Praktisk handtering Manglande monitorering

10 10 Legemiddelgjennomgang Biverknadar

11 11 Legemiddelgjennomgang Biverknadar Kognitivt svekka? Munntørrheit? Obstipasjon? Urinretensjon? STOPP-lista (Screening Tool of Older People’s potentially inappropriate Prescriptions) Oversett til norsk av MS Bakken, AG Granås, S Ruths og A Ranhoff (www.helsebiblioteket.no)www.helsebiblioteket.no Antikolinerge legemiddel ved demens Opioid utan laksantia Benzodiazepinar ved falltendens Kalsiumantagonistar ved kronisk obstipasjon

12 12 DOSE Legemiddelgjennomgang Interaksjonar RP1 Respons (effekt/bivirkning) Miljø RP = reseptorprotein (enzym, reseptor, ionekanal eller transportør) Metabolisme Sekresjon Filtrasjon Opptak Fordeling Samme protein Resirkulasjon Prosesser der interaksjoner kan oppstå [8][7][6] [4] [5] [2] [1] [3] [9] RP2 Annet protein ”Effektiv dose” ciprofloxacin + Ca/Al/Fe: CaCO3  40%  AlOH  85%  Cisplatin/MTX + NSAIDs/ aminoglycosider CYP450 SSRI + MAO Digitalis + diuretika pgp Med tillatelse fra

13 13 Legemiddelgjennomgang Interaksjonar Sigarettrøyk? Naturmiddel Opptak frå tarm: Ciprofloksacin p.o. + Ca, Fe, Mg, Al, Zn… Levaxin + Ca, Fe, Mg, Al, Zn…

14 14 Samtale ved utskriving Mål: Unngå hjerneslag Kunnskap Praktiske hjelpemiddel Motivere

15 15 Hjerneslag Storkarsjukdom (50%) og småkarsjukdom (25%): Blodtynnande ASA, dipyridamol, clopidogrel Blodtrykksenkende ACE-hemmer, AT2 blokker, kalsiumblokker, tiazid Kolesterolsenkende Atorvastatin, simvastatin Blodsukkersenkende Metformin, glimepririd, insulin Livsstil (røykeslutt osb) Kardiale emboliar (atrieflimmer) (25%) Antikoagulasjon: Warfarin NOAK

16 16 Dei nye perorale antikoagulasjonsmidlane (NOAK)

17 17 Warfarin Tar tid før effekt er etablert; inntil 1uke Behov for monitorering: INR målinger Dosering individuell etter INR Antidot: vitamin K (Konakion) Interaksjonar (vit K-kost, CYP) NOAK (dabigatran, rivaroksaban, apiksaban) Verkar raskt, kort halveringstid Påverkar ikkje INR Dosering fast (avhengig av alder, nyrefunksjon) Ingen direkte antidot Interaksjonar (CYP og p-gp)

18 18 Takk for meg!


Laste ned ppt "1 Farmasøyt i slageining Hjerneslagkonferanse Ålesund 3.4.2014 Yvonne Kosfeld Solevåg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google