Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bruk av nye orale antikoagulasjonspreparater NOAC Anders E. A. Dahm Oslo universitetssykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bruk av nye orale antikoagulasjonspreparater NOAC Anders E. A. Dahm Oslo universitetssykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bruk av nye orale antikoagulasjonspreparater NOAC Anders E. A. Dahm Oslo universitetssykehus

2 Vi står overfor den største endringen i antikoagulasjonsbehandlingen på 60 år

3 Farvel Warfarin?

4 Disposisjon • Studier • Farmakokinetikk • Praktisk bruk

5 Aktuelle medikamenter • Dabigatran (Pradaxa) – hemmer trombin • Rivaroxaban (Xarelto) – hemmer faktor Xa • Apixaban (Eliquis) – hemmer faktor Xa • Edoxaban – hemmer faktor Xa

6 Indikasjoner • Venøs trombose: Rivaroxaban • Atrieflimmer: Rivaroxaban, Dabigatran, Apixaban • Profylakse ortopedisk kirurgi: Rivaroxaban, Dabigatran, Apixaban

7 Antikoagulasjonsbehandlingens 1. og 2. naturlov • Lov 1: Antall blødninger er proporsjonal med graden av antikoagulasjon • Lov 2: Antall tromboser er omvendt proporsjonal med graden av antikoagulasjon

8 Venøs trombose OR VT Fox 2012 BMJ

9 Profylakse kne/hofte protese OR symptomatisk VT Gomez-Outes 2012 BMJ

10 Atrieflimmer Dentali 2012 Circulation

11 Hjerneblødning ved AF behandling • Dabigatran: OR 0.35 (0.26 – 0.49) • Apixaban: OR 0.42 (0.31 – 0.59) • Rivaroxaban: OR 0.66 (0.47 – 0.92) • Total: OR 0.46 (0.39 – 0.56) Dentali 2012 Circulation

12 Farmakokinetikk WarfarinDabigatranRivaroxabanApixabanLMWH Tid til max effekt 3-5 dager 1 time2.5-4 timer3 timer3-5 timer Halverings tid 40 timer12-14 timer 7-11 timer12 timer3-7 timer Utskilling i nyrene 080 %35 %25 %Ja/Nei

13 www.helsedirektoratet.no

14 Dosering • Venøs trombose – Rivaroxaban: 15 mg x 2 i 3 uker, så 20 mg x 1 • Atrieflimmer – Dabigatran: 150 mg x 2, eller 110 mg x 2 (eldre) – Rivaroxaban: 20 mg x 1 – Apixaban: 5 mg x 2 • Profylakse ortopedi: – Dabigatran: 220 mg x 1, startes innen 4 t etter kirurgi – Rivaroxaban: 10 mg x 1, startes 8 t etter kirurgi – Apixaban: 2.5 mg x 2, startes 12-24 t etter kirurgi

15 Hva skal man tenke på ved forskrivning av NOAC? • Nyrefunksjon – Alder • Leversykdom – Transaminaser over 2 x referansegrense • Blødningstendens – Anamnese – INR, APTT

16 Medikamentinteraksjoner • Hemmere og indusere av CYP3A4 og P-glycoprotein • Dabigatran (P-glycoprotein) – Anbefales ikke: Ciklosporin, itrakonazole, ketokonazole, tacrolimus – Amiodarone, verapamil, quinidine, claritromycin, rifampicin, St. Johannes urt • Rivaroxaban (CYP3A4 og P-glycoprotein) – Anbefales ikke: Azole-antimykotika, HIV protease hemmere – Claritromycin, eryromycin, fenytoin, carbamazepin, phenobarbital, rifampicin • Apixaban (CYP3A4 og P-glycoprotein) – Alle de nevnte • Andre antikoagulantia, platehemmere, NSAIDs

17 Overgang til og fra LMWH/warfarin • NOAC erstatter neste dose LMWH eller omvendt • Warfarin: Detaljert oppskrift i Felleskatalogen

18 Hvem skal ha NOAC? • Personlige preferanser • Ustabil INR • Ustabil klinikk • Ikke kontraindikasjoner • Bivirkninger

19 Klinisk oppfølging • Informere pasienten • Kliniske kontroller • Kontrollere nyrefunksjonen

20 Veien videre • Klinisk erfaring • Fase IV studier • Registerstudier • Rapportere bivirkninger – Også av warfarin og LMWH

21 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Bruk av nye orale antikoagulasjonspreparater NOAC Anders E. A. Dahm Oslo universitetssykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google