Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ett års erfaring med bruk av rivaroxaban ved VTE Waleed Ghanima, PhD Forskningssjef, Sykehuset Østfold Førsteamanuensis, UiO Leder for Norsk Selskap for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ett års erfaring med bruk av rivaroxaban ved VTE Waleed Ghanima, PhD Forskningssjef, Sykehuset Østfold Førsteamanuensis, UiO Leder for Norsk Selskap for."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ett års erfaring med bruk av rivaroxaban ved VTE Waleed Ghanima, PhD Forskningssjef, Sykehuset Østfold Førsteamanuensis, UiO Leder for Norsk Selskap for Hematologi Mars 2014

2 Begrenset kunnskap og erfaring Mangler test for effekt Mangler antidot Utfordringene med NOAK, DOAK, TSOAC!

3 Effekt og Sikkerhet – Evidens fra fase 3 studiene

4 Recurrent VTE + VTE death Major BleedingMajor + CRNM Bleeding TrialDesignStudy Drug ComparatorNOAC vs Comparator (%), P-value ApixaAMPLIFY 1 D-B 6 m N=5395 Apixa 10 mg BD for 7d, then 5 mg BD Enoxa/Warfarin Non-inferiority 2.3 vs 2.7 P<0.001 (NI) Superiority RRR 69% 0.6 vs 1.8 P<0.001 Superiority RRR 56% 4.3 vs 9.7 P<0.001 Riva EINSTEIN- DVT 2 O-L 3, 6, or 12 m N=3449 Riva 15 mg BD for 21d, then 20 mg OD Enoxa/VKA Non-inferiority 2.1 vs 3.0 P<0.001 (NI) Not signif. 0.8 vs 1.2 P=0.21 Not signif. 8.1 vs 8.1 P=0.77 EINSTEIN- PE 3 O-L 3, 6, or 12 m N=4832 Riva 15 mg BD for 21d, then 20 mg OD Enoxa/VKA Non-inferiority 2.1 vs 1.8 P=0.003 (NI) Superiority RRR 51% 1.1 vs 2.2 P=0.003 Not signif. 10.3 vs 11.4 P=0.23 Dabi RE-COVER 4 D-B 6 m N=2564 LMWH or UFH/ Dabi 150 mg BD LMWH or UFH/ Warfarin Non-inferiority 2.4 vs 2.1 P<0.001 (NI) Not signif. 1.6 vs 1.9 P=0.38 Superiority RRR 37% 5.6 vs 8.8 P=0.002 RE-COVER II 5,6 D-B 6 m N=2568 LMWH or UFH/ Dabi 150 mg BD LMWH or UFH/ Warfarin Non-inferiority 2.4 vs 2.2 P<0.0001 (NI) Not signif. 1.2 vs 1.7 NR* Not reported Edoxa HOKUSAI- VTE 7 D-B 3-12 m N=8292 LMWH or UFH/ Edoxa 60 mg OD ( 30 mg OD in selected pts) LMWH or UFH/ Warfarin Non-inferiority 3.2 vs 3.5 (1.6 vs 1.9 on-Tx) P<0.001 (NI)** Not signif. 1.4 vs 1.6 P=0.35 Superiority RRR 19% 8.5 vs 10.3 P=0.004

5 Recurrent VTE + VTE death Major BleedingMajor + CRNM Bleeding DrugTrialDose NOAC vs Comparator (%), P-value Apixa AMPLIFY-EXT 1 (placebo comparator) 2.5 mg BD Superiority 81% RRR 1.7 vs 8.8 P<0.001 Not signif. 0.2 vs 0.5 NR* Not signif. 3.2 vs 2.7 NR* 5 mg BD Superiority 80% RRR 1.7 vs 8.8 P<0.001 Not signif. 0.1 vs 0.5 NR* Not signif. 4.3 vs 2.7 NR* Riva EINSTEIN-Extension 2 (placebo comparator) 20 mg OD Superiority 82% RRR 1.3 vs 7.1 P<0.001 Not signif. 0.7 vs 0 P=0.11 Significant increase 6.0 vs 1.2 P<0.001 Dabi RE-SONATE 3 (placebo comparator) 150 mg BD Superiority 92% RRR 0.4 vs 5.6 P<0.001 Not signif. 0.3 vs 0 P=1.0 Significant increase 5.3 vs 1.8 P=0.001 RE-MEDY 3 (warfarin comparator) 150 mg BD Non-inferiority 1.8 vs 1.3 P=0.01 (NI) Not signif. 0.9 vs 1.8 P=0.06 Significant reduction 46% RRR 5.6 vs 10.2 P<0.001

6 Blødningskomplikasjoner i Rivaroxaban studiene – en metaanalyse.  N=23063  Ingen forskjell i forekomst av alvorlige/klinisk relevante blødninger  Lavere forekomst av fatale blødninger med Rivaroxaban (RR=0,48 95% CI 0,31-0,74)  Lavere intrakranielle blødninger med Rivaroxaban Wasserlauf et al. Am J Card 2013; 112

7 *Data combined from dabigatran 150 mg and 110 mg BID treatment groups. Only first major bleed included. Analysis not adjusted for covariates Disclaimer: Dabigatran etexilate is now approved for clinical use in stroke prevention in atrial fibrillation in certain countries. Please check local prescribing information for further details Reduced risk for death with Dabigatran vs Warfarin during 30 days from the bleeding (P=0.052) Mortality rate (%) Time (days) 0 0.1 0.2 0.3 5101520253035 Warfarin Dabigatran

8 Bruken av DOAK i Norge!

9 Sammenslått for 6 mnd: Antall individer som har tatt ut resept på minst ett av legemidlene: Pradaxa®, Xarelto®, Eliquis® eller Marevan® Reseptregisteret

10 Antall individer pr mnd – kode atrieflimmer/atriflutter. Reseptregisteret

11 TromboseRegisterert i Østfold

12 DVT LE

13 Effekt og sikkerhet in the real life!

14 Hyppigste feil ved bruk av antikoagulasjon  Feil dosering/ indikasjon!  Ikke sjekket kreatinin!  Brukt sammen med platehemmere/antikoag!  Ikke gitt informasjon!  Ikke sjekket!medikamentinterak sjon!  Ikke seponert DOAK pre- operativt!  Feil varighet!

15 Rapporterte bivirkningsmeldinger/ bivirkningsrapporter på DOAK til RELIS og LMV i 2013 Totalt% AlvorligeDødsfall Rivaroxaba n 10767%9 Dabigatran6464%10 Apixaban4100%1 Warfarin4721

16 Hvorfor ? Overrapportering ? Feilbruk? Ukritisk bruk? EKSKLUSJONSKRITERIENE • GFR<30 ml/minute; • clinically significant • liver disease • ASAT/ALAT >x3 UNL • A high risk of bleeding • SBP >180/DBP >110 • life expectancy of less than 3 months • ASA >100 mg!

17 Hvordan kan vi redusere feilene?

18 Bruk DOAK kun på godkjente indikasjoner & vær oppmerksom på kontraindikasjonene!

19 Rivaroxaban AF – ikke valvulær Kne/hofte –plastikk DVT/LE AKS Dabigatran AF – ikke valvulær Kne/hofte–plastikk Apixaban AF – ikke valvulær Kne/hofte –plastikk Mekanisk – ventil Svangerskap Amming Nyresvikt Blødning Kombinasjon med platehemmere ? Alkohol- misbruk Forventet dårlig compliance Ekstrem vekt Ikke-registrerte indikasjoner Andre VT Cancer? Profylakse ved annen kirurgi Profylakse ved flyreiser UNNGÅ

20 Check indication /dose Contraindications Concomitant medications Co-morbidity (Creatinine) Compliance Communicate Undersøk pasienten før han/hun settes på DOAK W. Ghanima

21 Interaksjoner  Sjekk alltid interaksjoner  Unngå DOAK ved mulig interaksjon  Unngå kombinasjon med NSAID/platehemmere (sjekk om nødvendig)  CYP3A4/P-gp avhengig metabolisme Heidbuchel et al. Eur Heart J 2013

22 www.legemiddelverket.no  Antibiotika (clarithromycin, erthromycin)  Antiarytmika (verapamil, amiodarone)  Soppmidler (voriconazole, itraconazole)  HIV-midler (protease hemmere)  Antiepileptika (Phenytoin, karbamazepin)

23 Pasienten må følges opp jevnlig Co-morbiditet Nyrefunksjon Blødninger og Bivirkninger! Compliance

24 Stopp DOAK 1-2 dager før elektiv kirurgi, og minst en t ½ før ØHj kirurgi

25 Konklusjon • Rask økning i bruk av DOAK • Rapporteres dødelige fall • Unngå bruk ved situsjoner som kan øke risikoen for blødning/feilbruk • Pasienten må følges opp • Informasjon til pasientene - og til legene


Laste ned ppt "Ett års erfaring med bruk av rivaroxaban ved VTE Waleed Ghanima, PhD Forskningssjef, Sykehuset Østfold Førsteamanuensis, UiO Leder for Norsk Selskap for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google