Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hjertersykdom og naturmidler Steinar Madsen Statens legemiddelverk Norsk hjertesviktforum 11.11.11:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hjertersykdom og naturmidler Steinar Madsen Statens legemiddelverk Norsk hjertesviktforum 11.11.11:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hjertersykdom og naturmidler Steinar Madsen Statens legemiddelverk Norsk hjertesviktforum 11.11.11:

2 Nytte og risiko Nytte/risikoforhold = Virkning Bivirkninger

3 Er alternativ terapi farlig? •Lav risiko ved de fleste behandlingsformer –Sjelden alvorlige bivirkninger •Ett dødsfall per 400 000 akupunkturbehandlinger

4 Hva er betyr det? •Kosttilskudd (mat) –Brukes for å supplere kostholdet •Omega-3 •Naturmiddel (mat) –Brukes mot en bestemt tilstand •Solhatt mot lett forkjølelse •Tradisjonelt plantebasert legemiddel (legemiddel) –Godkjent på bakgrunn av bruk i folkemedisin •Egenbehandling, åpner for legekonsultasjon •Johannesurt •Naturlegemiddel (legemiddel) –Godkjent på bakgrunn av bruk i folkemedisin •Egenbehandling, tillater legekonsultasjon –Dvergpalme mot prostatabesvær

5 Grupper av naturmidler* •Homeopatiske preparater •Vitaminer, sporstoffer og mineraler •Plantepreparater •Animalske preparater •Kjemikalier •Annet *Naturmiddel brukes her som samlebetegnelse på kosttilskudd og naturmidler

6 Homeopatiske legemidler •Ekte homeopatiske legemidler er helt ufarlige •Allergiske reaksjoner kan forekomme på grunn av tilsetninger og forurensinger –Laktose –Fargestoffer –Gluten –Planteekstrakter –Mugg og sopp –Annet

7 Vitaminer, sporstoffer og mineraler •Store vitenskapelig studier har vist at vitamintilskudd ikke har noen positiv virkning hvis man spiser et normalt godt kosthold og ikke har spesielle sykdommer •Noen vitaminer kan være skadelige. –Beta-karoten øker kreftrisikoen hos røykere –Folsyre øker risikoen for kreft hos eldre •Anbefalt: –Folsyre før og under graviditet –D-vitamintilskudd er anbefalt –Omega-3-fettsyrer

8 Plantepreparater •Godkjent av Legemiddelverket –Ca. 20 produkter •Vært i bruk i minst 30 år •Virkning sannsynlig •Ikke dokumentert gjennom vitenskapelige undersøkelser •Egnet til egenbehandling •Ikke godkjente produkter –Tusenvis av produkter

9 Ikke godkjente plantepreparater - risiko •Giftig –Aristolochia, eteriske oljer •Allergiske reaksjoner –Solhatt, Johannesurt, eteriske oljer •Forurensninger –Tungmetaller, miljøgifter •Ulovlige tilsetninger –Smertestillende, steroider, andre legemidler

10 Animalske preparater •Fra rovdyrhorn til kjønnsorganer –Brukes blant annet som potensstyrkende midler –Lite brukt i Norge •Risikoen er først og fremst innhold av bakterier, virus og prioner –Meget streng holdning fra myndighetene i Norge

11 Kjemikalier •Et utall av forskjellige kjemikalier og legemiddellignende substanser –Dinitrofenol •Meget kraftig slankemiddel - livsfarlige bivirkninger i form av feber, muskelskader og evt. død, i bruk i Norge –Kreatinin og aminosyrer •Antagelig ufarlig, men ingen dokumentert effekt

12 Interaksjoner •Farmakokinetiske interaksjoner (”omsetning”) –Midler som hemmer eller fremmer opptak, nedbrytning eller utskillelse av hverandre •Farmakodynamiske interaksjoner (”virkning”) –Midler som svekker eller forsterker virkningen av hverandre

13 Farmakokinetiske interaksjoner •Viktige mekanismer –Cytokrom P 450-systemet –P-glykoprotein

14 Cytokrom P 450 - systemet •Familie med enzymer i tarm og lever •Omdanner stoffer til vannløselige forbindelser •Viktigste enzymer er: –3A4: kalsiumblokkere, ciklosporin, erytromycin, statiner, r-warfarin –2D6: betablokkere, SSRI, nevroleptika –2C9: fenytoin, NSAID, s-warfarin, losartan

15 Hemmende og fremmende legemidler

16 Pasienthistorie 1 •En 85 år gammel kvinne fikk i 1991 en mekanisk aortaventil. •INR stabil mellom 2,7 og 3,5 •Hennes mann fikk kreft og gjennomgikk langvarig behandling, men fikk tilbakefall og døde. •Ved INR-kontroll åtte uker etter mannens død var INR 1,5 •Hva kan forklaringen være?

17 Johannesurt •Johannesurt (Prikkperikum, Hypericum perforatum) –Brukes ved depresjon, slapphet og dårlig matlyst •Flere aktive stoffer (hypericin, hyperforin m.fl.) –Påvirker serotonin i nerveceller •Kliniske forsøk sprikende –Effekt på linje med SSRI- preparater?

18 Johannesurt - farmakokinetiske interaksjoner •Ciklosporin, takrolimus: Redusert blodkonsentrasjon, avstøtning (induksjon CYP 3A4) •HIV-midler: Redusert blodkonsentrasjon, redusert effekt (induksjon CYP 3A4) •Warfarin: Redusert INR, fare for blodproppdannelse (induksjon CYP 3A4) •P-piller: Redusert østrogenkonsentrasjon, fare for blødninger og uønsket svangerskap (induksjon CYP 3A4) •Antiepileptiske medisiner: Redusert konsentrasjon av fenytoin og karbamazepin (induksjon CYP 3A4)

19 Forklaring •Pasienten var deprimert. Legen spurte om hun ville prøve medisiner og hun fikk resept på citalopram. •Pasienten spurte om det var i orden at hun fortsatte med et naturmiddel som hun hadde fått av en venninne •Legen spurte da hvilket middel dette var, og hun fortalte at det inneholdt Johannesurt •Behandlingen med naturmidlet ble stanset og INR stabiliserte seg på rundt 3,0 med samme dose som tidligere.

20 P-glykoprotein Tarm Blodbane P-glykoprotein Grapefruktjuice

21 Pasienthistorie 2 •En 76 år gammel kvinne ble innlagt på sykehuset etter at hun hadde blitt forvirret, fått nedsatt matlyst, frostanfall og feber •Hun brukte escitalopram mot depresjon, ACE-hemmer for høyt blodtrykk og statin •Hva kan forklaringen være?

22 Johannesurt og farmakodynamiske interaksjoner •Johannesurt forsterker virkningen av legemidler som øker serotoninvirkning i hjernen •Sammen med SSRI: Fare for øket effekt og utløsning av serotonergt syndrom •Pasienten hadde fått serotonergt syndrom

23 Warfarin og naturmidler •Warfarin er det legemidlet som gir flest alvorlige og dødelige bivirkninger i Norge –Bivirkninger skyldes: •Høy INR som gir blødninger •Lav INR som gir blodpropp •Warfarin skal ikke brukes sammen med naturmidler uten nøye kontroll

24 Pasienthistorie 3 •83 år gammel mann, hjerteinfarkt, bypassoperasjon og hjertesvikt klasse II-III •ACE-hemmer, betablokker, vanndrivende ved behov, acetylsalisylsyre, statin •Litt høy S-kreatinin (130-170 μmol/L) og S-kalium (4,8-5,1 mmol/L) •Økende blodtrykk, legen vurderte å gi ham amlodipin •Ved kontroll 3 måneder senere var han kvalm og hadde dårlig matlyst •S-Kalium 7,3 mmol/L og S-kreatinin 193 μmol/L. •Hva kan forklaringen være?

25 Forklaring •Pasienten hadde begynt med salterstatning •Bordsalt inneholder NaCl •Salterstatninger inneholder KCl og MgCl 2 i tillegg –Ufarlig for de fleste –Farlig for pasienter som bruker kaliumsparende legemidler eller har nyre- eller hjertesvikt –Noen alternative salter er merket med advarsel, andre ikke

26 Hagtorn ved hjertesvikt •Hagtorn (Crataegus monogyna) har lang tradisjon ved hjertesvikt •Flere studier har vist symptombedring •De siste studiene viser ingen effekt –Kan ikke tilrås

27 Fusk og fanteri •Slankepille som inneholdt bendelormegg •Kinesiske urtemedisiner som inneholder aristolochia •Slanketabletter som inneholder thyroxin, efedrin og koffein •Hudkremer som inneholder sterke steroider •Midler mot leddgikt som inneholder smertestillende legemidler og steroider

28 Aristolochia-katastrofen i Belgia •Planter fra Aristolochia- familien (holurt) har lange tradisjoner i kinesisk urtemedisin •Inneholder aristolochia- syrer som gir nyresvikt og kreft i urinveiene –Over 50 pasienter måtte nyretransplanteres i Belgia - senere har mange fått kreft

29 Fortodol-saken •I 2008 og 2009 fikk åtte pasienter akutt leversvikt og to døde etter å ha brukt preparatet Fortodol •Ulovlig tilsetning av nimesulid

30 Ginseng (Panax ginseng) •Styrkende kosttilskudd •Lang tradisjon blant annet i Kina •Skal virke som antioksidant og motvirke stress (adaptogen virkning) •Kan gi nedsatt effekt av warfarin •Mulig økt blødningstendens i kombinasjon med platehemmere, inkludert acetylsalisylsyre •Mye av den ginseng som selges er falsk

31 Tempeltre (Ginkgo biloba) •Skal forbedre sirkulasjonen, beskytte mot frie radikaler og motvirke blodpropp •Ginkgo har ikke virkning mot demens og Alzheimers sykdom •Rapporter om økt INR og økt effekt av platehemmere –Pasienter som bruker warfarin og platehemmere bør unngå Ginkgo –Ginkgo bør seponeres før større operasjoner

32 Fytoøstrogener •Fytoøstrogener som finnes bl. a. i soya, rødkløver og humle •Selges som naturlig hormontilskudd ved overgangsplager •Liten effekt i kliniske studier •Kan muligens gi celleforandringer i livmorslimhinnen og kan muligens gi risiko for brystkreft •Kvinner med aterosklerotisk hjertesykdom bør unngå slike preparater •N/R-forhold: Vanskelig å bedømme, sannsynlig nøytral

33 Hvordan får vi kunnskap om bivirkninger av naturmidler? •Bivirkningsmeldinger –Norge –WHO •Pasienthistorier –Vær oppmerksom på muligheten for at et naturmiddel har gitt uvanlige reaksjoner

34 Bivirkningsmeldinger på naturmidler •Trolig underrapportering –2004: 27 (ett dødsfall) –2005: 36 –2006: 29 –2007: 30 –2008: 35 (to dødsfall) –2009: 52 –2010:29 •Hva kan gjøres? –Hele gruppen av naturmidler står på overvåkingslisten –Meldinger fra farmasøyter fra 2005 –Meldinger fra pasienter fra 2010

35 Råd til pasienter (1) •Alle pasienter som bruker legemidler bør snakke med lege eller apotek før de begynner med naturmidler •Vær forsiktig med å kjøpe naturmidler over internett •Ikke ta med naturmidler fra utlandet •Meld fra om bivirkninger

36 Råd til pasienter (2) •Følgende pasienter bør ikke bruke naturmidler uten etter avtale med lege: –Pasienter som bruker blodfortynnende legemidler (warfarin, dabigatran, rivaroksaban) –Pasienter med epilepsi –Pasienter som har transplantert organer –Pasienter som får behandling for kreft –Pasienter som bruker mange legemidler eller har alvorlige sykdommer

37 Råd til helsepersonell •Spør alltid om pasienten bruker naturmidler –Hos fastlegen, ved innleggelse osv. •Advar mot kjøp av naturmidler og legemidler over internett –Kun dersom man er sikker på at det er en seriøs forhandler

38 Konklusjon •Vi vet lite om interaksjoner og bivirkninger av naturmidler – særlig for nye ”motepreparater” •Leger og pasienter snakker alt for lite om bruk av naturmidler!


Laste ned ppt "Hjertersykdom og naturmidler Steinar Madsen Statens legemiddelverk Norsk hjertesviktforum 11.11.11:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google