Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Overlege Jørgen Ibsen, Slagenheten, Ringerike sykehus April 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Overlege Jørgen Ibsen, Slagenheten, Ringerike sykehus April 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Overlege Jørgen Ibsen, Slagenheten, Ringerike sykehus April 2012

2  Mann f. 32, gift, bor med kone  Alzheimers demens (Huk.pol. –99)  Angina pectoris, hypertensjon, nyresvikt, ulcus-sykdom, epilepsi  Innlegges fra Ger. pol for utredning av gangbesvær, svimmelhet, kvalme, og økende mental svikt

3  Aricept 5mgx2  Norvasc 5 mg x1  Tenormin 25 mgx1  Cozaar 50 mgx1  Sarotex 20 mg vesp  Imovane 5 mg vesp  Sobril 10 mgx2  Vallergan 10 mg vesp  Tramadol 50 mgx2  Paralgin Forte 1x4  Somadril 350 mgx2  Stemetil 5 mgx3  Afipran 10 mgx3  Ranitidin 300 mgx2  Nitro-Dur 5 mg plaster  Lamictal 75 mgx2

4  Polyfarmasi og interaksjoner  Endret farmakokinetikk/dynamikk  Endret distribusjonsvolum  Nedsatt nyrefunksjon  ”Andre” bivirkninger (delirium, anorexi, asteni med mer)

5  Primærprofylaktisk behandling?  Endret indikasjonsstilling (eks AF)  Fravær av studier på gamle  Svekket baroreseptorrefleks  Mere ”sårbar” AV-knute  Svekket kompensasjon (Bl.sukker, BT)

6  Generelt lavere kroppsvekt, særlig muskelmasse  GFR reduseres med 1% årlig fra ung voksen alder ◦ ”Alle” over 85 år har moderat til alvorlig nedsatt nyrefunksjon  Gradvis økning av kroppens relative fettmengde på bekostning av intracellulært væskevolum  Ofte lav albumin

7  Bruk f.eks Cochroft-Gault formel for å estimere GFR  Forsiktighet med legemidler som nedsetter GFR ytterligere ◦ NSAID, ACE-hemmere  Forsiktighet med legemidler med smalt terapeutisk vindu som utskilles renalt -Aminoglycosider, digoxin, lithium

8  Reduserte doser av legemidler som utskilles renalt ◦ ACE-hemmere, metformin, allopurinol, spironolakton, sotalol  Legemidler som skal virke lokalt i blæren (feks nitrofurantoin) trenger høyere dosering

9  Lav albumin gjør at plasmabundne legemidler (eks. digitoxin) får høyere fri fraksjon ◦ Overdosering tross normal serum-konsentrasjon! ◦ Konkurranse om plasmaproteiner  For legemidler som doseres etter serum- konsentrasjon styre mot laveste tredel av referanseområde

10  Fettløselige legemidler får et større distribusjonsvolum og utskillelsen forsinkes og får dermed lengre virketid ◦ Benzodiazepiner, furosemid, doxazosin, ASA  Vannløselige legemidler når raskere høy plasmakonsentrasjon og får kortere virketid ◦ Enalapril, levodopa, paracetamol, ketoprofen

11  Alle midler som senker blodtrykket gir også ortostatisme grunnet svekket baro- reseptorrefleks  Økt tendens til blokkeringer ved midler som virker på AV-knuten (beta-blokkere, digitalis, verapamil) grunnet økt sårbarhet for ischemi

12  ”Start low, go slow”  Hyppigere serumkonsentrasjonsmålinger  Ved påvisning av sub-terapeutisk nivå hos ubesværet pasient bør en vurdere seponering (eks teofyllin, digitalis)  Hyppig måling av legemiddeleffekt ◦ INR, Glukose, BT-måling, Krnn, EKG med mer.

13  Mange legemidler øker faren for feil  Sansesvikt (syn, hørsel) vanskeliggjør kommunikasjon  Problemer med å åpne blister-pakninger, medisinglass osv.  Problemer med insulinsprøyter, øyedråper, inhalasjons-preparater  Kognitiv svikt!

14  Hver tiende innleggelse av gamle i sykehus er legemiddelrelatert ◦ Oppfattes ofte som sykdom  Vanligst er parkinsonisme og delirium  Bivirkninger vanlig medvirkende årsak til fall/brudd

15  Høy alder med nedsatt eliminasjon av medikamenter gjennom lever/nyrer  Sykdom i de samme organer  Bruk av legemidler med liten forskjell på terapeutisk og toxisk dose (digitalis mm.)  Polyfarmasi og interaksjoner

16  Digitalis ◦ Anoreksi, vekttap, synkoper, delirium  Diuretika ◦ Ortostatisme, dehydrering, DM (tiazider), hyponatremi  NSAID/ASA ◦ Ulcus, væskeretensjon, nyresvikt, diare  Opiater ◦ Obstipasjon, delirium

17  Benzodiazepiner ◦ Diazepam særlig lang halveringstid ◦ Sedasjon, fall, delirium  ”Alle blodtrykkssenkende medisiner” ◦ Ortostatisme, fall  Ca-antagonister ◦ ankelødemer

18  Steroider ◦ Væskeretensjon, delirium, ulcus, DM, Cushing, osteoporose ◦ Obs reaktivering gammel Tbc  SSRI ◦ Kvalme, ulcus, diare, hyponatremi, kramper ◦ Interaksjoner!  ACE/AII-hemmere ◦ Nyresvikt, væskeretensjon, hoste(ACE)

19  Antipsykotika ◦ Generelt uttalte antikolinerge effekter, nyere midler (Zyprexa, Risperdal) bedre  TCA ◦ Enkelte (amitriptylin, doxepin) uttalte antikolinerge effekter  Antihistaminer ◦ Sedativ og antikolinerg effekt

20  Svekkede kompensasjonsmekanismer tilsier gradvis seponering av mange legemidler  Brå seponering av beta-blokkere kan gi rebound fenomen med arytmier  Rask seponering av SSRI preparater kan gi bla. desorientering, parestesier og svimmelhet

21  Legemidler sannsynlig utløsende årsak i 11- 30% av delirium i sykehus  Tredje vanligste årsak etter infeksjoner og elektrolyttforstyrrelser.  Ubalanse kolinerg-dopaminerg transmisjon

22  Direkte antikolinerg virkning ◦ Atropin, scopolamin, antipsykotika  Forstyrret acetylkolin-dopamin balanse ◦ Anti-Parkinsonmed, antipsykotika  Indirekte virkning på nevrotransmisjon ◦ Hypoxi, hypotensjon, hypoglykemi, el.lytter  Ren legemiddelbivirkning som for eksempel urinretensjon, obstipasjon mm.

23  Høy risiko  Moderat risiko  Lav risiko

24  Rene antikolinerge midler ◦ Atropin, scopolamin ◦ Vil i tilstrekkelige doser gi delirium hos alle  Amitryptylin (Sarotex), Klozapin (Leponex), Petidin (antikolinerg virkning, respirasjonshemming)

25  TCA (særlig noritriptylin)  Alle anti-Parkinson medikamenter  Diazepam  Morfin  ACE-I, AII-I?  1. Gen antihistaminer  Ranitidin  Digitoxin  Klorpromazin, levopromazin  Cytostatica  Litium  Prednisolon  NSAID (indometacin)

26  SSRI  Haloperidol  Olanzapin  Risperidon  Oksazepam  Zopiklon  Anti-diabetika (SU)  Kodein  Betablokkere (også øyedråper!)  Alle diuretika  Ca-antagonister  Ibuprofen  Antibiotika??

27  Vurdere nøye indikasjon for behandling, særlig hos risikoindivider  Redusere det totale antall medikamenter  Forsøke å velge medikamenter med lav- moderat risiko  Kontinuerlig revurdering av den medikamentelle behandling

28  Aricept 5mg x 2  Norvasc 5 mg x 1  Tenormin 25 mgx 1  Cozaar 50 mg x 1  Sarotex 20 mg vesp  Imovane 5 mg vesp  Sobril 10 mg x 2  Vallergan10mgvesp  Tramadol 50 mgx 2  Paralgin Forte 1 x 4  Somadril 350 mgx 2  Stemetil 5 mg x 3  Afipran 10 mg x 3  Ranitidin 300 mgx 2  Nitro-Dur 5 mg plaster  Lamictal 75 mg x 2

29  Tenormin 50 mg 1 x 1  Lamictal 75 mg 1 x 2

30  Knut Laake; ”Geriatri i praksis”  Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2004, ”Eldre og legemidler”  Ranhoff AH, Brørs, O; ”Legemidler som kan gi delirium hos eldre”


Laste ned ppt "Overlege Jørgen Ibsen, Slagenheten, Ringerike sykehus April 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google