Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BEHANDLING AV DØENDE PASIENTER Eva Markset Lia Ronny Dalene KreftsykepleierLege St. Hansåsen sykehjem Undervisningssykehjemmet i Telemark Frednes Lindrende.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BEHANDLING AV DØENDE PASIENTER Eva Markset Lia Ronny Dalene KreftsykepleierLege St. Hansåsen sykehjem Undervisningssykehjemmet i Telemark Frednes Lindrende."— Utskrift av presentasjonen:

1 BEHANDLING AV DØENDE PASIENTER Eva Markset Lia Ronny Dalene KreftsykepleierLege St. Hansåsen sykehjem Undervisningssykehjemmet i Telemark Frednes Lindrende Enhet Porsgrunn

2 God palliasjon ivaretar følgende behov Fysiske Fysiske Psykiske Psykiske Sosiale Sosiale Eksistensielle Eksistensielle Åndelige Åndelige Ivaretar både pasient og pårørende. Ivaretar både pasient og pårørende.

3 Tegn på at pasienten er døende Generell svekkelse Generell svekkelse Redusert interesse i omgivelsene Redusert interesse i omgivelsene Endret bevissthet Endret bevissthet Delir/uro Delir/uro Respirasjonsforstyrrelser Respirasjonsforstyrrelser –Cheyne-Stokes respirasjon –Apnoe-perioder Redusert væske og matinntak Redusert væske og matinntak Fallende blodtrykk og rask puls Fallende blodtrykk og rask puls Perifer cyanose Perifer cyanose

4 Legens oppgaver ift døende pasient Seponere all unødig behandling Seponere all unødig behandling Informere pårørende Informere pårørende –Hvis ikke legen kan bør ansvarlig pleier gjøre det Legge opp videre lindrende behandling av Legge opp videre lindrende behandling av –Aktuelle symptom –Mulige fremtidige symptom inntil pasienten dør

5 Typisk medikamentliste 1. Glucophage tbl 850 mg x 2 2. Cozaar tbl 50 mg x 1 3. Albyl-E tbl 75 mg x 1 4. Cipralex tbl 10 mg x 1 5. Levaxin tbl 50 µg x 1 6. Paracet tbl 500 mg x 4 Paracet supp 1 g x 4

6 Pårørendesamtale Samtalen tilbys rutinemessig uten at de pårørende må be om det Samtalen tilbys rutinemessig uten at de pårørende må be om det Legen signaliserer at det er satt av tid til samtalen Legen signaliserer at det er satt av tid til samtalen Samtalen foregår i eget rom uten den døende tilstede Samtalen foregår i eget rom uten den døende tilstede En fra pleiepersonellet deltar En fra pleiepersonellet deltar

7 Målsetning med og innhold i samtalen Nøktern informasjon om tilstanden Nøktern informasjon om tilstanden Informasjon om tiltak for å takle evt. plagsomme symptomer Informasjon om tiltak for å takle evt. plagsomme symptomer –Smerter Få frem evt. bekymringer i den forbindelse Få frem evt. bekymringer i den forbindelse –Surkling Ofte større påkjenning for pårørende enn for pasienten Ofte større påkjenning for pårørende enn for pasienten Medikamenter kan bremse surkling, men aldri fjerne det helt Medikamenter kan bremse surkling, men aldri fjerne det helt –Uro/forvirring Naturlig del av en dødsprosess Naturlig del av en dødsprosess All uro er ikke tegn på smerte All uro er ikke tegn på smerte –Væskebehandling Hvorfor/hvorfor ikke? Hvorfor/hvorfor ikke? Få frem hvilken rolle den pårørende ønsker og ser seg i stand til å ha Få frem hvilken rolle den pårørende ønsker og ser seg i stand til å ha

8 Behandlingsplan Aktuelle symptomer som man bør ha en behandlingsplan for Aktuelle symptomer som man bør ha en behandlingsplan for –Smerter –Dyspnoe –Surkling –Kvalme/brekninger –Angst/uro –Delir –Væskebehandling?

9 Basismedikamenter ved behandling av døende pasienter som ikke kan svelge Morfin® Morfin® Robinul® Robinul® Dormicum® Dormicum® Haldol® Haldol® De fleste av de terminale symptomene kan lindres med disse 4 medikamentene De fleste av de terminale symptomene kan lindres med disse 4 medikamentene Bør være tilgjengelig på sykehjemmet Bør være tilgjengelig på sykehjemmet

10 Smertebehandling hos døende pasienter Paracetamol beholdes Paracetamol beholdes –Hvis det ikke er for stor belastning å få det p.o. eller rektalt Fentanyl = Durogesic Fentanyl = Durogesic –Kan beholdes hvis pasienten står på det fra før –Kombineres med Morfin Andre p.o. opioider konverteres til Morfin s.c. Andre p.o. opioider konverteres til Morfin s.c. –Husk: s.c. dose =1/3 av p.o. dose –Husk: behovsdose = 1/6 av total døgndose

11 Konvertering av p.o opioider Pasient som allerede står på opioider Pasient som allerede står på opioider –Dolcontin tbl 30 mg x 2 = døgndose 60 mg –Behovsdose p.o morfin = 60/6 mg = 10 mg –Behovsdose gjentas hver halvtime inntil effekt –Paracetamol tbl 1 g x 4 Konvertering til s.c regime Konvertering til s.c regime –Døgndose s.c morfin = 60/3 mg = 20 mg –Fast dosering s.c morfin = 20/4 mg x 4= 5 mg x 4 –Behovsdose s.c morfin= 10/3 mg = 3.33 mg –Behovsdose gjentas hver halvtime inntil effekt –Paracetamol supp 1g x 4 Husk! Husk! –Ta med paracetamol videre i smertebehandlingen –Husk å øke behovsdosen morfin i takt med fast dose

12 Morfin til døende pasienter Morfin inj. s.c. Morfin inj. s.c. –Velkjent preparat –Kan settes i samme s.c nål eller blandes i pumpe med andre basismedikament som injiseres –Kan gis ved behov inntil hvert 30. minutt Obs! Opphopning av morfinmetabolitter Obs! Opphopning av morfinmetabolitter –Overfølsomhet og økende smerter i hele kroppen –Myoklonier (muskelrykninger) –Hallusinasjoner –Kvalme

13 Hyppige feil ved opiatbehandling Starter behandlingen for sent Starter behandlingen for sent Venter for lenge før doseøkning Venter for lenge før doseøkning Stopper opptrapping for tidlig Stopper opptrapping for tidlig For lange intervall mellom hver behovsdose For lange intervall mellom hver behovsdose Overdreven frykt for respirasjonsdepresjon Overdreven frykt for respirasjonsdepresjon Manglende evaluering av effekt og bivirkninger Manglende evaluering av effekt og bivirkninger

14 Bivirkninger av opioider –Obstipasjon (>90%) –Munntørrhet –Kvalme / brekninger –Tretthet –Hallusinasjoner / drømmer –Respirasjonsdepresjon Tiltak <8/min Tiltak <8/min

15 Morfin MedikamentIndikasjonDose Maksimal døgndose Adm Anbefalt lager pr pas MorfinSmerteDyspnoe 2,5-10 mg eller 1/3 av tidl. p.o døgndose x 4 Behovsdose 1/6 døgndose inntil x 2/time Ubegrenset Avhenger av effekt S.c. 10mg/ml 1mlx20 - Metaboliseres i lever. Metabolitter: Morfin-6-glukoronid aktiv, Morfin-3- glukoronid inaktiv. Nyresvikt T1/2 M-6-G økes fra 2,5 til 7,5 t. - T1/2:1,5 t -Virketid: 3-6t. - Bivirkninger: Sedasjon, kvalme, kognitiv svikt, respirasjonsdepresjon, myoklonus, hypereksitasjon, kløe. -Konvertering fra andre opioider: Se tabell FK for ekvipotente po doser. -Sc dose = 1/3 po dose

16 Kvalme hos terminale pasienter Man kommer nesten alltid til målet med Haldol Man kommer nesten alltid til målet med Haldol Haldol inj. sc: - 0.5-1 mg s.c. med minst 2 timers mellomrom inntil 10 mg/døgn. - Doseres x 2 hvis fast dose Bivirkninger: Parkinsonisme, akutte dystonier, munntørrhet og sedasjon

17 Delir/Akutt hjernesvikt Synonym Synonym –Akutt konfusjon –Toksisk psykose –Forvirring Forekommer hos 25-70% av de palliative pasientene Forekommer hos 25-70% av de palliative pasientene Ikke psykiatrisk lidelse Ikke psykiatrisk lidelse

18 Delir Svekket oppfattelse og oppmerksomhet Svekket oppfattelse og oppmerksomhet Svekket hukommelse Svekket hukommelse Desorientert for tid/sted Desorientert for tid/sted Endret psykomotorisk tempo Endret psykomotorisk tempo Forstyrret søvn Forstyrret søvn Akutt debut og fluktuerende forløp Akutt debut og fluktuerende forløp Organiske årsak(er) Organiske årsak(er)

19 Hvordan oppdage? Være obs på tilstanden Være obs på tilstanden Høre på pårørende når de merker endret funksjon Høre på pårørende når de merker endret funksjon Ha konkret intervjuteknikk Ha konkret intervjuteknikk –Tid –Sted –Evne til å tenke logisk og utrykke seg forståelig

20 Delir. Behandling Alltid behandle? Alltid behandle? Haldol 1-2 mg s.c. Inntil 10 mg/døgn Haldol 1-2 mg s.c. Inntil 10 mg/døgn –Uro og plagsom hallusinose Dormicum 2.5-5 mg s.c. Dormicum 2.5-5 mg s.c. –Ved sterk uro –Ved søvnvansker (Diazepam supp 5-10 mg) (Diazepam supp 5-10 mg) –OBS metabolitter!

21 Haldol® MedikamentIndikasjonDose Maksimal døgndose Adm Anbefalt lager pr pasient Haldol ® KvalmeUroAgitasjon Inntil 2. hver time ved kvalme Inntil x 1/time ved uro Ved fast dose 0.5-1 mg x 2 v/ kvalme 2 mg x 3 v/uro,agitasjon 10 mg S.c. 5 mg/ml 1mlx3. - Metaboliseres i lever. Inaktive metabolitter skilles ut i urin og fæces. - T1/2: 13-35t - Virketid: 24 t - Bivirkninger: ekstrapyramidale effekter, sedasjon

22 Dormicum® MedikamentIndikasjonDose Maksimal døgndose Adm Anbefalt lager pr pasient Dormicum ® Angst, uro Søvnvansker 2,5-5 mg. Inntil x 1/time Ubegrenset. Avhenger av effekt. S.c. 5 mg/ml 1mlx4 - Metaboliseres i lever og utskilles i nyrer. Forlenget utskillelse ved alvorlig lever- og nyresvikt og hos gamle. -T1/2: 2-5 t. Opptil 10 timer ved kont infusjon. - Virketid: ca 4t. - Bivirkninger: sedasjon, respirasjonsdepresjon. Som for øvrige benzodiazepiner.

23 Dyspnoe Systemisk morfin ved dyspnoe Systemisk morfin ved dyspnoe –Godt dokumentert Administrasjonsform Administrasjonsform -S.c. 2,5-10 mg inntil x 2/time Titrere etter effekt og bivirkninger! Titrere etter effekt og bivirkninger!

24 Angstdempende midler Ikke dokumentert å ha effekt på ren DYSPNOE Ikke dokumentert å ha effekt på ren DYSPNOE Angst som forverrer dyspnoe kan behandles med angstdempende midler. Angst som forverrer dyspnoe kan behandles med angstdempende midler.

25 Surkling Støyende respirasjon de siste timer eller dager Støyende respirasjon de siste timer eller dager Skyldes slim i sentrale luftveier Skyldes slim i sentrale luftveier Robinul® Robinul® –Startdose 0.4 mg –Deretter 0.2 mg ved behov –Gir mindre sedasjon enn skopolamin –Billigere enn skopolamin

26 Robinul® MedikamentIndikasjonDose Maksimal døgndose AdmAnbefalt lager pr pas Robinul ® SurklingIleusKolikk Startdose 0,4 mg, deretter 0,2 mg inntil x 1/time 2,4 mg S.c. 0,2mg/ml 1mlx4 - Utskilles i galle og urin. - T1/2: 2t. - Virketid: 7t. - Bivirkninger: Anticholinerge

27 Væskebehandling Når er det riktig å gi væske til døende pasienter? Når er det riktig å gi væske til døende pasienter? –Forebygging av Kvalme pga dehydrering Kvalme pga dehydrering Opphopning av metabolitter Opphopning av metabolitter –Spesielt morfin Delir Delir Hallusinasjoner Hallusinasjoner –IKKE GI VÆSKE PGA Tørste Tørste Pårørende Pårørende –500 ml NaCl kan gis s.c. pr døgn Det vil ikke forlenge livet å gi denne væskemengden Det vil ikke forlenge livet å gi denne væskemengden Det vil ikke forkorte livet å ikke gi denne væskemengden Det vil ikke forkorte livet å ikke gi denne væskemengden

28 Må heller ikke glemmes….. Obstipasjon Obstipasjon Vannlating Vannlating Liggesår Liggesår Munnstell Munnstell De pårørende De pårørende

29 4 viktigste medikamenter for lindring hos døende MedikamentIndikasjonDose Maksimal døgndose AdmAnbefalt lager pr pasient Morfin® SmerteDyspnoe 2,5-10 mg eller 1/3 av tidl. p.o døgndose x 4 Behovsdose 1/6 døgndose inntil x 2/time Ubegrenset Avh. av effekt S.c. 10mg/ml 1mlx20 Dormicum ® Dormicum ®AngstSøvnvansker 2,5-5 mg. Inntil x 1/time Ubegrenset Avh. av effekt S.c. 5 mg/ml 1mlx4 Haldol ® KvalmeUroAgitasjon Inntil 2. hver time v/ kvalme Inntil x 1/time v/ uro Ved fast dose 0.5-1 mg x 2 v/ kvalme 2 mg x 3 v/uro,agitasjon 10 mg S.c. 5 mg/ml 1mlx3. Robinul ® SurklingIleusKolikk Startdose 0,4 mg, deretter 0,2 mg inntil x 1/time 2,4 mg S.c. 0,2mg/ml 1mlx4

30 Anbefalt lagerbeholdning medikamenter pr avdeling Morfin inj 10 mg/ml Morfin inj 10 mg/ml –20 amp á 1 ml Dormicum inj 5 mg/ml Dormicum inj 5 mg/ml –10 amp á 1 ml Haldol inj 5 mg/ml Haldol inj 5 mg/ml –10 amp á 1 ml Robinul inj 0.2 mg/ml Robinul inj 0.2 mg/ml –10 amp á 1 ml

31 SUBCUTAN KANYLE Subcutan kanyle er Butterfly nål eller en Sub- Q nål som legges subcutant for å administrere medikamenter eller væske (til væskebehandling skal det benyttes Butterfly) Subcutan kanyle er Butterfly nål eller en Sub- Q nål som legges subcutant for å administrere medikamenter eller væske (til væskebehandling skal det benyttes Butterfly) Indikasjon: når pasienten ikke lenger kan ta til seg medikamenter, eller har andre problemer som vanskeliggjør peroral medisinering Indikasjon: når pasienten ikke lenger kan ta til seg medikamenter, eller har andre problemer som vanskeliggjør peroral medisinering

32 SUBCUTAN KANYLE

33 Hensikt Enkel administrasjonsform Enkel administrasjonsform Mindre smertefullt enn intramuskulære inj Mindre smertefullt enn intramuskulære inj Pasienten slipper gjentatte stikk Pasienten slipper gjentatte stikk Injeksjon kan gis mens pasienten sover Injeksjon kan gis mens pasienten sover Pasienten trenger ikke å flyttes Pasienten trenger ikke å flyttes ( Å det kan kobles til pumpe) ( Å det kan kobles til pumpe)

34 Utstyr

35 Utstyr Sub q infusjon set, eller Butterfly nål Sub q infusjon set, eller Butterfly nål Klorhexidinsprit 5 mg/ml eller injeksjonstørk Klorhexidinsprit 5 mg/ml eller injeksjonstørk Tegaderm eller liknende Tegaderm eller liknende Combi –stopper Combi –stopper NaCl 9 mg/ml NaCl 9 mg/ml 1-2 ml Sprøyter 1-2 ml Sprøyter

36 Innstikksted Ta hensyn til sirkulasjon, underhudsfett og bevegelsesfrihet. Ta hensyn til sirkulasjon, underhudsfett og bevegelsesfrihet. Vanlige områder er abdomen, Vanlige områder er abdomen, thorax, overarm og lår. thorax, overarm og lår.

37 Innleggelse av kanyle Vask av hudområdet med sprit Vask av hudområdet med sprit Fyll settet med NaCl 9 mg/ml Fyll settet med NaCl 9 mg/ml Sub q nål settes i 90 graders vinkel, mens Butterfly nål settes i 45 grader Sub q nål settes i 90 graders vinkel, mens Butterfly nål settes i 45 grader Lag en ”sikkerhetsløkke” på slangen rett ved kanylen Lag en ”sikkerhetsløkke” på slangen rett ved kanylen Fikser med Tegaderm Fikser med Tegaderm Merk med dato. Merk med dato.

38 S.c administrering av medikamenter Lege forskriver medikament og administrasjonsform Lege forskriver medikament og administrasjonsform Sett inn ønsket medikament Sett inn ønsket medikament Skyll deretter med NaCl 9 mg/ml 0,3 – 0,5 ml Skyll deretter med NaCl 9 mg/ml 0,3 – 0,5 ml Husk å skylle mellom hvert medikament hvis det er ønskelig å gi mer en ett preparat Husk å skylle mellom hvert medikament hvis det er ønskelig å gi mer en ett preparat

39 Observasjoner Innstikksted inspiseres daglig Innstikksted inspiseres daglig Se etter rødhet, hevelse, varmeøkning, lekkasje og infiltrater Se etter rødhet, hevelse, varmeøkning, lekkasje og infiltrater Høye konsentrasjoner av medikamenter gir økt fare for infiltrat Høye konsentrasjoner av medikamenter gir økt fare for infiltrat

40 Skift av kanyle Vanligvis kan kanylen ligge i 3-7 døgn, men det er individuelle forskjeller derfor er daglig inspeksjon avgjørende for hvor ofte kanylen må skiftes Vanligvis kan kanylen ligge i 3-7 døgn, men det er individuelle forskjeller derfor er daglig inspeksjon avgjørende for hvor ofte kanylen må skiftes Ved fjerning, trekk nålen hurtig ut og komprimer med steril kompress Ved fjerning, trekk nålen hurtig ut og komprimer med steril kompress Bytt nål, men skift innstikksted. Bytt nål, men skift innstikksted.

41 TAKK FOR OSS!


Laste ned ppt "BEHANDLING AV DØENDE PASIENTER Eva Markset Lia Ronny Dalene KreftsykepleierLege St. Hansåsen sykehjem Undervisningssykehjemmet i Telemark Frednes Lindrende."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google